ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിലെ റൺവേട്ടക്കാര്‍ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിലെ റൺവേട്ടക്കാര്‍


ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിലെ റൺവേട്ടക്കാര്‍ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിലെ റൺവേട്ടക്കാര്‍Click here to view more Kerala PSC Study notes.
 • സച്ചിന്‍ ടെണ്ടുല്‍ക്കര്‍ (ഇന്ത്യ) - 15921
 • റിക്കി പോണ്ടിങ് (ഓസ്‌ട്രേലിയ) - 13378
 • ജാക്ക്വസ് കാലിസ് (ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക) - 13389
 • രാഹുല്‍ ദ്രാവിഡ് (ഇന്ത്യ) - 13288
 • കുമാര്‍ സംഗക്കാര (ശ്രീലങ്ക) - 124004
 • ബ്രയാന്‍ ലാറ (വെസ്റ്റിന്‍ഡീസ്) - 11953
 • ശിവ്‌നാരായണ്‍ ചന്ദര്‍പോള്‍ (വെസ്റ്റിന്‍ഡീസ്) - 11867
 • മഹേള ജയവര്‍ധന (ശ്രീലങ്ക) - 11814
 • അല്ലന്‍ ബോര്‍ഡര്‍ (ഓസ്‌ട്രേലിയ) - 11174
 • സ്റ്റീവ് വോ (ഓസ്‌ട്രേലിയ) - 10927
 • സുനില്‍ ഗവാസ്‌കര്‍ (ഇന്ത്യ) - 10122
 • അലസ്റ്റര്‍ കുക്ക് (ഇംഗ്ലണ്ട്) - 10042
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Musical Instruments

Open

സംഗീതത്തിന്റെ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിപ്പിക്കുവാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉപകരണത്തെ സംഗീതോപകരണം അഥവാ വാദ്യം എന്നു വിളിക്കുന്നു. തത്ത്വത്തിൽ സംഗീതാത്മകമായ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന എന്തിനെയും സംഗീതോപകരണം എന്ന് വിളിക്കാം. മനുഷ്യസംസ്കാരം ആവിർഭവിച്ച് തുടങ്ങിയ കാലം മുതലേ സംഗീതോപകരണങ്ങളുടെ ഉപയോഗവും തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഓർഗാനോളജി എന്നാണ് സംഗീതോപകരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തെ വിളിക്കുന്...

Open

List of crops and hybrids

Open

വിളകളും സങ്കരയിനങ്ങളും .
തെങ്ങ്‌ .

ആനന്ദഗംഗ  .
ആൻഡമാൻ ഓർഡിനറി.
ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ടോൾ.
ഈസ്റ്റ്‌ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ടോൾ.
കല്പക.
കേരഗംഗ .
കേരശ്രീ .
കേരസങ്കര .
കേരസൗഭാഗ്യ .
ഗംഗാ ബോധം.
ഗൗളിപാത്രം.
ചന്ദ്രലക്ഷ.
ചന്ദ്രസങ്കര .
ചാവക്കാട് ഓറഞ്ച്.
ചാവക്കാട് ഗ്രീൻ.
ചൊവ്ഘഡ് .
ടിXഡി.
ഡിXടി .
ഫിലിപ്പൈൻസ് ഓർഡി...

Open

നിറങ്ങളും രാസഘടകങ്ങളും. സസ്യങ്ങളും ശാസ്ത്രീയ നാമവും

Open

നിറങ്ങളും രാസഘടകങ്ങളും തക്കാളി : ലൈക്കോപ്പിൻ .
കുങ്കുമം : ബിക് സിൻ.
പുഷ്പം : ആന്തോസയാനിൻ.
ഇലകൾ : ക്ലോറോഫിൽ.
മഞ്ഞൾ : കുരക്കുമിൻ.
കാരറ്റ് : കരോട്ടിൻ.
ഇലകളിലെ മഞ്ഞനിറം : സാന്തോഫിൽ.


സസ്യങ്ങളും ശാസ്ത്രീയ നാമവും  .

ചുവന്നുള്ളി : അല്ലിയം സെപ.
ചന്ദനം : സന്റാലം ആൽബം.
കുരുമുളക് : പെപ്പർ നെഗ്രം.
കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ : കുരക്കു മ അരോമാറ്റിക്ക.
ഏലം...

Open