സംയുക്ത സൈനിക അഭ്യാസങ്ങൾ സംയുക്ത സൈനിക അഭ്യാസങ്ങൾ


സംയുക്ത സൈനിക അഭ്യാസങ്ങൾസംയുക്ത സൈനിക അഭ്യാസങ്ങൾClick here to view more Kerala PSC Study notes.
 • ഇന്ത്യ - അമേരിക്ക - ജപ്പാൻ = മലബാർ
 • ഇന്ത്യ - അമേരിക്ക = റെഡ് ഫ്ലാഗ്
 • ഇന്ത്യ - ഒമാൻ = നസീം അൽ ബഹാർ
 • ഇന്ത്യ - നേപ്പാൾ = സൂര്യകിരൺ
 • ഇന്ത്യ - ഫ്രാൻസ് = വരുണ
 • ഇന്ത്യ - ബ്രസീൽ - ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക = IBSAMAR
 • ഇന്ത്യ - ബ്രിട്ടൻ = കൊങ്കൺ
 • ഇന്ത്യ - മംഗോളിയ = നൊമാഡിക് എലഫന്റ്
 • ഇന്ത്യ - യൂ എ ഇ = ഡെസേർട്ട് ഈഗിൾ 2
 • ഇന്ത്യ - റഷ്യ = ഇന്ദ്ര
 • ഇന്ത്യ-തായ്‌ലൻഡ് = മൈത്രി
 • ശ്രീലങ്ക - ഇന്ത്യ = SLINEX
 • സിങ്കപ്പൂർ - ഇന്ത്യ = SIMBEX
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
National Laboratories and Locations

Open

Central Building Research Institute: Roorkee (UP).
Central Drug Research Institute: Lucknow (UP).
Central Food Technological Research Institute: Mysore.
Central Leather Research Institute: Chennai.
Central Mining Research Station: Dhanbad (Bihar).
Central Road Research Institute: New Delhi.
Indian Institute of Petroleum: Dehra Dun (Uttaranchal).
National Aeronautical Laboratory: Bangalore.
National Chemical Laboratory: Pune.
National Environment Engineering Research Institute (NEERI): Nagpur.
National Institute of Oceanography: Panaji (Goa).
National Physical Laboratory: New Delhi.
...

Open

Chemistry Questions for Kerala PSC Exam

Open

ജലത്തിന്റെ താൽക്കാലിക കാഠിന്യം ഇല്ലാതാക്കാൻ ചേർക്കുന്ന വസ്തു ? ലൈം (കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ്).
ജലത്തിന്റെ താൽക്കാലിക കാഠിന്യത്തിന് കാരണം ? കാൽസ്യം ബൈ കാർബണേറ്റ്, മഗ്നീഷ്യം ബൈ കാർബണേറ്റ്.
ജലത്തിന്റെ സ്ഥിര കാഠിന്യം ഇല്ലാതാക്കാൻ ചേർക്കുന്ന വസ്തു ? വാഷിങ് സോഡ.
ജലത്തിന്റെ സ്ഥിര കാഠിന്യത്തിന് കാരണം ? കാൽസ്യം, മഗ്നീഷ്യം എന്നിവയുടെ സൾഫേറ്റുകളും ക്ലോറൈഡുകളും.
ബേരിയം ജ്വാ...

Open

മലയാള കൃതികൾ - കേരള സാഹിത്യ അക്കാഡമി അവാർഡ്

Open

.

കൃതി രചയിതാവ് .
ഉമ്മാച്ചു പി.സി. കുട്ടിക്കൃഷ്ണൻ ( ഉറൂബ്) .
നാലുകെട്ട് എം.ടി. വാസുദേവൻ നായർ .
ഒരു വഴിയും കുറേ നിഴലുകളും ടി.എ. രാജലക്ഷ്മി .
ഒരു തെരുവിന്റെ കഥ എസ്.കെ. പൊറ്റക്കാട് .
മായ കെ. സുരേന്ദ്രൻ .
നിഴൽപ്പാടുകൾ സി. രാധാകൃഷ്ണൻ .
ആത്മാവിന്റെ നോവുകൾ പി.സി. ഗോപാലൻ(നന്തനാർ) .
ഏണിപ്പടികൾ തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള .
നിറമുള്ള നിഴലുകൾ എം.കെ. മേനോൻ (വ...

Open