ചോദ്യ നമ്പർ തന്നേയാണ് ഉത്തരങ്ങൾ ചോദ്യ നമ്പർ തന്നേയാണ് ഉത്തരങ്ങൾ


ചോദ്യ നമ്പർ തന്നേയാണ് ഉത്തരങ്ങൾചോദ്യ നമ്പർ തന്നേയാണ് ഉത്തരങ്ങൾClick here to view more Kerala PSC Study notes.

1. എത്ര മലയാളികൾ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതിയായിട്ടുണ്ട്?

2. കേരളം എത്ര സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്നുണ്ട്?

3. എത്ര ട്ടീസ്പൂൺ കൂടുന്നതാണ് ഒരുടേബ്ൾ സ്പൂൺ?

4. വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ എത്രയാണുളളത്?

5. ഗാന്ധിജി എത്ര പ്രാവശ്യം കേരളം സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്?

6. ഇന്ത്യയേക്കാൾ വിസ്തീർണ്ണം കൂടിയ രാജ്യങ്ങൾ എത്ര?

7. ജലത്തിൻറെ പി.എച്ച്.മൂല്യം എത്ര?

8. സൗരയൂഥത്തിൽ എത്ര ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്?

9. കേരളത്തിലെ എത്ര ജില്ലകൾക്ക് കടൽതീരമുണ്ട്?

10. ഒരു സെൻറീമീറ്റർ എത്ര മില്ലീമീറ്ററാണ്?

11. ഒരുഫുട്ബോൾ ട്ടീമിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര?

12. ഒരു അടി എത്രഇഞ്ചാണ്?

14. കേരളത്തിലെ ജില്ലാപഞ്ചായത്തുകളുടെ എണ്ണം എത്ര?

15. വാഹനങ്ങൾക്ക് ഒറ്റതവണ നികുതി അടക്കുന്നത് എത്ര വർഷത്തേക്ക്?

16. ഒരു ഷട്ടിൽ കോക്കിൽ എത്ര തൂവലുകളാണ് ഉളളത്?

17. ഇന്ത്യൻ കറൻസികളിൽ ആകെ എത്ര ഭാഷകളിൽ മൂല്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്?

18. മഹാഭാരതത്തിന് എത്ര പർവ്വങ്ങളുണ്ട്?

19. എത്രാമത് കോമൺ വെൽത്ത് ഗെയിംസാണ് 2010-ൽ ഇന്ത്യയിൽ നടന്നത്?

20. റ്റ്വൻറിറ്റ്വൻറി ക്രിക്കറ്റിൽ എത്ര ഓവറുകളാണ് ഉളളത്?

21. മഹാത്മാഗാന്ധി എത്ര വർഷം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ ചിലവഴിച്ചു?

22. ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വലിപ്പത്തിൻറെ കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിൻറെ സ്ഥാനമെത്ര?

23. മനുഷ്യനിൽ എത്ര ജോഡി ക്രോമസോമുകളുണ്ട്?

24. ദേശീയപതാകയിലുളള ചക്രത്തിൽ എത്ര അരക്കാലുകളുണ്ട്?

25. എം.എൽ.എ ആകാൻ എത്ര വയസ്സ് തികഞ്ഞിരിക്കണം?

Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Questions Related To Human Body

Open

Please find below table for PSC repeated Questions Related To Human Body.

അന്നനാളത്തിന്റെ ശരാശരി നീളം 25 സെ.മീ .
അമിത മദ്യപാനം മൂലം പ്രവര്‍ത്തന ക്ഷമമല്ലാതാകുന്ന അവയവം കരള്‍ (Liver) .
അരുണരക്താണുക്കളുടെ ശരാശരി ആയുസ് 120 ദിവസം .
അരുണരക്താണുക്കള്‍ രൂപം കൊള്ളുന്നത് അസ്ഥിമജ്ജയില്‍ .
അശുദ്ധരക്തം പ്രവഹിക്കുന്ന കുഴലുകള്‍ സിരകള്‍ (Veins) .
ആരോഗ്യവാനായ ഒരാളിന്റെ ബ്ലഡ് പ്രഷര്‍ 120/80 മി.മി.മെര്‍ക്കുറി .
ആരോ...

Open

Districts of Kerala and their formative years

Open

കേരളത്തിലെ ജില്ലകളും, രൂപീക്കരിച്ച വർഷങ്ങളും .

ജില്ല വർഷം .
ആലപ്പുഴ 1957 .
ഇടുക്കി 1972 .
എറണാകുളം 1958 .
കണ്ണൂർ 1957 .
കാസർകോട് 1984  .
കൊല്ലം 1949 .
കോട്ടയം 1949 .
കോഴിക്കോട് 1957 .
തിരുവനന്തപുരം 1949 .
തൃശ്ശൂർ 1949 .
പത്തനംതിട്ട 1982 .
പാലക്കാട് 1957 .
മലപ്പുറം 1969 .
വയനാട് 1980 .


1949-തിൽ രൂപീക്കരിച്ച ജില്ലകൾ .

Code : 49 കൊതിയന്മാർ തൃക്കോട്ടയിൽ. LINE_F...

Open

കേരള സാഹിത്യം - മറ്റ് പേരുകൾ

Open

ക്രൈസ്തവ കാളിദാസൻ എന്നറിയപെടുന്നത് -  കട്ടക്കയം ചെറിയാൻ മാപ്പിള.
കേരള ഇബ്സൺ എന്നറിയപെടുന്നത് -  എൻ കൃഷ്ണപിള്ള.
കേരള എമിലിബ്രോണ്ടി എന്നറിയപെടുന്നത് -  ടി എ രാജലക്ഷ്മി.
കേരള എലിയറ്റ് എന്നറിയപെടുന്നത് -  എൻ എൻ കക്കാട്.
കേരള ഓർഫ്യൂസ് എന്നറിയപെടുന്നത് -  ചങ്ങമ്പുഴ.
കേരള ക്ഷേമേന്ദ്രൻ എന്നറിയപെടുന്നത് -  വടക്കുംകൂർ രാജരാജ വർമ്മ.
കേരള കാളിദാസൻ എന്ന...

Open