ഓണച്ചൊല്ലുകൾ ഓണച്ചൊല്ലുകൾ


ഓണച്ചൊല്ലുകൾഓണച്ചൊല്ലുകൾClick here to other Kerala PSC Study notes.
 • അഞ്ചോണം പിന്ചോണം
 • അത്തം പത്തിനു പൊന്നോണം
 • അത്തം പത്തോണം
 • അത്തം വെളുത്താൽ ഓണം കറുക്കും
 • അത്തപ്പത്തോണം വന്നടുത്തെടോ നായരേ,ചോതി പുഴുങ്ങാനും നെല്ലു തായോ
 • അവിട്ടക്കട്ട ചവിട്ടി പൊട്ടിക്കണം
 • ആറോണം അരിവാളും വള്ളിയും
 • ഉണ്ടെങ്കിലോണം പോലെ അല്ലെങ്കിലേകാദശി
 • ഉത്രാടമുച്ച കഴിഞ്ഞാൽ അച്ചിമാർക്കൊക്കെയും വെപ്രാളം
 • ഉറുമ്പു ഓണം കരുതും പോലെ
 • ഉള്ളതുകൊണ്ടു ഓണം പോലെ
 • ഓണം കഴിഞ്ഞാൽ ഓലപ്പുര ഓട്ടപ്പുര
 • ഓണം കേറാമൂല
 • ഓണം പോലെയാണോ തിരുവാതിര?
 • ഓണം മുഴക്കോലുപോലെ
 • ഓണം വന്നാലും ഉണ്ണി പിറന്നാലും കോരനു കുമ്പിളിൽ തന്നെ കഞ്ഞി
 • ഓണം വരാനൊരു മൂലം വേണം
 • ഓണത്തപ്പാ കുടവയറാ എന്നു തീരും തിരുവോണം
 • ഓണത്തിനടയ്ക്കാണോ പുട്ടു കച്ചോടം?
 • ഓണത്തിനല്ലയൊ ഓണപ്പുടവ
 • ഓണത്തേക്കാൾ വലിയ വാവില്ല
 • ഓണമുണ്ട വയറേ ചൂള പാടുകയുള്ളൂ
 • കാണം വിറ്റും ഓണമുണ്ണണം
 • തിരുവോണം തിരുതകൃതി
 • തിരുവോണത്തിനില്ലാത്തതു തിരുവാതിരയ്ക്കു്‌
 • നാലോണം നക്കിയും തുടച്ചും
 • മൂന്നോണം മുക്കീം മൂളീം
 • രണ്ടോണം ഞണ്ടും ഞവണീം
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Nicknames of Indian Freedom Fighters

Open

Nicknames Leaders .
Bapuji Mahatma Gandhi .
Gurudev Rabindranath Tagore .
Kaviguru Rabindranath Tagore .
Netaji Subhash Chandra Bose .
Prince of Patriots Subhash Chandra Bose .
Loknayak Jayaprakash Naraynan .
Frontier Gandhi Khan Abdul Ghaffar Khan .
Chachaji Jawaharlal Nehru .
Grand Old man of India Dadabhai Naoroji .
Father of Indian Unrest Dadabhai Naoroji .
Indian Gladstone Dadabhai Naoroji .
Deshbandhu Chittaranjan Das .
Lokmanya Balgangadhar Tilak .
Maratha Kesari Balgangadhar Tilak .
Punjab Kesari Lala Lajpat Rai .
Punjab Lion Ranjith Singh .
Bengal Kesari Ashutosh Mukherji .
Bihar Kesari Dr. Srikrishna Singh ....

Open

States and dance forms

Open

RectAdvt സംസ്ഥാനങ്ങളും നൃത്തരൂപങ്ങളും നൃത്തരൂപങ്ങൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾ .
അനകിയനാട് ആസാം .
ഒഡീസി ഒഡീഷ .
ഓട്ടൻതുള്ളൽ കേരളം .
കഥകളി കേരളം .
കാഥി പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ .
കായംഗ ഹിമാചൽപ്രദേശ് .
കുച്ചിപ്പുടി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് .
കുമയോൺ ഉത്തരാഞ്ചൽ .
കൊട്ടം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് .
കോലാട്ടം തമിഴ്‌നാട് .
ഗിഡ പഞ്ചാബ് .
ഗർബ ഗുജറാത്ത് .
ഛപ്പേലി ഉത്തർപ്രദേശ്...

Open

Incarnations of Lord Vishnu

Open

Matasya Avatar.
Kurma .
Varaha .
Narasimha .
Vaman .
Parsuram .
Ram .
Krishna .
Balram.
Kalki .
...

Open