കൃഷിചൊല്ലുകൾ കൃഷിചൊല്ലുകൾ


കൃഷിചൊല്ലുകൾകൃഷിചൊല്ലുകൾClick here to view more Kerala PSC Study notes.
 • അടയ്ക്കയായാൽ മടിയിൽ വയ്ക്കാം അടയ്ക്കാമരമായാലോ
 • അടുത്തു നട്ടാൽ അഴക്, അകലത്തിൽ നട്ടാൽ വിളവ്
 • അമരത്തടത്തിൽ തവള കരയണം
 • ആരിയൻ വിതച്ചാ നവര കൊയ്യാമോ
 • ആഴത്തിൽ ഉഴുത്‌ അകലത്തിൽ നടണം
 • ഇല്ലം നിറ വല്ലം നിറ പെട്ടി നിറ പത്തായം നിറ
 • ഉടമയുടെ കണ്ണ് ഒന്നാംതരം വളം
 • ഉരിയരി ക്കാ ര നു എന്നും ഉരിയരി തന്നെ
 • ഉഴവിൽ തന്നെ കള തീർക്കണം
 • എളിയ വരും ഏത്തവാഴയും ചവിട്ടും തോറും തഴയ്ക്കും
 • ഒക്കത്തു വിത്തുണ്ടെങ്കിൽ തക്കത്തിൽ കൃഷിയിറക്കാം
 • ഒരു വിള വിതച്ചാൽ പലവിത്തു വിളയില്ല
 • കണ്ടം വിറ്റു കാളയെ വാങ്ങുമോ
 • കണ്ണീരിൽ വിളഞ്ഞ വിദ്യയും വെണ്ണീരിൽ വിളഞ്ഞ നെല്ലും
 • കണ്ണൻ വാഴയുടെ ചുവട്ടിൽ പൂവൻ വാഴ കിളർക്കുമോ
 • കതിരിൽ വളം വച്ചീട്ടു കാര്യമില്ല.
 • കന്നിയിൽ കരുതല പിടയും (കരുതല എന്നത് ഒരിനം മത്സ്യമാണ് )
 • കന്നില്ലാത്തവന് കണ്ണില്ല
 • കുംഭത്തിൽ നട്ടാൽ കുടയോളം ,മീനത്തിൽ നട്ടാൽ മീൻകണ്ണോളം
 • കുംഭത്തിൽ മഴ പെയ്താൽ കുപ്പയിലും മാണിക്ക്യം
 • കൂര വിതച്ചാൽ പൊക്കാളിയാവില്ല
 • കൊന്ന പൂക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങിയാൽ മരുതു പൂക്കുമ്പോൾ പട്ടിണി
 • കർക്കടക ഞാറ്റിൽ പട്ടിണി കിടന്നതു പുത്തരി
 • കർക്കിടകത്തിൽ പത്തില കഴിക്കണം
 • ചേറ്റിൽ കൈകുത്തിയാൽ ചോറ്റിലും കൈ കുത്താം
 • ഞാറായാൽ ചോറായി
 • ഞാറ്റിൽ പിഴച്ചാൽ ചോറ്റിൽ പിഴച്ചു
 • തിന വിതച്ചാൽ തിന കൊയ്യാം ,വിന വിതച്ചാൽ വിന കൊയ്യാം
 • തുലാപ്പത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിലാപൊത്തിലും കിടക്കാം
 • തേവുന്നവൻ തന്നെ തിരിക്കണം
 • തൊഴുതുണ്ണുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഉഴുതുണ്ണുന്നത്
 • ധനം നിൽപതു നെല്ലിൽ ,ഭയം നിൽപതു തല്ലിൽ
 • നട്ടാലേ നേട്ടമുള്ളൂ
 • നല്ല തെങ്ങിനു നാൽപതു മടൽ
 • നല്ല വിത്തോടു കള്ളവിത്തു വിതച്ചാൽ നല്ല വിത്തും കള്ളവിത്താകും
 • നവര വിതച്ചാൽ തുവര കായ്ക്കുമോ
 • പടുമുളയ്ക്കു വളം വേണ്ട
 • പതിരില്ലാത്ത കതിരില്ല
 • പത്തുചാലിൽ കുറഞ്ഞാരും വിത്തുകണ്ടത്തിലിറക്കരുത്
 • പുഴുതിന്ന വിള മഴുകൊണ്ട് കൊയ്യണം
 • പൂട്ടുന്ന കാളയെന്തിനു വിതയ്ക്കുന്ന വിത്തറിയുന്നു
 • പൊന്നാരം വിളഞ്ഞാൽ കതിരാവില്ല
 • മത്തൻ കുത്തിയാൽ കുമ്പളം മുളയ്ക്കില്ല
 • മരമറിഞ്ഞു കൊടിയിടണം
 • മാങ്ങയാണേൽ മടിയിൽ വയ്ക്കാം ,മാവായാലോ
 • മീനത്തിൽ മഴ പെയ്താൽ മീനിനും ഇരയില്ല
 • മുണ്ടകൻ മുങ്ങണം
 • മുതിരയ്ക്ക്മൂന്നു മഴ
 • മുളയിലറിയാം വിള
 • മേടം തെറ്റിയാൽ മോടൻ തെറ്റി
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Famous Malayalam Books And Its Authors

