Avogadros law Avogadros law


Avogadros lawAvogadros lawClick here to view more Kerala PSC Study notes.

അവഗാഡ്രോ നിയമം

വാതക നിയമങ്ങൾ 18ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനമാണ് വികസിപ്പിച്ചത്. ഒരു സാമ്പിളായ വാതത്തിന്റെ മർദ്ദം, വ്യാപ്തം, താപനില എന്നിവ തമ്മിൽ പരസ്പപരമുള്ള ബന്ധം കാണിക്കാൻ കഴിയും. ഇത് മറ്റ് എല്ലാ വാതകങ്ങളുടെ സ്വഭാവവുമായി സദൃശപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. വാതകങ്ങൾ വൈവിധ്യമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഏതാണ്ട് ഒരേപോലെയാണ് പെരുമാറുന്നത്. കാരണം വാതകങ്ങളെല്ലാം പരസ്പ്പരം അകന്ന് നിൽക്കുന്ന തന്മാത്രകളാൽ നിർമിതമാണ്. ആദർശവാതകങ്ങളുടെ equation of state ഗതിക സിദ്ധാന്തത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ്. ആദർശവാതക സൂത്രവാക്യത്തിന്റെ പ്രത്യേക പ്രത്യേകസാഹചര്യമായി മാത്രമാണ് മുൻപത്തെ വാതകനിയമങ്ങളെ ഇപ്പോൾ കണക്കാക്കുന്നത്.

വാതക നിയമങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അവഗാഡ്രോ നിയമം. ഒരേ താപനിലയിലും മർദ്ദത്തിലും എല്ലാ വാതകങ്ങളുടേയും തുല്യ അളവുകൾ സമാന തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതായി Avogadro's നിയമം പറയുന്നു. ഈ നിയമം 1811 ൽ ഇറ്റാലിയൻ രസതന്ത്രശാസ്ത്രജ്ഞനും ഭൌതിക ശാസ്ത്രജ്ഞനായ അമെഡിയോ അവോഗാഡ്രോയും വിശേഷിപ്പിച്ചു. നിയമം ഇങ്ങനെ നിർവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സ്ഥിര ഊഷ്മാവിലും മർദ്ദത്തിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ആദർശ വാതകത്തിന്റെയും തുല്യ വ്യാപ്തത്തിൽ തുല്യ എണ്ണം മോളുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

നിയമത്തിൽ കാണുന്ന ചെറിയ ആശയത്തെ ഗണിതപരമായി ഇങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കാം:

    V / n = k

ഇവിടെ k എന്നത് ഒരു അനുപാത സ്ഥിരാങ്കം V എന്നത് വാതകത്തിന്റെ വോള്യമാണ്, n എന്നത് ഒരു വാതകത്തിലെ മോളുകളുടെ എണ്ണം. അവഗാഡ്രോ നിയമം അനുസരിച്ച് എല്ലാ വാതകങ്ങൾക്കും ആദർശ വാതക സ്ഥിരാങ്കം ഒരേ വിലയാണെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നു.

constant = p 1 V 1 / T 1 n 1 = P 2 V 2 / T 2 n 2

V 1 / n 1 = V 2 / n 2

V 1 n 2 = V 2 n 1

ഒരു വാതകത്തിന്റെ മർദ്ദം p, ഇവിടെ V എന്നത് വോളിയം ആണ്, ടി താപനിലയും n ഉം മോളുകളുടെ എണ്ണം ആണ്

ഒരു മോളിലെ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണത്തെ അവഗാഡ്രോ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നു. ഇത് ഏകദേശം 6.022×10^23 ആണ് ദ്രവ്യത്തിന്റെ അളവിനെയും എണ്ണത്തേയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന 6.022 x 10^23 എന്ന പ്രസിദ്ധമായ സംഖ്യയ്ക്ക് 'അവഗാഡ്രോ നമ്പർ' എന്ന് പേരുനൽകി ശാസ്ത്രലോകം അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചു.


Reference: https://en.wikipedia.org/wiki/Avogadro%27s_law

Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Chauri Chaura incident

Open

ചൗരി ചൗരാ സംഭവം 1922 ഫെബ്രുവരി 5-ന് ഉത്തർ‌പ്രദേശിലെ ചൗരി ചൗരായിൽ വച്ച് നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന ഒരു ജാഥയിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകൾക്കെതിരെ പൊലീസ് വെടിവെക്കുകയും തുടർന്ന് ജനക്കൂട്ടം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമിച്ച് തീയിടുകയും ചെയ്ത സംഭവമാണ് ചൗരി ചൗരാ സംഭവം എന്ന പേരിൽ ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ സംഭവത്തോടെ നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം നിർത്തിവെക്കുന്നതായി ഗാന്...

Open

English Grammar: One Word Substitution List

Open

abdication : voluntary giving up of throne in favour of someone.
agenda : a list of headings of the business to be transacted at a meeting.
alimony : allowance paid to wife on legal separation.
almanac : an annual calendar with positions of stars.
altruist : one, who considers the happiness and well-being of others first.
amateur : a man who does a thing for pleasure and not as a profession.
ambidexter : one, who can use either hand with ease.
amphibian : animals which live both on land and sea.
amputate : to cut off a part of a person's body which is infected.
anarchist : one, who is out to destroy all governance, law and order.
anthology : a collection of poems.
anthology : a collection of poems.
anthropologist : one, who studies the evolution of mankind.
aquatic : animals/plants which live in water.
arbitrator : a person, appointed by two parti...

Open

ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിലെ റൺവേട്ടക്കാര്‍

Open

സച്ചിന്‍ ടെണ്ടുല്‍ക്കര്‍ (ഇന്ത്യ) - 15921 .
റിക്കി പോണ്ടിങ് (ഓസ്‌ട്രേലിയ) - 13378.
ജാക്ക്വസ് കാലിസ് (ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക) - 13389.
രാഹുല്‍ ദ്രാവിഡ് (ഇന്ത്യ) - 13288.
കുമാര്‍ സംഗക്കാര (ശ്രീലങ്ക) - 124004.
ബ്രയാന്‍ ലാറ (വെസ്റ്റിന്‍ഡീസ്) - 11953.
ശിവ്‌നാരായണ്‍ ചന്ദര്‍പോള്‍ (വെസ്റ്റിന്‍ഡീസ്) - 11867.
മഹേള ജയവര്‍ധന (ശ്രീലങ്ക) - 11814.
അല്ലന്‍ ബോര്‍ഡര്‍ (ഓസ്‌ട്രേലിയ) - 11174.
സ്റ്റീവ് വോ (ഓസ്‌ട്രേല...

Open