ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ആസ്ഥാനങ്ങൾ (Indian Railway Headquarters) ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ആസ്ഥാനങ്ങൾ (Indian Railway Headquarters)


ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ആസ്ഥാനങ്ങൾ (Indian Railway Headquarters)ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ആസ്ഥാനങ്ങൾ (Indian Railway Headquarters)Click here to view more Kerala PSC Study notes.
 • ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ റെയിൽവേ സോൺ :ദക്ഷിണ റെയിൽവേ(ചെന്നൈ)
 • ഇന്ത്യൻ റയിൽവേ മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് :ചാണക്യ പുരി
 • ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം :ബറോഡ ഹൗസ്
 • ഇപ്പോഴത്തെ റയിൽവേ മിനിസ്റ്റർ :സുരേഷ് പ്രഭു
 • ഉത്തര പശ്ചിമ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം - ജയ്പ്പൂർ രാജസ്ഥാൻ
 • ഉത്തര മധ്യറെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം - അലഹബാദ് ഉത്തർപ്രദേശ്
 • ഉത്തര റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം :ഡൽഹി
 • ഉത്തര-പശ്ചിമ റയിൽവെയുടെ ആസ്ഥാനം :ജയ്‌പൂർ(രാജസ്ഥാൻ)
 • ഉത്തര-പൂർവ്വ റയിൽവെയുടെ ആസ്ഥാനം :ഗോരത്പൂർ(ഉത്തർപ്രദേശ്)
 • ഉത്തരപൂർവ്വ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം - ഗോരഖ്പ്പൂർ ഉത്തർപ്രദേശ്
 • ഏറ്റവും ചെറിയ സോൺ: മലേഗാവ്(ആസ്സാം)
 • ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ സോൺ: CST
 • ഏറ്റവും വലിയ സോൺ: ന്യൂ ഡൽഹി
 • ദക്ഷിണ പശ്ചിമറെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം - ഹുബ്ലി കർണാടക
 • ദക്ഷിണ പൂർവ്വ മധ്യറെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം - ബിലാസ്പ്പൂർ ചത്തീസ്ഖഡ്
 • ദക്ഷിണ പൂർവ്വ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം - കൊൽക്കത്ത
 • ദക്ഷിണ മധ്യറെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം - സെക്കന്തരാബാദ് - തെലുങ്കാന
 • ദക്ഷിണ റയിൽവെയുടെ ആസ്ഥാനം :ചെന്നൈ
 • ദക്ഷിണ-പശ്ചിമ റയിൽവെയുടെ ആസ്ഥാനം :ഹൂബ്ലി (കർണാടക)
 • ദക്ഷിണ-പൂർവ്വ റയിൽവെയുടെ ആസ്ഥാനം :കൊൽക്കത്ത
 • പശ്ചിമ മധ്യറെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം - ജബൽപ്പൂർ
 • പശ്ചിമ റയിൽവെയുടെ ആസ്ഥാനം:മുംബൈ ചുര്ച്ച് ഗേറ്റ്
 • പൂർവ്വ മധ്യറെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം - ഹാജിപ്പൂർ - ഒഡീഷ
 • പൂർവ്വ റയിൽവെയുടെ ആസ്ഥാനം :കൊൽക്കത്ത
 • മധ്യ -പൂർവ്വ റയിൽവെയുടെ ആസ്ഥാനം :ഹാജിപൂർ(ബീഹാർ)
 • മധ്യ റയിൽവെയുടെ ആസ്ഥാനം :CST(ചത്ര പതി ശിവജി ടെർമിനൽ)
 • മധ്യ-ഉത്തര റയിൽവെയുടെ ആസ്ഥാനം:അലഹബാദ്(ഉത്തർ പ്രദേശ്)
 • മധ്യ-ദക്ഷിണ റയിൽവെയുടെ ആസ്ഥാനം:സികന്ദ്രബാദ്(ആന്ത്രാ പ്രദേശ്)
 • മധ്യ-പൂർവ്വ റയിൽവെയുടെ ആസ്ഥാനം:ജബൽപൂർ(മധ്യ പ്രദേശ്)
 • മധ്യ-പൂർവ്വ-ദക്ഷിണ റയിൽവെയുടെ ആസ്ഥാനം: ബിലാസ്പൂർ(ഛത്തീസ്ഗഡ്)
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
English Grammar : Phrasal Verbs

Open

Account for : Explain, Give a reason .
Agree with : Have the same opinion as others.
Blow up : To destroy by an explosion, Inflate with air or gas.
Break down : Lose control.
Break into\in : Enter by force.
Break out : Start suddenly.
Break up : Come to an end.
Bring back : Return.
Bring down : Reduce.
Bring in : Introduce, yield\earn.
Bring out : To appear, publish, produce.
Call at : Visit a place.
Call for : Demand (LDC Thrissur, Kasaracode, Kollam, 2017).
Call in : Send for.
Call off : Cancel.
Call on : Visit a person.
Call upon : Appeal.
Carry on : Continue.
Carry out : Do and complete a task.
Carry through : To help, complete, fulfill.
Come across : Find by chance.
Come down : Collapse, humiliation.
Come out : Be published, become known, To appear.
Cut...

Open

The solar system

Open

The solar system ( സൗരയൂഥം ) firstRectAdvt സൗരയൂഥത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങൾ Mercury ( ബുധൻ ).
Venus ( ശുക്രൻ ).
Earth ( ഭൂമി ).
Mars ( ചൊവ്വ ).
Jupiter ( വ്യാഴം ).
Saturn ( ശനി ).
Uranus ( യുറാനസ് ).
Neptune ( നെപ്റ്റ്യൂൺ ).
സൗരയൂഥത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങൾ (By Size) വ്യാഴം.
ശനി.
യുറാനസ്.
നെപ്ട്യൂൺ.
ഭൂമി.
ശുക്രൻ,.
ചൊവ്വ.
ബുധൻ.
.

Questions related to Solar system സൗരോർജ്ജം ഉപയോഗിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഞ്ചരിച്ച ബഹിരാകാശ പേടകം : ജൂനോ....

Open

Incarnations of Lord Vishnu

Open

Matasya Avatar.
Kurma .
Varaha .
Narasimha .
Vaman .
Parsuram .
Ram .
Krishna .
Balram.
Kalki .
...

Open