കേരള നവോത്ഥാനം - പ്രധാന വ്യക്തികൾ കേരള നവോത്ഥാനം - പ്രധാന വ്യക്തികൾ


കേരള നവോത്ഥാനം - പ്രധാന വ്യക്തികൾകേരള നവോത്ഥാനം - പ്രധാന വ്യക്തികൾClick here to other Kerala PSC Study notes.

അയ്യൻ‌കാളി

 • 1907-ൽ സാധുജന പരിപാലന യോഗം രൂപവത്കരിച്ചു.
 • തിരുവിതാംകൂറിൽ കർഷകത്തൊഴിലാളികളുടെ ആദ്യത്തെ പണിമുടക്കു സമരം നയിച്ചു.
 • കല്ലുമാല സമരം ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
 • Read more.

കുമാരനാശാൻ

 • 1903ൽ കുമാരനാശാൻ ആദ്യ ശ്രീനാരായണ ധർമപരിപാലന യോഗം സെക്രട്ടറിയായി.
 • 1904ൽ  എസ്.എൻ.ഡി.പി യോഗത്തിന്റെ മുഖപത്രമായ \'വിവേകോദയം\' മാസിക ആരംഭിച്ചു.
 • 1924 ജനുവരി 16-ന് പല്ലനയാറ്റിലുണ്ടായ റിഡീമർ ബോട്ടപകടത്തിൽ (അമ്പത്തൊന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ) അന്തരിച്ചു
 • പ്രധാന രചനകൾ: വീണപൂവ്, നളിനി, ലീല, ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി, ദുരവസ്ഥ, പ്രരോദനം
 • Read more.

ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ

 • തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള കൊല്ലൂർ എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ 1853 ഓഗസ്റ്റ് 25നാണ് സ്വാമികൾ ജനിച്ചത്.
 • അയ്യപ്പൻ എന്നായിരുന്നു യഥാർത്ഥ പേര്
 • പന്മന ആശ്രമം ആണ് സമാധി സ്ഥലം
 • പ്രധാന രചനകൾ:പ്രാചീനമലയാളം, നിജാനന്ദവിലാസം, ഭാഷാപദ്മപുരാണാഭിപ്രായം, ക്രിസ്തുമതഛേദനം, ജീവകാരുണ്യനിരൂപണം, ശ്രീചക്രപൂജാകല്പം

ഡോ.പല്പു

 • \"ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിലെ നിശ്ശബ്ദനായ വിപ്ലവകാരി \" - എന്നാണ് സരോജിനി നായിഡു വിശേഷിപ്പിച്ചത് .
 • അധിക ഈഴവ സംഘടന (Greater Ezhava Association) എന്ന സംഘടന രൂപവത്കരിച്ചു.
 • ഉച്ചനീചത്വം ഒഴിവാക്കുവാനായി ഡോ.പല്പു തയ്യാറാക്കി പതിനായിരം ഈഴവർ ഒപ്പുവെച്ച ഒരു ഭീമഹർജ്ജി യാണ് \'ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ\'
 • Read more.

വാഗ്ഭടാനന്ദൻ

 • വാഗ്‌ഭടാനന്ദന്റെ യഥാർത്ഥ പേര് \" വയലേരി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ \"
 • \"അഭിനവ കേരളം \" എന്ന മാസിക ആരംഭിച്ചു.
 • സംസ്‌കൃത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി കോഴിക്കോട് \"തത്വ പ്രകാശിക \" എന്ന ആശ്രമം സ്ഥാപിച്ചു.
 • വാഗ്ഭടാനന്ദന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ: അഭിനവ കേരളം , ആത്മവിദ്യാ കാഹളം , ശിവയോഗി വിലാസം
 • പ്രധാന രചനകൾ: ആത്മവിദ്യ , ആത്മവിദ്യലേഖാമാല , അദ്ധ്യാത്മയുദ്ധം , പ്രാർത്ഥനാഞ്ജലി , ഗാന്ധിജിയും ശാസ്ത്ര വ്യഖാനവും .
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Indian Constitution Questions

Open

firstRectAdvt How many fundamental duties are reffered in the Constitution of India  - 11.
How many members are nominated by the president to the parliament  - 14.
The first minister who resigned in the first cabinet is  - R K Shanmukham Cheyth.
The joint session of the Indian Parliament can be called by - President.
What is the minimum age required to become the president of India  - 35 years.
Which article of the indian constitution deals with the Attorney General of India  - Article 76.
Which article of the indian constitution deals with the election of President  - Article 54.
Which article of the indian constitution deals with the impeachment of the president  - Article 61.
Which article of the indian constitution deals with the pardoning power of the President  - Article 72.
Which part of the Indian Constitution deals with the Union  - Part V. L...

Open

Profit and Loss Formulas

Open

Profit and loss is the one of major question section in Competitive exams. These formulas will be helpful for your upcoming Exams like PSC, SSC, IBPS and Other Competitive Exams. .


Cost Price(CP) : The Price at which a particular item purchased, is called its Cost Price.
Selling Price (SP): The price at which a particular item is sold, called its Selling Price.
Profit: If Selling Price of an item is more than Cost Price , then vendor is said to have a Profit.
Loss: if Selling Price of an item is less than Cost Price, the vendor said to have a Loss.


Formulas Profit = SP – CP.
Profit % = Profit/(CP)×100.
SP = ((100+Profit% )/100)×CP.
CP = (100/(100+Profit%))×SP.


Loss = CP – SP.
Loss% = Loss/(CP)×100.
SP = ((100-loss%)/100)×CP.
CP = (100/(100-loss%))×SP.


...

Open

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിതകൾ

Open

INC യുടെ പ്രസിഡന്റായ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത : സരോജിനി നായിഡു.
INC യുടെ പ്രസിഡൻറായ ആദ്യ വനിത : ആനി ബസന്റ്.
UN ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ പ്രസിഡന്റായ ആദ്യ വനിത : വിജയലക്ഷ്മി പണ്ഡിറ്റ്.
UN ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ മലയാളത്തിൽ പ്രസംഗിച്ച ആദ്യ വനിത : മാതാ അമൃതാനന്ദമയി.
W.H.O യിൽ പ്രസിഡൻറായ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത : രാജ്കുമാരി അമൃത്കൗർ.
ആദ്യ വനിത അംബാസിഡർ : വിജയലക്ഷ്മി പണ്ഡിറ്റ്.
ആദ്യ വനിത കേന്ദ്ര ക്യാ...

Open