Questions About NSS For PSC Exams Questions About NSS For PSC Exams


Questions About NSS For PSC ExamsQuestions About NSS For PSC ExamsClick here to other Kerala PSC Study notes.
 • NSS ഗീതം ഏതാണ്? - മനസ്സു നന്നാവട്ടെ എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഗാനം
 • NSS ആരംഭിച്ചത് ഏതു വർഷം? - 1969
 • NSS ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് എന്നായിരുന്നു? - 1969 സെപ്റ്റംബർ 24
 • NSS എന്നതിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം എന്താണ്? - National Service Scheme
 • NSS ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതാര്? - വി കെ ആർ റാവു (1969)
 • NSS ചിഹ്നത്തിലെ 8 അരക്കാലുകൾ എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? - ഒരു ദിവസത്തിലെ എട്ടു യാമങ്ങളെ
 • NSS ചിഹ്നത്തിലെ ചക്രം എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? - ചലനത്തെ (ചലനം സാമൂഹിക മാറ്റത്തെയും)
 • NSS ചിഹ്നത്തിലെ ചുവപ്പുനിറം എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? - യവത്വത്തിന്റെ ഊർജ്ജസ്വലത, ഉത്സാഹം എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു
 • NSS ചിഹ്നത്തിലെ നീല വർണ്ണം എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? - മാനവ ക്ഷേമത്തിനായി സ്വയം സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്ന്
 • NSS ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ്? - സെപ്റ്റംബർ 24
 • NSS ന്റെ ആപ്തവാക്യം എന്താണ്? - Not Me But You
 • NSS ന്റെ ലക്ഷ്യംഎന്താണ്? - സാമൂഹ്യ സേവനത്തിലൂടെ വ്യക്തിത്വവികസനം
 • NSS പദ്ധതി എത്രാം ക്ലാസ് മുതലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്? - പതിനൊന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ (പ്ലസ് വൺ)
 • Not Me But You എന്നത് ആരുടെ പ്രബോധനമാണ്? - സവാമി വിവേകാനന്ദന്റെ
 • Not Me But You മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയം എന്താണ്? - ഞാൻ എന്ന വ്യക്തിയേക്കാൾ പ്രാധാന്യം സമൂഹത്തിന് നൽകുക എന്നതാണ്
 • ഇന്റർനാഷണൽ വളണ്ടിയേഴ്സ് ഡേ (International Volunteer’s day) എന്നാണ്? - ഡിസംബർ 5
 • ഏത് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിലാണ് NSS പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? - Ministry of Youth Affairs
 • ഒരു NSS സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകന് രണ്ടു വർഷക്കാലയളവിൽ ആകെ എത്ര മണിക്കൂർ സാമൂഹ്യ സേവനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്? - 240 മണിക്കൂർ
 • ഗാന്ധിജിയുടെ എത്രാമത്തെ ജന്മവാർഷികത്തിലാണ് NSS ആരംഭിച്ചത്? - ഗാന്ധിജിയുടെ നൂറാമത്തെ ജന്മവാർഷികത്തിൽ
 • ഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച NSS പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്‌ നൽകുന്ന പരമോന്നത ബഹുമതി ഏതാണ്? - NSS ദേശീയ അവാർഡ് (NSS നാഷണൽ അവാർഡ്).
 • വിദ്യാർത്ഥികളെ രാഷ്ട്രീയ പുനർനിർമാണ പ്രക്രിയയിൽ പങ്കാളികളാകണമെന്ന ആശയത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ആര്? - ഗാന്ധിജി
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Questions for LDC Preparation - 1

Open

Prepared by Remya Haridevan .


GK  .

1)"ഞാനാണ്  രാഷ്ട്രം " : ഇത് പറഞ്ഞതാര് ?  .

ഉത്തരം : ലൂയി പതിനാലാമൻ .

2) "ഫ്രാൻസ് തുമ്മിയാൽ  യൂറോപ്പിനാകെ ജലദോഷം പിടിക്കും " ഈ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞതാര് ?.

ഉത്തരം :മെറ്റേർണിക്ക് .

3)  "എന്നിക്കു ശേഷം പ്രളയം " ഈ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞതാര് ?.

ഉത്തരം : ലൂയി പതിനഞ്ചാമൻ.

4) എതിന്റെ ആപ്തവാക്യം ആണ് "രാഷ്ട്രത്തിൻറെ ജീവരേഖ "?. LINE_FE...

Open

Chief Ministers And Governors Of All States In India

Open

.


राज्य मुख्‍यमंत्री राज्यपाल .
अरूणाचल प्रदेश तकाम पारियो ज्योति प्रसाद रखोवा .
असम सर्बानंद सोनोवाल बनवारी लाल पुरोहित .
आंध्र प्रदेश नारा चंद्रबाबू नायडू ई.एस लक्ष्मी नरसिम्हन .
उत्तराखंड त्रिवेंद्र सिंह रावत कृष्ण कान्त पॉल .
उत्‍तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ राम नाईक .
ओडिशा नवीन पटनायक एस.सी.जमीर .
कर्नाटक सिद्धारमैया वाजूभाई रूद...

Open

Questions about Sree Narayana Guru : Kerala Renaissance

Open

Sree Narayana Guru (ca. 1854 – 20 September 1928), was a social reformer of India. He was born into a family of the Ezhava caste in an era when people from such communities, which were regarded as Avarna, faced much injustice in the caste-ridden society of Kerala. He led a reform movement in Kerala, rejected casteism, and promoted new values of spiritual freedom and social equality. Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Narayana_Guru .

The first malayale to appear in the Indian postal stamp Answer:  Sree Narayana Guru The first malayale to appear in the Sri Lankan postal stamp Answer: Sree Narayana Guru() The only foreign country visited by Sree Narayana Guru Answer: Sri Lanka The first malayalie to be inscribed on a coin of Reserve Bank of India Answer: Sree Narayana Guru Sree Narayana Jayanti Boat race  conducted in Answer: Kumarakam(Kottayam) Sree Narayana Trophy Boat race conducted in Answer: Kannetti kayal(karunagapalli)  The temple which&nbs...

Open