ആത്മകഥകൾ ആത്മകഥകൾ


ആത്മകഥകൾആത്മകഥകൾClick here to view more Kerala PSC Study notes.
 • എന്റെ ഇന്നലെകൾ: വെള്ളാപ്പള്ളി
 • എന്റെ കഥ: മാധവിക്കുട്ടി
 • എന്റെ കഥയില്ലായ്മകൾ: ഏ പി ഉദയഭാനു .
 • എന്റെ കലാജീവിതം: പി.ജെ ചെറിയാൻ
 • എന്റെ കഴിഞ്ഞ കാലം: എം.കെ.ഹേമചന്ദ്രൻ.
 • എന്റെ കാവ്യലോക സ്മരണകൾ: വൈലോപ്പിള്ളി
 • എന്റെ കുതിപ്പും കിതപ്പും: ഫാദർ വടക്കൻ
 • എന്റെ ജീവിത കഥ: ഏ കെ ജി
 • എന്റെ ജീവിത സ്മരണകൾ: മന്നത്ത് പദ്മനാഭൻ
 • എന്റെ ജീവിതം അരങ്ങിലും അണിയറയിലും: കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണൻ കുട്ടി നായർ
 • എന്റെ നാടക സ്മരണകൾ: പി.ജെ.ആന്റണി
 • എന്റെ നാടുകടത്തൽ: സ്വദേശാഭിമാനി
 • എന്റെ ബാല്യകാല സ്മരണകൾ: സി.അച്ചുതമേനോൻ
 • എന്റെ വക്കീൽ ജീവിതം: തകഴി
 • എന്റെ വഴിത്തിരിവുകൾ :പൊൻകുന്നം വർക്കി
 • എന്റെ വഴിയമ്പലങ്ങൾ: എസ് കെ പൊറ്റക്കാട്
 • എന്റെ സഞ്ചാരപഥങ്ങൾ: കളത്തിൽ വേലായുധൻ
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Agrarian Revolutions

Open

ധവള വിപ്ലവം : പാൽ ഉല്പാദനം.
നീല വിപ്ലവം : മത്സ്യ ഉല്പാദനം.
പിങ്ക് വിപ്ലവം : ഔഷധനിർമാണം.
പീത വിപ്ലവം : എണ്ണക്കുരു ഉല്പാദനം.
ബരൗൺവിപ്ലവം : തുകൽ ഉല്പാദനം.
മഴവിൽ വിപ്ലവം : പച്ചക്കറി ഉല്പാദനം.
രജത വിപ്ലവം : മുട്ട ഉല്പാദനം.
സവർണ വിപ്ലവം : പഴങ്ങളുടെ ഉല്പാദനം.
ഹരിത വിപ്ലവം : ഭക്ഷ്യ ഉല്പാദനം.
...

Open

World Heritage Sites in India

Open

The UNESCO , a specialised agency of the United Nations, has a list of sites, such as forest, mountain, lake, desert, monument, across the world which UNESCO considers is in the interest of international community to preserve each sites. These are the places of natural or cultural heritage. India with its rich biodiversity and great wildlife heritage has these natural World Heritage Sites. As of 2018, India has 36 heritage sites, the sixth most of any country.

firstResponsiveAdvt Name of Heritage sites Year Place .
Ajanta Caves 1983 Maharashtra .
Ellora Caves 1983 Maharashtra .
Agra Fort 1983 Uttar Pradesh .
Taj Mahal 1983 Uttar Pradesh .
Sun Temple 1984 Orissa .
Mahabalipuram Monuments 1984 Tamil Nadu .
Kaziranga National Park 1985 Assam .
Keoladeo National Park 1985...

Open

Revolutions in Agriculture

Open

Agriculture Revolutions in India is given below. Black Revolution Petroleum Production .
Blue Revolution Fish Production .
Brown Revolution non-conventional .
Evergreen Revolution Overall development of Agriculture .
Golden Fibre Revolution Jute Production .
Golden Revolution Honey Production/Overall Horticulture development .
Green Revolution Foodgrains .
Grey Revolution Fertilizer .
Pink Revolution Pharmaceutical .
Red Revolution Tomato Production .
Round Revolution Potato .
Silver Fiber Revolution Cotton .
Silver Revolution Egg/Poultry Production .
White Revolution Milk Production .
Yellow Revolution Oil Seeds production .
.

...

Open