കൃഷിചൊല്ലുകൾ കൃഷിചൊല്ലുകൾ


കൃഷിചൊല്ലുകൾകൃഷിചൊല്ലുകൾClick here to view more Kerala PSC Study notes.
 • അടയ്ക്കയായാൽ മടിയിൽ വയ്ക്കാം അടയ്ക്കാമരമായാലോ
 • അടുത്തു നട്ടാൽ അഴക്, അകലത്തിൽ നട്ടാൽ വിളവ്
 • അമരത്തടത്തിൽ തവള കരയണം
 • ആരിയൻ വിതച്ചാ നവര കൊയ്യാമോ
 • ആഴത്തിൽ ഉഴുത്‌ അകലത്തിൽ നടണം
 • ഇല്ലം നിറ വല്ലം നിറ പെട്ടി നിറ പത്തായം നിറ
 • ഉടമയുടെ കണ്ണ് ഒന്നാംതരം വളം
 • ഉരിയരി ക്കാ ര നു എന്നും ഉരിയരി തന്നെ
 • ഉഴവിൽ തന്നെ കള തീർക്കണം
 • എളിയ വരും ഏത്തവാഴയും ചവിട്ടും തോറും തഴയ്ക്കും
 • ഒക്കത്തു വിത്തുണ്ടെങ്കിൽ തക്കത്തിൽ കൃഷിയിറക്കാം
 • ഒരു വിള വിതച്ചാൽ പലവിത്തു വിളയില്ല
 • കണ്ടം വിറ്റു കാളയെ വാങ്ങുമോ
 • കണ്ണീരിൽ വിളഞ്ഞ വിദ്യയും വെണ്ണീരിൽ വിളഞ്ഞ നെല്ലും
 • കണ്ണൻ വാഴയുടെ ചുവട്ടിൽ പൂവൻ വാഴ കിളർക്കുമോ
 • കതിരിൽ വളം വച്ചീട്ടു കാര്യമില്ല.
 • കന്നിയിൽ കരുതല പിടയും (കരുതല എന്നത് ഒരിനം മത്സ്യമാണ് )
 • കന്നില്ലാത്തവന് കണ്ണില്ല
 • കുംഭത്തിൽ നട്ടാൽ കുടയോളം ,മീനത്തിൽ നട്ടാൽ മീൻകണ്ണോളം
 • കുംഭത്തിൽ മഴ പെയ്താൽ കുപ്പയിലും മാണിക്ക്യം
 • കൂര വിതച്ചാൽ പൊക്കാളിയാവില്ല
 • കൊന്ന പൂക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങിയാൽ മരുതു പൂക്കുമ്പോൾ പട്ടിണി
 • കർക്കടക ഞാറ്റിൽ പട്ടിണി കിടന്നതു പുത്തരി
 • കർക്കിടകത്തിൽ പത്തില കഴിക്കണം
 • ചേറ്റിൽ കൈകുത്തിയാൽ ചോറ്റിലും കൈ കുത്താം
 • ഞാറായാൽ ചോറായി
 • ഞാറ്റിൽ പിഴച്ചാൽ ചോറ്റിൽ പിഴച്ചു
 • തിന വിതച്ചാൽ തിന കൊയ്യാം ,വിന വിതച്ചാൽ വിന കൊയ്യാം
 • തുലാപ്പത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിലാപൊത്തിലും കിടക്കാം
 • തേവുന്നവൻ തന്നെ തിരിക്കണം
 • തൊഴുതുണ്ണുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഉഴുതുണ്ണുന്നത്
 • ധനം നിൽപതു നെല്ലിൽ ,ഭയം നിൽപതു തല്ലിൽ
 • നട്ടാലേ നേട്ടമുള്ളൂ
 • നല്ല തെങ്ങിനു നാൽപതു മടൽ
 • നല്ല വിത്തോടു കള്ളവിത്തു വിതച്ചാൽ നല്ല വിത്തും കള്ളവിത്താകും
 • നവര വിതച്ചാൽ തുവര കായ്ക്കുമോ
 • പടുമുളയ്ക്കു വളം വേണ്ട
 • പതിരില്ലാത്ത കതിരില്ല
 • പത്തുചാലിൽ കുറഞ്ഞാരും വിത്തുകണ്ടത്തിലിറക്കരുത്
 • പുഴുതിന്ന വിള മഴുകൊണ്ട് കൊയ്യണം
 • പൂട്ടുന്ന കാളയെന്തിനു വിതയ്ക്കുന്ന വിത്തറിയുന്നു
 • പൊന്നാരം വിളഞ്ഞാൽ കതിരാവില്ല
 • മത്തൻ കുത്തിയാൽ കുമ്പളം മുളയ്ക്കില്ല
 • മരമറിഞ്ഞു കൊടിയിടണം
 • മാങ്ങയാണേൽ മടിയിൽ വയ്ക്കാം ,മാവായാലോ
 • മീനത്തിൽ മഴ പെയ്താൽ മീനിനും ഇരയില്ല
 • മുണ്ടകൻ മുങ്ങണം
 • മുതിരയ്ക്ക്മൂന്നു മഴ
 • മുളയിലറിയാം വിള
 • മേടം തെറ്റിയാൽ മോടൻ തെറ്റി
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Deputy Prime Ministers of India