Open

പ്രശസ്ത മലയാളം പുസ്തകങ്ങളും അതിന്റെ രചയിതാക്കളും അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അരങ്ങത്തേക്ക് - വി.ടി. ഭട്ടതിരിപ്പാട്.
അടുക്കളയിൽ നിന്ന് പാർലമെന്റിലേക്ക് - ഭാരതി ഉദയഭാനു.
ഇസങ്ങൾക്കപ്പുറം - എസ്. ഗുപ്തൻ നായർ.
ഇസങ്ങൾക്കിപ്പുറം - പി. ഗോവിന്ദപ്പിള്ള.
എന്റെ ജീവിത സ്മരണകൾ - മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ.
ഓർമയുടെ അറങ്ങൾ - വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ .
ഓർമയുടെ തീരങ്ങളിൽ - തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്...

Open

Important days in march

Open

മാർച്ച് മാസത്തിലെ ദിനങ്ങൾ .

മാർച്ച് 1 - വിവേചന രഹിത ദിനം.
മാർച്ച് 3 - ലോക വന്യ ജീവി ദിനം.
മാർച്ച് 4 - ദേശീയ സുരക്ഷാദിനം.
മാർച്ച് 4 - ലൈംഗികചൂഷണത്തിനെതിരെയുള്ള അന്തർദ്ദേശീയദിനം.
മാർച്ച് 8 - ലോക വനിതാ ദിനം.
മാർച്ച് 8 - ലോക വൃക്ക ദിനം.
മാർച്ച് 14 - പൈ ദിനം.
മാർച്ച് 15 - ലോക ഉപഭോക്തൃ ദിനം.
മാർച്ച് 16 - ദേശീയ വാക്സിനേഷൻ ദിനം.
മാർച്ച് 18 - ദേശീയ ഓർഡിനൻസ് ഫാക്ടറി ദ...

Open

Indian Constitution Questions

Open

firstRectAdvt How many fundamental duties are reffered in the Constitution of India  - 11.
How many members are nominated by the president to the parliament  - 14.
The first minister who resigned in the first cabinet is  - R K Shanmukham Cheyth.
The joint session of the Indian Parliament can be called by - President.
What is the minimum age required to become the president of India  - 35 years.
Which article of the indian constitution deals with the Attorney General of India  - Article 76.
Which article of the indian constitution deals with the election of President  - Article 54.
Which article of the indian constitution deals with the impeachment of the president  - Article 61.
Which article of the indian constitution deals with the pardoning power of the President  - Article 72.
Which part of the Indian Constitution deals with the Union  - Part V. L...

Open