കൃഷിചൊല്ലുകൾ കൃഷിചൊല്ലുകൾ


കൃഷിചൊല്ലുകൾകൃഷിചൊല്ലുകൾClick here to other Kerala PSC Study notes.
 • അടയ്ക്കയായാൽ മടിയിൽ വയ്ക്കാം അടയ്ക്കാമരമായാലോ
 • അടുത്തു നട്ടാൽ അഴക്, അകലത്തിൽ നട്ടാൽ വിളവ്
 • അമരത്തടത്തിൽ തവള കരയണം
 • ആരിയൻ വിതച്ചാ നവര കൊയ്യാമോ
 • ആഴത്തിൽ ഉഴുത്‌ അകലത്തിൽ നടണം
 • ഇല്ലം നിറ വല്ലം നിറ പെട്ടി നിറ പത്തായം നിറ
 • ഉടമയുടെ കണ്ണ് ഒന്നാംതരം വളം
 • ഉരിയരി ക്കാ ര നു എന്നും ഉരിയരി തന്നെ
 • ഉഴവിൽ തന്നെ കള തീർക്കണം
 • എളിയ വരും ഏത്തവാഴയും ചവിട്ടും തോറും തഴയ്ക്കും
 • ഒക്കത്തു വിത്തുണ്ടെങ്കിൽ തക്കത്തിൽ കൃഷിയിറക്കാം
 • ഒരു വിള വിതച്ചാൽ പലവിത്തു വിളയില്ല
 • കണ്ടം വിറ്റു കാളയെ വാങ്ങുമോ
 • കണ്ണീരിൽ വിളഞ്ഞ വിദ്യയും വെണ്ണീരിൽ വിളഞ്ഞ നെല്ലും
 • കണ്ണൻ വാഴയുടെ ചുവട്ടിൽ പൂവൻ വാഴ കിളർക്കുമോ
 • കതിരിൽ വളം വച്ചീട്ടു കാര്യമില്ല.
 • കന്നിയിൽ കരുതല പിടയും (കരുതല എന്നത് ഒരിനം മത്സ്യമാണ് )
 • കന്നില്ലാത്തവന് കണ്ണില്ല
 • കുംഭത്തിൽ നട്ടാൽ കുടയോളം ,മീനത്തിൽ നട്ടാൽ മീൻകണ്ണോളം
 • കുംഭത്തിൽ മഴ പെയ്താൽ കുപ്പയിലും മാണിക്ക്യം
 • കൂര വിതച്ചാൽ പൊക്കാളിയാവില്ല
 • കൊന്ന പൂക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങിയാൽ മരുതു പൂക്കുമ്പോൾ പട്ടിണി
 • കർക്കടക ഞാറ്റിൽ പട്ടിണി കിടന്നതു പുത്തരി
 • കർക്കിടകത്തിൽ പത്തില കഴിക്കണം
 • ചേറ്റിൽ കൈകുത്തിയാൽ ചോറ്റിലും കൈ കുത്താം
 • ഞാറായാൽ ചോറായി
 • ഞാറ്റിൽ പിഴച്ചാൽ ചോറ്റിൽ പിഴച്ചു
 • തിന വിതച്ചാൽ തിന കൊയ്യാം ,വിന വിതച്ചാൽ വിന കൊയ്യാം
 • തുലാപ്പത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിലാപൊത്തിലും കിടക്കാം
 • തേവുന്നവൻ തന്നെ തിരിക്കണം
 • തൊഴുതുണ്ണുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഉഴുതുണ്ണുന്നത്
 • ധനം നിൽപതു നെല്ലിൽ ,ഭയം നിൽപതു തല്ലിൽ
 • നട്ടാലേ നേട്ടമുള്ളൂ
 • നല്ല തെങ്ങിനു നാൽപതു മടൽ
 • നല്ല വിത്തോടു കള്ളവിത്തു വിതച്ചാൽ നല്ല വിത്തും കള്ളവിത്താകും
 • നവര വിതച്ചാൽ തുവര കായ്ക്കുമോ
 • പടുമുളയ്ക്കു വളം വേണ്ട
 • പതിരില്ലാത്ത കതിരില്ല
 • പത്തുചാലിൽ കുറഞ്ഞാരും വിത്തുകണ്ടത്തിലിറക്കരുത്
 • പുഴുതിന്ന വിള മഴുകൊണ്ട് കൊയ്യണം
 • പൂട്ടുന്ന കാളയെന്തിനു വിതയ്ക്കുന്ന വിത്തറിയുന്നു
 • പൊന്നാരം വിളഞ്ഞാൽ കതിരാവില്ല
 • മത്തൻ കുത്തിയാൽ കുമ്പളം മുളയ്ക്കില്ല
 • മരമറിഞ്ഞു കൊടിയിടണം
 • മാങ്ങയാണേൽ മടിയിൽ വയ്ക്കാം ,മാവായാലോ
 • മീനത്തിൽ മഴ പെയ്താൽ മീനിനും ഇരയില്ല
 • മുണ്ടകൻ മുങ്ങണം
 • മുതിരയ്ക്ക്മൂന്നു മഴ
 • മുളയിലറിയാം വിള
 • മേടം തെറ്റിയാൽ മോടൻ തെറ്റി
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Questions About Human Brain

