ജനീവ ആസ്ഥാനമായ സംഘടനകൾ ജനീവ ആസ്ഥാനമായ സംഘടനകൾ


ജനീവ ആസ്ഥാനമായ സംഘടനകൾജനീവ ആസ്ഥാനമായ സംഘടനകൾClick here to other Kerala PSC Study notes.
  • ലോക വ്യാപാര സംഘടന (W T O)
  • ലോക തൊഴിലാളി സംഘടന (I L O)
  • ലോക അഭയാർത്ഥി സംഘടന (U N H C R)
  • ലോക ആരോഗ്യ സംഘടന (W H O)
  • ഭുമി ശാസ്ത്ര പഠന സംഘടന (W M O)
  • അന്താരാഷ്ട്ര വാർത്താവിനിമയ യൂണിയൻ ( I T U)


Code: Trade യൂണിയനിലെ തൊഴിലാളികൾ അഭയാർത്ഥികളാവുമ്പോൾ അവരുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ ഭൂമി ശാസ്ത്ര പരമായ വിവരങ്ങൾ വാർത്താവിനിമയങ്ങളിലൂടെ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കു കൊടുക്കും.

Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Important Revolts in Kerala

Open

കേരളത്തിലെ പ്രധാന കലാപങ്ങൾ Revolt Year .
Attingal Revolt 1721 .
Channar Revolt 1859 .
Guruvayoor Satyagraha 1931 .
Kallumala Agitataion 1915 .
Kayyur Revolt 1941 .
Kurichiya Revolt 1812 .
Nivarthana Agitation 1932 .
Punnapra Vayalar Revolt 1946 .
Salt Satyagraha 1930 .
Vaikkom Satyagraha 1924 .
അരുവിപ്പുറം പ്രതിഷ്ഠ 1888 .
അവസാനത്തെ മാമാങ്കം 1755 .
ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം 1721 .
ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ 1896 .
ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ 1896 .
കയ്യൂർ സമരം 1941 .
കുണ്ടറ വിളംബരം 1809 .
കുറിച്യർ ലഹള 1812 .
കുളച്...

Open

Agriculture Season In India

Open

Agriculture Season In India (ഇന്ത്യയിലെ കൃഷി സീസൺ) .

ഇന്ത്യയിൽ 3 തരത്തിലുള്ള കൃഷി സീസൺ ഉണ്ട്.


1.ഖാരിഫ് .

ജൂൺ-ജൂലൈയിൽ തുടങ്ങി സെപ്തം.- ഒക്ടോബറിൽ വിളവെടുകുന്നു.

മഴക്കാല കൃഷി.

ഉദാ: നെല്ല്, ചോളം, പരുത്തി, ജോവർ,.

ബജ്റ, റാഗി, ചണം.

2. റാബി .

ഒക്ടോ- ഡിസംബറിൽ തുടങ്ങി എപ്രിൽ-മെയ്യിൽ വിളവെടുകുന്നു.

മഞ്ഞുകാല കൃഷി.

ഉദാ: ഗോതമ്പ്, ബാർലി, കടുക...

Open

Renaissance leaders and their nicknames

Open

കേരളത്തിലെ നവോത്ഥാന നായകരും അപരനാമങ്ങളും. .
നവോത്ഥാന നായകർ അപരനാമങ്ങൾ .
ആലത്തുര്‍ സ്വാമി ബ്രഹമാനന്ദ ശിവയോഗി .
കവിതിലകന്‍ പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പന്‍ .
കേരളന്‍ സ്വദേശഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപ്പിള്ള .
ജഗദ്ഗുരു ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യര്‍ .
നടുവത്തമ്മന്‍ കുറുമ്പന്‍ ദൈവത്താന്‍ .
നാണുവാശാന്‍ ശ്രീ നാരായണ ഗുരു .
പുലയരാജ അയങ്കാളി .
ഭാരത കേസരി മന്നത്ത് പത്മനാഭന...

Open