Lokpal Lokpal


LokpalLokpalClick here to view more Kerala PSC Study notes.

ലോക്പാൽ

സർക്കാർ തലത്തിലും ഭരണഘടനാസ്ഥാപനങ്ങളുടെ തലപ്പത്തും നടക്കുന്ന അഴിമതി തുടച്ചുനീക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നിയമത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ലോക്പാൽ ബിൽ. പൊതുഭരണം അഴിമതിമുക്തമാക്കാൻ 2014 ജനുവരി 16 ൽ നടപ്പാക്കിയ നിയമം. പാർലമെന്റംഗമായിരുന്ന എൽ.എം.സിങ്‌വിയാണ് 1963 ൽ ലോക്പാൽ എന്ന പ്രയോഗം ഉപയോഗിച്ചത്. പൊതുഭരണത്തലത്തിലെ അഴിമതിയാരോപണങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നടപടിയെടുക്കാൻ കേന്ദ്രത്തിൽ ലോക്പാലും സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ലോകായുക്തയും നിയമം വ്യവസ്ഥചെയ്യുന്നു.


ചെയർപേഴ്‌സണടക്കം ഒമ്പതംഗങ്ങളുള്ള സമിതിയാണ് ലോക്‌പാൽ. ഇതിൽ 50 ശതമാനം ജുഡീഷ്യൽ അംഗങ്ങളും ബാക്കി പിന്നാക്ക, ന്യൂനപക്ഷ, സ്ത്രീവിഭാഗങ്ങളിൽനിന്നുള്ളവരുമായിരിക്കണം. രാഷ്ട്രപതിക്കാണ് അംഗങ്ങളുടെ നിയമനാധികാരം. ലഭ്യമാവുന്ന പരാതികളിൽ ലോക്പാലിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ കേന്ദ്ര വിജിലൻസ് കമ്മിഷനെയോ സി.ബി.ഐയെയോകൊണ്ട് അന്വേഷണം നടത്തിക്കാം

Important Questions about Lokpal


 • ആദ്യമായി ലോക്പാൽ എന്ന പ്രയോഗം ഉപയോഗിച്ചത് - എൽ.എം.സിങ്‌വി (1963ൽ)
 • ആദ്യമായി ലോക്പാൽ ബിൽ പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് - ശാന്തിഭൂഷൺ (1968ൽ)
 • ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ലോക്പാലിനെ രാഷ്‌ട്രപതി നിയമിച്ചത് - 2019 മാർച്ച് 19
 • ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ലോക്പാല്‍ ചെയർപേഴ്‌സൺ (നിലവിലെ) ആര് - ജസ്റ്റിസ് പിനാകി ചന്ദ്രഘോഷ്
 • ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ ലോക്പാലിലെ ജുഡീഷ്യൽ അംഗങ്ങൾ - ദിലീപ് ബി. ഭോസലേ, അജയ് കുമാർ ത്രിപാഠി, പ്രദീപ് കുമാർ മൊഹന്തി, അഭിലാഷാ കുമാരി
 • ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ ലോക്പാലിലെ നോൺ ജുഡീഷ്യൽ അംഗങ്ങൾ - ദിനേശ് കുമാർ ജയിൻ, മഹേന്ദർ സിങ്, അർച്ചന രാമസുന്ദരം, ഇന്ദ്രജീത് പ്രസാദ് ഗൗതം
 • എത്ര അംഗങ്ങളുള്ള സമിതിയാണ് ലോക്‌പാൽ - ചെയർപേഴ്‌സണടക്കം 9 അംഗങ്ങൾ
 • പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെയുള്ള പരാതികളിൽ പ്രാഥമികാന്വേഷണത്തിന് ലോക്പാലിന്റെ ഫുൾബെഞ്ചിൽ എത്ര അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണ ഉണ്ടായിരിക്കണം - മൂന്നിൽ രണ്ട് അംഗങ്ങളുടെ
 • ലോക്പാലിനെ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് - പ്രസിഡന്റ്
 • ലോക്പാലിൽ അംഗമാകാനുള്ള കുറഞ്ഞ പ്രായം - 45
 • ലോക്പാലിൽ എത്ര ശതമാനം ജുഡീഷ്യൽ അംഗങ്ങളുണ്ടാവണം - 50 ശതമാനം
 • ലോക്പാൽ അംഗങ്ങളെ നിയമിക്കുന്നത് - പ്രസിഡന്റ്
 • ലോക്പാൽ അംഗങ്ങൾക്ക് സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നത് - പ്രസിഡന്റ്
 • ലോക്പാൽ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം - ജനസംരക്ഷകൻ
 • ലോക്പാൽ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് - 2014 ജനുവരി 16
 • ലോക്പാൽ ബില്ലിന് പ്രസിഡന്റിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ച വർഷം - 2014 ജനുവരി 1
 • ലോക്പാൽ ബിൽ പാസാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി നിരാഹാരം അനുഷ്ഠിച്ച വ്യക്തി - അണ്ണാ ഹസാരെ
 • ലോക്പാൽ ബിൽ പാസാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അണ്ണാ ഹസാരെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമരം നടത്തിയ സംഘടന - ജനതന്ത്ര മോർച്ച (ഇന്ത്യ എഗൈൻസ്റ്റ് കറപ്ഷൻ)
 • ലോക്പാൽ സെലക്ഷൻ സമിതിയിലെ അംഗങ്ങൾ - പ്രധാനമന്ത്രി (അദ്ധ്യക്ഷൻ), പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്, ലോകസഭ സ്പീക്കർ, സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് / സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി, രാഷ്‌ട്രപതി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്ത ഒരു നിയമ വിദഗ്ദ്ധൻ
 • ലോക്പാൽ സെലക്ഷൻ സമിതിയിലെ അംഗങ്ങൾ എത്രപേർ - അഞ്ച്
 • SC/ST, പിന്നാക്ക, ന്യൂനപക്ഷ, സ്ത്രീവിഭാഗങ്ങളിൽനിന്നുള്ളവർ എത്ര ശതമാനം ലോക്പാലിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം - 50 ശതമാനം
 • ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ ലോക്പാലിനെ രാഷ്ട്രപതി നിയമിച്ചത് - 2019 Mar 19.
 • നിലവിലെ ലോകായുക്ത - ജസ്റ്റിസ് സിറിയക് ജോസഫ്.
 • നിലവിലെ ലോക്പാൽ - പിനാകി ചന്ദ്ര ഘോഷ്.
 • ലോക്പാൽ അംഗങ്ങൾ - 9( ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെ).
 • ലോക്പാൽ എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് - L.M Singvi.
 • ലോക്പാൽ ബിൽ ആദ്യമായി പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ച വർഷം - 1968.
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Important Scientific Instruments and their usage

