ഓണച്ചൊല്ലുകൾ ഓണച്ചൊല്ലുകൾ


ഓണച്ചൊല്ലുകൾഓണച്ചൊല്ലുകൾClick here to view more Kerala PSC Study notes.
 • അഞ്ചോണം പിന്ചോണം
 • അത്തം പത്തിനു പൊന്നോണം
 • അത്തം പത്തോണം
 • അത്തം വെളുത്താൽ ഓണം കറുക്കും
 • അത്തപ്പത്തോണം വന്നടുത്തെടോ നായരേ,ചോതി പുഴുങ്ങാനും നെല്ലു തായോ
 • അവിട്ടക്കട്ട ചവിട്ടി പൊട്ടിക്കണം
 • ആറോണം അരിവാളും വള്ളിയും
 • ഉണ്ടെങ്കിലോണം പോലെ അല്ലെങ്കിലേകാദശി
 • ഉത്രാടമുച്ച കഴിഞ്ഞാൽ അച്ചിമാർക്കൊക്കെയും വെപ്രാളം
 • ഉറുമ്പു ഓണം കരുതും പോലെ
 • ഉള്ളതുകൊണ്ടു ഓണം പോലെ
 • ഓണം കഴിഞ്ഞാൽ ഓലപ്പുര ഓട്ടപ്പുര
 • ഓണം കേറാമൂല
 • ഓണം പോലെയാണോ തിരുവാതിര?
 • ഓണം മുഴക്കോലുപോലെ
 • ഓണം വന്നാലും ഉണ്ണി പിറന്നാലും കോരനു കുമ്പിളിൽ തന്നെ കഞ്ഞി
 • ഓണം വരാനൊരു മൂലം വേണം
 • ഓണത്തപ്പാ കുടവയറാ എന്നു തീരും തിരുവോണം
 • ഓണത്തിനടയ്ക്കാണോ പുട്ടു കച്ചോടം?
 • ഓണത്തിനല്ലയൊ ഓണപ്പുടവ
 • ഓണത്തേക്കാൾ വലിയ വാവില്ല
 • ഓണമുണ്ട വയറേ ചൂള പാടുകയുള്ളൂ
 • കാണം വിറ്റും ഓണമുണ്ണണം
 • തിരുവോണം തിരുതകൃതി
 • തിരുവോണത്തിനില്ലാത്തതു തിരുവാതിരയ്ക്കു്‌
 • നാലോണം നക്കിയും തുടച്ചും
 • മൂന്നോണം മുക്കീം മൂളീം
 • രണ്ടോണം ഞണ്ടും ഞവണീം
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Abraham Lincoln

Open

എബ്രഹാം ലിങ്കൺ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളുടെ 16-ആം പ്രസിഡന്റായിരുന്ന എബ്രഹാം ലിങ്കൺ. (ജീവിതകാലം:  1809 -  1865). തോമസ് ലിങ്കന്റെയും നാന്‍സി ഹാക്കിന്റെയും മകനായി 1809 ഫെബ്രുവരി 12-ാം തീയതിയാണ് എബ്രഹാം ലിങ്കന്റെ ജനനം. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റുമാരിൽ എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മഹാനാണ് എബ്രഹാം ലിങ്കണ്‍. അദ്ദേഹം അടിമത്വം നിർത്തലാക്കി. 1861 നും 1865 നും ഇടയിൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്...

Open

Branches of study in Geography

Open

അനിമോളജി കാറ്റുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം .
എപ്പിഗ്രാഫി ശിലാലിഖിതങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം .
എറിമോളജി മരുഭൂമികളെപ്പറ്റിയുള്ള പഠനം .
ഓറോളജി പർവ്വതങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം .
ഓഷ്യാനോളജി സമുദ്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം .
കാർട്ടോഗ്രാഫി ഭൂപടങ്ങളുടെ നിർമാണത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം .
ഡെമോഗ്രാഫി ജനസംഖ്യാ സംബന്ധമായ പഠനം .
നെഫോളജി മേഘങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം .
...

Open

List of Phobia

Open

അകാരണമായ ഭീതി Achievemephobia – വിജയിക്കുമെന്ന ഭയം.
Acrophobia – ഉയര്‍ന്നസ്ഥലങ്ങളോടുള്ള അകാരണ ഭയം.
Aerophobia – വിമാനയാത്രയെ.
Agoraphobia – തുറസ്സായ സ്ഥലത്തോടും ആൾക്കൂട്ടത്തെയും അകാരണമായിഭയക്കുന്നത്‌.
Ailurophobia – പൂച്ച ഭയം.
Alektorophobia – കോഴിപ്പേടി.
Amathophobia - പൊടിപടലങ്ങളോടുള്ള ഭയം.
Androphobia – കൗമാരസ്ത്രീകളിലെ പുരുഷ ഭയം.
Anthropophobia – ആളുകളെ ഭയക്കുന്നത്‌.
Aphenphosmphobia – ശരീരം സ്പർശിക്കുന്നത്‌ ഭയക...

Open