ആസിയാൻ - ( Association of South East Asian Nations ) ആസിയാൻ - ( Association of South East Asian Nations )


ആസിയാൻ - ( Association of South East Asian Nations )ആസിയാൻ - ( Association of South East Asian Nations )Click here to view more Kerala PSC Study notes.

തെക്ക്-കിഴക്കൻ ഏഷ്യയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന 10 രാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സംഘടനയാണ് ആസിയാൻ. 1967 ഓഗസ്റ്റ് 8-ന് ഇന്തോനേഷ്യ, മലേഷ്യ, ഫിലിപ്പൈൻസ്, സിംഗപ്പൂർ, തായ്‌ലന്റ് എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്നാണ് ഈ സംഘടന രൂപവത്കരിച്ചത്. പിന്നീട് ബ്രൂണെയ്, ബർമ (മ്യാൻ‌മാർ), കംബോഡിയ, ലാവോസ്, വിയറ്റ്നാം എന്നീ രാജ്യങ്ങളും ഇതിൽ അംഗങ്ങളായി. അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുടെ ത്വരിതപ്പെടുത്തൽ, സാമൂഹിക ഉന്നമനം, സാംസ്കാരിക പുരോഗതി, സമാധാനപാലനം, അംഗരാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സമാധാനപരമായി പരിഹരിക്കൽ തുടങ്ങിയവയാണ് ആസിയാന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ.

  • ASEAN is a group of 10 South Asian nations
  • Brought into existence on August 8, 1967, after ASEAN declaration (also known as Bangkok Declaration).
  • Motto: "One Vision, One Identity, One Community"
  • 10 Members: Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam.
  • Founder countries: Malaysia, Indonesia, Singapore, Philippines, and Thailand
  • Cambodia was the latest entry in the group in 1999.
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Places and Another name

Open

അപരനാമങ്ങൾ Following list contains places and another names.

അറബിക്കടലിന്റെ റാണി - കൊച്ചി.
കാവ്യസന്ദേശങ്ങൾ പാടിയ നാട്‌ - കൊല്ലം.
കേര ഗ്രാമം - കുമ്പളങ്ങി.
കേരളത്തിന്റെ ചിറാപുഞ്ചി - ലക്കിടി.
കേരളത്തിന്റെ നെയ്ത്തുപാടം - ബാലരാമപുരം.
കേരളത്തിന്റെ മക്ക - പൊന്നാനി .
കേരളത്തിന്റെ മൈസൂർ - മറയൂർ.
കേരളത്തിന്റെ വിനോദസഞ്ചാര തലസ്താനം - കൊച്ചി.
കേരളത്തിന്റെ വൃന്ദാവനം - മലമ്പുഴ.
ക...

Open

What is Bitcoin and How it Works

Open

Bitcoin is a form of digital currency, created and held electronically. It allows you to move money without being traced because all transactions are anonymous. Bitcoins are just lines of computer code that hold monetary value. Those lines of code are created by electricity and computers. Bitcoin was the first crypto coin currency ever invented. Bitcoin’s “creator” is known as Satoshi Nakamoto. They have never been identified.

Bitcoin can be used to buy things electronically. The Bitcoin idea was to produce a currency independent of any central authority, transferable electronically, more or less instantly, with very low transaction fees. .

How a Bitcoin Transaction Works .

If Alice sends some bitcoins to Bob, that transaction will have three pieces of information:.

An input. This is a record of which bitcoin address was used to send the bitcoins to Alice in the first place (she received them from her fr...

Open

Common Economic Terms and Definitions

Open

Active Market .

This is a term used by the stock exchange which specifies the particular stock or share which deals in frequent and regular transactions. It helps the buyers to obtain reasonably large amounts at any time.


Administered Price .

The administrative body e.g., the government a marketing board or a trading group determines this price. The competitive market force is not entitled to determine this price. The government fixes a price in accordance with a demand-supply portion in the market. .


Ad-valorem Tax .

Ad-valorem tax is a kind of indirect tax in which goods are taxed by their values. In the case of ad-volorem tax, the tax amount is calculated as the proportion of the price of the goods. Value-added Tax (VAT) is an ad-volorem Tax.


Advanced Countries .

Advanced countries ar...

Open