Open

അക്ഷരങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാത്ത രോഗാവസ്ഥ ഡെസ്‌ലേഷ്യ .
ഐച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന തലച്ചോറിലെ ഭാഗം മെഡലാ ഒബ്ലോംഗേറ്റ .
ചുമ, തുമ്മൽ, ഛർദി തുടങ്ങിയവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന തലച്ചോറിലെ ഭാഗം മെഡലാ ഒബ്ലോംഗേറ്റ .
ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തലച്ചോറിലെ ഭാഗം സെറിബ്രം .
തലച്ചോറിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഫ്രിനോളജി .
തലച്ചോറിനെ സംരക്ഷിക്കു...

Open

UN Years

Open

Important UN Years are given below. 1972 പുസ്തക വർഷം.
1973 കോപ്പർനിക്കസ് വർഷം.
1974 ജനസംഖ്യാ വർഷം.
1975 വനിത വർഷം.
1985 യുവജന വർഷം.
1986 ലോക സമാധാനവർഷം.
1987 അഭയാർത്ഥി പാർപ്പിട വർഷം.
1988 എയ്ഡ്സ് വർഷം.
1992 ബഹിരാകാശ വർഷം.
1993 തദ്ദേശിയ ജനസംഖ്യ വർഷം.
1994 കുടുംബ വർഷം.
1995 സഹിഷ്ണുത വർഷം.
1998 സമുദ്ര വർഷം.
1999 വയോജന വർഷം.
2000 കൾച്ചർ ഓഫ് പീസ് വർഷം.
2001 സന്നദ്ധ സേവകാ വർഷം.
...

Open

മലയാള കൃതികൾ - കേരള സാഹിത്യ അക്കാഡമി അവാർഡ്

Open

.

കൃതി രചയിതാവ് .
ഉമ്മാച്ചു പി.സി. കുട്ടിക്കൃഷ്ണൻ ( ഉറൂബ്) .
നാലുകെട്ട് എം.ടി. വാസുദേവൻ നായർ .
ഒരു വഴിയും കുറേ നിഴലുകളും ടി.എ. രാജലക്ഷ്മി .
ഒരു തെരുവിന്റെ കഥ എസ്.കെ. പൊറ്റക്കാട് .
മായ കെ. സുരേന്ദ്രൻ .
നിഴൽപ്പാടുകൾ സി. രാധാകൃഷ്ണൻ .
ആത്മാവിന്റെ നോവുകൾ പി.സി. ഗോപാലൻ(നന്തനാർ) .
ഏണിപ്പടികൾ തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള .
നിറമുള്ള നിഴലുകൾ എം.കെ. മേനോൻ (വ...

Open