Open

Accumulator : It is used to store electrical energy.
Altimeter : It measures altitudes and is used in aircraft.
Ammeter : It measures strength of electric current (in amperes).
Anemometer : It measures force and velocity of the wind.
Audiometer : It measures the intensity of sound.
Audiphones : It is used for improving the imperfect sense of hearing.
Barograph : It is used for continuous recording of atmospheric pressure.
Barometer : It measures atmospheric pressure.
Binocular : It is used to view distant objects.
Bolometer : It measures heat radiation.
Calorimeter : It measures the quantity of heat.
Carburettor : It is used in an internal combustion engine for charging the air with petrol vapor.
Cardiogram : It traces movements of the heart, recorded on a cardiograph.
Chronometer : It determines the longitude of a place kept the onboard ship.
Cin...

Open

Most Commonly Used Banking Terms.

Open

Bank Rate : It is the rate of interest charged by a central bank to commercial banks on the advances and the loans it extends.
Bouncing of a cheque : When an account has insufficient funds the cheque is not payable and is returned by the bank for a reason "Exceeds arrangement" or "funds insufficient".
CRR (Cash Reverse Ratio) :   The amount of funds that a bank keep with the RBI. If the percentage of CRR increases then the amount with the bank comes down.
Cheque : It is written by an individual to transfer amount between two accounts of the same bank or a different bank and the money is withdrawn from the account.
Core Banking Solutions (CBS) : In this, all the branches of the bank are connected together and the customer can access his/her funds or transactions from any other branch.
Debit Card : This is a card issued by the bank so the customers can withdraw their money from their account electronically.
Demat Account :...

Open

Rivers and their shapes

Open

നദികളും അവയുടെ ആകൃതികളും "D" ആകൃതിയിലുള്ള സമുദ്രം : ആർട്ടിക്ക്.
"F" ആകൃതിയിലുള്ള കായൽ : ശാസ്താംകോട്ട.
"L" ആകൃതിയിൽ ഉള്ള കായൽ : പുന്നമടക്കായൽ.
"S" ആകൃതിയിലുള്ള സമുദ്രം : അറ്റ്ലാന്റിക്.
"T" ആകൃതിയിലുള്ള സംസ്ഥാനം : ആസ്സാം.
"U" ആകൃതിയിൽ കാണുന്ന നദി : ചന്ദ്രഗിരിപ്പുഴ.
കണ്ണിന്റെ ആകൃതിയിൽ കാണുന്ന തടാകം : നൈനിതാൾ (ഉത്തരാഖണ്ഡ്).
കുതിരക്കുളമ്പിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള തടാകം : ...

Open