Open

Deputy Prime Ministers of India ( ഇന്ത്യയിലെ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിമാർ ).


1) സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ - നെഹ്‌റു മന്ത്രിസഭയിൽ .

2) മൊറാർജി ദേശായി - ഇന്ദിരാഗാന്ധി മന്ത്രി സഭയിൽ .

3) ചരൺസിംഗ് - മൊറാർജി മന്ത്രിസഭയിൽ .

4) ജഗ്ജീവൻ റാം - മൊറാർജി മന്ത്രിസഭയിൽ .

5) വൈ.ബി. ചവാൻ - ചരൺസിംഗ് മന്ത്രിസഭയിൽ .

6) ദേവിലാൽ - വി.പി. സിങ്, ചന്ദ്രശേഖർ മന്ത്രിസഭയിൽ .

7) എൽ.കെ.അദ്...

Open

Important Battles In Indian History Part 1

Open

firstResponsiveAdvt Battle Year Place Winner .
Battle of the Ten Kings c. 14th century BCE near the Ravi River in Punjab. King sudas of Trustu-Bharata Tribe .
Kurukshetra War c. 10th century BCE Kurukshetra, modern-day Haryana, India Territory-less Pandavas of the Kurus with the support of the mighty Panchala tribe and others. .
Conquest of the Nanda Empire 321-320 BC Nanda Empire in Northern India Maurya Empire .
Battle of the Hydaspes 326 BC the bank of Hydaspes Seleucid Empire .
Seleucid–Mauryan war 303 BC   Maurya Empire .
Kalinga War 262 BC   Maurya Empire .
Battle of Pullalur 618 Pullalur Chalukya Dynasty .
Battle of Manimangala 640 Manimangala Pallava Kingdom .
Battle of Vatapi 642 Vatapi Pallava Kingdom ....

Open

ജനീവ ആസ്ഥാനമായ സംഘടനകൾ

Open

ലോക വ്യാപാര സംഘടന (W T O).
ലോക തൊഴിലാളി സംഘടന (I L O) .
ലോക അഭയാർത്ഥി സംഘടന (U N H C R) .
ലോക ആരോഗ്യ സംഘടന (W H O) .
ഭുമി ശാസ്ത്ര പഠന സംഘടന (W M O) .
അന്താരാഷ്ട്ര വാർത്താവിനിമയ യൂണിയൻ ( I T U) .


Code: Trade യൂണിയനിലെ തൊഴിലാളികൾ അഭയാർത്ഥികളാവുമ്പോൾ അവരുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ ഭൂമി ശാസ്ത്ര പരമായ വിവരങ്ങൾ വാർത്താവിനിമയങ്ങളിലൂടെ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കു കൊടുക്കും.

...

Open