കേരളത്തിലെ നദികൾ - പോഷകനദികൾ കേരളത്തിലെ നദികൾ - പോഷകനദികൾ


കേരളത്തിലെ നദികൾ - പോഷകനദികൾകേരളത്തിലെ നദികൾ - പോഷകനദികൾClick here to other Kerala PSC Study notes.

ഭാരതപ്പുഴയുടെ പോഷകനദികൾ

  • കണ്ണാടിപ്പുഴ 
  • തൂതപ്പുഴ 
  • ഗായത്രിപ്പുഴ 
  • കൽ പാത്തിപ്പുഴ


Code : കണ്ണാടി നോക്കി തൂത്തു കൊണ്ടിരൂന്ന ഗായത്രി കാൽ വഴുതി ഭാരതപ്പുഴയിൽ വീണു.


പെരിയാറിന്റെ പോഷകനദികൾ

  • കട്ടപ്പനയാറ്
  • മുല്ലയാറ്
  • മുതിരപ്പുഴ
  • ചെറുതോണിയാറ്
  • പെരുന്തുറയാറ്

Code : കട്ടപ്പനയിലെ മൊല്ലാകക്ക് മുതിരയുടെ ചെറുതേ നാണ് പെരുത്തിഷ്ടം.

Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Famous slogans in indian independence

Open

ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ .

ഇൻക്വിലാബ് സിന്ദാബാദ് മുഹമ്മദ് ഇക്ബാലാണ് ഈ മുദ്രാവാക്യത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്. ആദ്യമായി മുഴക്കിയത് ഭഗത്സിംഗ്. .
പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക ഗാന്ധിജി .
ജയ്ഹിന്ദ്. ചലോ ദില്ലി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് .
സ്വരാജ്യം എന്റെ ജന്മാവകാശമാണ് ബാലഗംഗാധര തിലക് .
സത്യവും അഹിംസയുമാണ് എന്റെ ദൈവങ്ങൾ ഗാന്...

Open

Mughal Emperors In Indian History

Open

List of Mughal Emperors In Indian History and questions answers are given below.

ബാബർ .

'പേർഷ്യൻഭാഷയിലെ കവി' എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? Answer: ബാബർ.
ആത്മകഥയിൽ 'ഞാൻ ഇന്ത്യക്കാരനല്ല'എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ മുഗൾ ചക്രവർത്തിയാര്? Answer: ബാബർ.
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി 'പീരങ്കിപ്പട' ഉപയോഗിച്ചത്? Answer: ബാബർ.
ഏറ്റവും കുറച്ചു കാലം ഭരിച്ച മുഗൾരാജാവ്? Answer: ബാബർ.
കൃഷ്ണദേവരായരുടെ സമകാലികനായിരുന്ന മുഗൾ ചക്രവർത്തി? Answer: ബാബർ.
ഡൽഹിയിൽ...

Open

ഹോർമോൺ അപര്യാപ്ത രോഗങ്ങൾ. ജന്തുക്കളും പുസ്തകങ്ങളും

Open

.

ഹോർമോൺ അപര്യാപ്ത രോഗങ്ങൾ .

ക്രെട്ടിനിസം : തൈറോക്സിൻ.
ടെറ്റനി : പാരാതെർമോൺ.
ഡയബറ്റിസ് ഇൻസിപ്പിഡസ് : ADH.
ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് : ഇൻസുലിൽ.
സിംപ്ൾ ഗോയിറ്റർ : തൈറോക്സിൻ.


ജന്തുക്കളും പുസ്തകങ്ങളും  .

അനിമൽഫാം : ജോർജ് ഓർവൽ .
ഒരു കുരുവിയുടെ പതനം : സാലിം അലി.
ഒറിജിനൽ ഓഫ് സ്പീഷീസ് : ചാൾസ് ഡാർവിൻ.
കേരളത്തിലെ പക്ഷികൾ : ഇന്ദുചൂഡൻ.
ബേഡ...

Open