Parts of Indian Constitution Parts of Indian Constitution


Parts of Indian ConstitutionParts of Indian ConstitutionClick here to view more Kerala PSC Study notes.
Part Subject Articles
Part I The Union and its territory Article. 1 to 4
Part II Citizenship Article. 5 to 11
Part III Fundamental Rights Article. 12 to 35
Part IV Directive Principles Article. 36 to 51
Part IVA Fundamental Duties Article. 51A
Part V The Union Article. 52 to 151
Part VI The States Article. 152 to 237
Part VII Repealed by Const. (7th Amendment) Act, 1956
Part VIII The Union Territories Article. 239 to 242
Part IX The Panchayats Article. 243 to 243O
Part IXA The Muncipalities Article. 243P to 243ZG
Part IXB The Co-operative Societies Article. 243ZH to 243ZT
Part X The Scheduled and Tribal Areas Article. 244 to 244A
Part XI Relations between the Union and the States Article. 245 to 263
Part XII Finance, Property, Contracts and Suits Article. 264 to 300A
Part XIII Trade, Commerce and Intercourse within the Territory of India Article. 301 to 307
Part XIV Services under the Union and the States Article. 308 to 323
Part XIVA Tribunals Article. 323A to 323B
Part XV Elections Article. 324 to 329A
Part XVI Special provisions relating to certain classes Article. 330 to 342
Part XVII Official Language Article. 343 to 351
Part XVIII Emergency Provisions Article. 352 to 360
Part XIX Miscellaneous Article. 361 to 367
Part XX Amendment of the Constitution Article. 368
Part XXI Temporary, Transitional and Special Provisions Article. 369 to 392
Part XXII Short title, commencement, authoritative text in Hindi and repeals Article. 393 to 395
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
List of Rivers in Kerala

Open

കേരളത്തിലെ നദികൾ പ്രകൃത്യാ ഉണ്ടാവുന്ന വലിയ ജലസരണികളെ നദികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. നദികളെ പുഴകൾ, ആറുകൾ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും താരതമ്യേന ചെറിയ ജലസരണികളെയാണു പുഴകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആറുകൾ എന്നു വിളിക്കുന്നത്‌.


പടിഞ്ഞാറോട്ടൊഴുകുന്ന നദികള്‍ മഞ്ചേശ്വരം പുഴ .
ഉപ്പളപുഴ.
ഷീരിയപുഴ.
മെഗ്രാല്‍പുഴ.
ചന്ദ്രഗിരിപുഴ.
ചിറ്റാരിപുഴ.
നീലേശ്വരംപുഴ.
...

Open

Important days in march

Open

മാർച്ച് മാസത്തിലെ ദിനങ്ങൾ .

മാർച്ച് 1 - വിവേചന രഹിത ദിനം.
മാർച്ച് 3 - ലോക വന്യ ജീവി ദിനം.
മാർച്ച് 4 - ദേശീയ സുരക്ഷാദിനം.
മാർച്ച് 4 - ലൈംഗികചൂഷണത്തിനെതിരെയുള്ള അന്തർദ്ദേശീയദിനം.
മാർച്ച് 8 - ലോക വനിതാ ദിനം.
മാർച്ച് 8 - ലോക വൃക്ക ദിനം.
മാർച്ച് 14 - പൈ ദിനം.
മാർച്ച് 15 - ലോക ഉപഭോക്തൃ ദിനം.
മാർച്ച് 16 - ദേശീയ വാക്സിനേഷൻ ദിനം.
മാർച്ച് 18 - ദേശീയ ഓർഡിനൻസ് ഫാക്ടറി ദ...

Open

Devices and their uses ( ഉപകരണങ്ങളും അവയുടെ ഉപയോഗങ്ങളും )

Open

അനിമോമീറ്റര്‍ :  കാറ്റിന്റെ വേഗതയും ദിശയും നിർണ്ണയിക്കാൻ .
അള്‍ട്ടിമീറ്റര്‍ :  ഉയരം നിർണ്ണയിക്കാൻ.
ആട്ടോമീറ്റര്‍ :  വാഹനങ്ങള്‍ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം അളക്കുവാന്‍.
ആഡിയൊഫോണ്‍ :  ശ്രവണശാക്തി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുവാന്‍.
എക്കോസൌണ്ടര്‍ :  സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴം നിർണ്ണയിക്കാൻ ‍.
എപ്പിഡോസ്കോപ്പ് :  ഫിലിമിലുള്ള നിഴലുകളെ ‍ വലുതാക്കി കാണിക്കുവാന്.
ഓഡിയൊമീറ്റ...

Open