ജനീവ ആസ്ഥാനമായ സംഘടനകൾ ജനീവ ആസ്ഥാനമായ സംഘടനകൾ


ജനീവ ആസ്ഥാനമായ സംഘടനകൾജനീവ ആസ്ഥാനമായ സംഘടനകൾClick here to view more Kerala PSC Study notes.
  • ലോക വ്യാപാര സംഘടന (W T O)
  • ലോക തൊഴിലാളി സംഘടന (I L O)
  • ലോക അഭയാർത്ഥി സംഘടന (U N H C R)
  • ലോക ആരോഗ്യ സംഘടന (W H O)
  • ഭുമി ശാസ്ത്ര പഠന സംഘടന (W M O)
  • അന്താരാഷ്ട്ര വാർത്താവിനിമയ യൂണിയൻ ( I T U)


Code: Trade യൂണിയനിലെ തൊഴിലാളികൾ അഭയാർത്ഥികളാവുമ്പോൾ അവരുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ ഭൂമി ശാസ്ത്ര പരമായ വിവരങ്ങൾ വാർത്താവിനിമയങ്ങളിലൂടെ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കു കൊടുക്കും.

Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Sachin Tendulkar

Open

സച്ചിൻ രമേഷ് തെൻഡുൽക്കർ ( സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ ) (ജനനം. ഏപ്രിൽ 24, 1973 മുംബൈ,മഹാരാഷ്ട്ര, ഇന്ത്യ) ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരവും, ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരിൽ ഒരാളും ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പാർലമെന്റ് മെമ്പറുമാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നൂറു ശതകങ്ങൾ തികച്ച ആദ്യത്തെ കളിക്കാരനാണ് സച്ചിൻ. 2012 മാർച്ച് 16-നു് ധാക്കയിലെ മിർപ്പൂരിൽ ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ നടന്ന ഏഷ്യാ...

Open

Important days of April

Open

Important days of April .

April 2 - World Children's Book Day .
April 2 - World Autism Awareness Day.
April 2 - World Mine Awareness & Anti-Mine Day.
April 5 - World Sailing Day.
April 6 - Salt Satyagraha Day.
April 7 - World Health Day.
April 10 - Homeopathy Day.
April 12 - International Aviation Day.
April 13 - Jallian Wallabag Day.
April 14 - Ambedkar Day (National Water Day).
April 15 - World Library Day.
April 17 - World Hemophilia Day.
April 18 - World Heritage Day.
April 21 - World Socrates Day.
April 22 - World Earth Day.
April 23 - World Book Day.
April 24 - National Human Rights Day.
April 24 - National Panchayat Raj Day.
April 25 - World Malaria Day.
April 26 - Intellectual Property Day.
April 29 - World Dance Day.


ഏപ്...

Open

Malayalam Grammar - Synonyms

Open

മലയാള വ്യാകരണം - പര്യായപദങ്ങൾ ഇല = പത്രം,  ഛദനം, ദലം  .
കണ്ണ് = അക്ഷി,  നയനം,  നേത്രം,  ചക്ഷുസ്സ്,  ലോചനം .
കുതിര = അശ്വം,  വാജി,  വാഹം .
ഗുഹ = ബിലം, ദരി,  ഗഹ്വരം .
ഗൃഹം = ഭവനം,  ഗേഹം,  സദനം,  വേശ്മം .
ചിറക് = പക്ഷം,  പർണം,  ഛദം .
തവള = മണ്ഡൂകം,  പ്ലവം,  ദർദ്ദൂരം .
താമര = അരവിന്ദം,  രാജീവം,  നളിനം,  പുഷ്കരം .
നദി = തടിനി, തരംഗിണി,  സരിത്ത...

Open