Ezhava Memorial Ezhava Memorial


Ezhava MemorialEzhava MemorialClick here to other Kerala PSC Study notes.

ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ

ഈഴവർക്ക് നേരെയുള്ള അവഗണന അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് 13,176 ഈഴവർ ഒപ്പിട്ട് 1896 സെപ്റ്റംബർ 3ന് തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാ‍വ് ശ്രീമൂലം തിരുനാളിനു് ഡോ. പല്പുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സമർപ്പിച്ച മഹാനിവേദനമാണു് ഈഴവമെമ്മോറിയൽ അഥവാ ഈഴവമെമ്മോറിയൽ ഹർജി എന്നറിയപ്പെടുന്നതു് സർക്കാർ സർവീസിൽ നാട്ടുകാർക്ക് ന്യായമായ പങ്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയൊരു നിവേദനം ജി.പി. പിള്ളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 1891 ജനുവരി 11ന് മലയാളിമെമ്മോറിയൽ എന്ന പേരിൽ മഹാരാജാവിന് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. അക്കാലത്ത് ഈഴവർ മുതലായ അവർണ്ണരെ തിരുവിതാംകൂറിൽ 5 രൂപയിൽ കൂടുതൽ മാസശമ്പളമുള്ള തസ്തികകളിൽ നിയമിച്ചിരുന്നില്ല.  ശ്രീ മൂലം തിരുനാൾ മഹാരാജാവ്‌ നാടുവാഴുന്ന കാലത്താണ്‌ ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പണം നടന്നത്‌. 


ഈഴവ മെമ്മോറിയലിന്റെ ഫലമായി സര്‍ക്കാര്‍ നിലപാടിന്‍ ചെറിയൊരയവ് വന്നു. അസംഘടിതരായിരുന്ന ഈഴവാദികളെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിലും വിദ്യാഹീനരായിരുന്ന അവരെ വിദ്യാസമ്പന്നരാക്കുന്നതിലും വേണ്ടിയുള്ള ഡോ. പല്പുവിന്റെ ആദ്യ ചുവടുവയ്പ്പായി ആയിരുന്നു ഈഴവമെമ്മോറിയലിനെ കണ്ടത്. രണ്ടാമത്തെ സന്ദര്‍ശനത്തിന് കേരളത്തിലെത്തിയ സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്‍ കേരളത്തിലെ ജാതിപ്രശ്‌നം ബ്രിട്ടീഷ് പാര്‍ലമെന്റിന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍ എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാരംഭിച്ചു.  ഇതിന്റെ ഫലമായി മഹാകവി കുമാരനാശാന്‍, അയ്യന്‍കാളി തുടങ്ങിയവര്‍ ആയിടെ നിലവില്‍ വന്ന തിരുവിതാംകൂര്‍ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗണ്‍സിലിലേക്കു നാമനിര്‍ദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടു.  ഈഴവമെമ്മോറിയൽ സമർപ്പണത്തിലൂടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക്‌ ഉടൻ പരിഹാരം കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അതിലൂടെ രൂപപ്പെട്ടുവന്ന ഈഴവ ഐക്യമാണ്‌ 1903ൽ എസ്‌എൻഡിപി രൂപീകരണത്തിന്‌ അടിസ്ഥാനമായി മാറിയത്‌.

Questions related Ezhava Memorial

  • ഈഴവ മെമ്മോറിയലിന് ഒപ്പുവച്ചവരുടെ എണ്ണം :- 13176
  • ഈഴവ മെമ്മോറിയലിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തി :- ഡോ. പൽപ്പു
  • ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ തിരുവിതാംകൂറിലെ ദിവാൻ :- ശങ്കര സുബ്ബയ്യൻ
  • രണ്ടാം ഈഴവ മെമ്മോറിയലിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് : - ഡോ. പൽപ്പു
  • രണ്ടാം ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട വൈസ്രോയി :- കഴ്സൺ പ്രഭു 
  • രണ്ടാം ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ:- 1900
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
മേഖലകളും അവാർഡുകളും

Open

മേഖല അവാർഡുകൾ .
ശാസ്ത്രം കലിംഗ പുരസ്കാരം .
സംഗീതം ഗ്രാമി പുരസ്കാരം .
മതം ടെമ്പിൾടണ്‍ പുരസ്കാരം .
സംഗീതം താൻസെൻ പുരസ്കാരം .
വൈദ്യ ശാസ്ത്രം ധന്വന്തരി പുരസ്കാരം .
പത്രപ്രവർത്തനം പുലിസ്റ്റർ പുരസ്കാരം .
പത്രപ്രവർത്തനം ഫിറോസ്‌ ഗാന്ധി പുരസ്കാരം .
കാർഷിക മേഖല ബൊർലൊഗ് പുരസ്കാരം .
ശാസ്ത്രം ഭാട്നാഗർ പുരസ്കാരം .
കായികരംഗം ലോറൻസ് പുരസ്കാരം...

Open

PSLV C-42 ISRO

Open

ഭൗമനിരീക്ഷണത്തിനുള്ള രണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഉപഗ്രഹങ്ങളുമായി പിഎസ്എല്‍വി സി-42 ഐഎസ്ആര്‍ഒ വിക്ഷേപിച്ചു. ശ്രീഹരിക്കോട്ടയില്‍ നിന്ന് ആണ് വിക്ഷേപണം നടന്നത് ഐഎസ്ആര്‍ഒയുടെ വാണിജ്യ ശാഖയായ ആന്ററിക്‌സ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനി വഴി നടത്തിയ കരാറിലൂടെയായിരുന്നു വിക്ഷേപണം സറേ ടെക്‌നോളജി ലിമിറ്റഡാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഉപഗ്രഹങ്ങള്‍ നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നത് 889 കിലോഗ്രാം ഭാര...

Open

Famous books and its authors

Open

Books Authors .
അമരകോശം അമരസിംഹൻ .
അഷ്ടാംഗസംഗ്രഹം വാഗ്‌ഭടൻ .
അഷ്ടാംഗഹൃദയം വാഗ്‌ഭടൻ .
അഷ്ടാധ്യായി പാണിനി .
അർത്ഥശാസ്ത്രം കൗടില്യൻ .
ആര്യഭടീയം ആര്യഭടൻ .
ഇൻഡിക്ക മെഗസ്തനീസ് .
ഉത്തരരാമചരിത്രം ഭവഭൂതി .
ഋതുസംഹാരം കാളിദാസൻ .
കഥാമഞ്ജരി ഹേമചന്ദ്രൻ മാധ്യമിക .
കഥാസരിത് സാഗരം സോമദേവൻ .
കാമശാസ്ത്രം വാത്സ്യായനൻ .
കാവ്യാദർശം ദണ്ഡി .
ദശ...

Open