ഭൗതിക ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങളും ഉപജ്ഞാതാക്കളും ഭൗതിക ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങളും ഉപജ്ഞാതാക്കളും


ഭൗതിക ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങളും ഉപജ്ഞാതാക്കളുംഭൗതിക ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങളും ഉപജ്ഞാതാക്കളുംClick here to other Kerala PSC Study notes.
അസ്ഥിരതാ സിദ്ധാന്തം ലൂയിസ് ഡിബ്രോളി
ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തം ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ
കണികാ സിദ്ധാന്തം ഐസക്ക് ന്യൂട്ടൻ
ക്വാണ്ടം സിദ്ധാന്തം മാക്സ് പ്ലാങ്ക്
ഗുരുത്വകർഷണനിയമം ഐസക് ന്യൂട്ടൻ
ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനനിയമം ജോഹാന്നസ് കെപ്ലർ
തരംഗ സിദ്ധാന്തം ക്രിസ്ത്യൻ ഹൈജൻസ്
ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവം ഹെൻറിച് ഹെർട്സ്
ബോയിൽ നിയമം റോബർട്ട് ബോയിൽ
ബ്ലാക്ക് ഹോൾ സിദ്ധാന്തം സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിൻസ്
രാമൻ പ്രഭാവം സി വി രാമൻ
വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണ തത്വം മൈക്കൽ ഫാരഡെ
വൈദ്യുത കാന്തിക സിദ്ധാന്തം ജെയിംസ് മാക്‌സ്‌വെൽ
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Major events in Indian independence

Open

1757: Battle of Plassey.
1857: First War of Independence.
1858: India comes under the direct rule of the British crown.
1885: The Indian National Congress was formed in Bombay.
1905: The Partition of the Bengal.
1909: Minto – Morley Reforms.
1911: Bengal Partition annulled.
1914-1918: Britain drags India into World War I.
1915: Gandhi returns to India from South Africa.
1916: Lucknow Pact.
1917: Champaran and Kheda Satyagraha.
1919: Jallianwala Bagh Massacre.
1921 to 1922: Civil Disobedience Movement.
1922: Chauri – Chaura Incident.
1924: Moplah riots between Hindus and Muslims.
1927: The British government appoints the Simon Commission.
1928: Bardoli Satyagraha.
1930: Salt Satyagraha, First Round Table Conference.
1931: Second Round Table Conference, Gandhi-Irwin pact.
1932: Poona Pact, Third...

Open

Important Revolts in Kerala

Open

കേരളത്തിലെ പ്രധാന കലാപങ്ങൾ Revolt Year .
Attingal Revolt 1721 .
Channar Revolt 1859 .
Guruvayoor Satyagraha 1931 .
Kallumala Agitataion 1915 .
Kayyur Revolt 1941 .
Kurichiya Revolt 1812 .
Nivarthana Agitation 1932 .
Punnapra Vayalar Revolt 1946 .
Salt Satyagraha 1930 .
Vaikkom Satyagraha 1924 .
അരുവിപ്പുറം പ്രതിഷ്ഠ 1888 .
അവസാനത്തെ മാമാങ്കം 1755 .
ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം 1721 .
ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ 1896 .
ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ 1896 .
കയ്യൂർ സമരം 1941 .
കുണ്ടറ വിളംബരം 1809 .
കുറിച്യർ ലഹള 1812 .
കുളച്...

Open

ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന ക്ഷേത്രങ്ങൾ. ( Important Temples in India ).

Open

Amarnath Temple : Jammu & Kashmir .
Badrinath Temple : Uttarakhand.
Birla Mandir : Jaipur.
Brihadeeswarar Temple : Tamil Nadu.
Dhari Devi : Uttarakhand.
Gnana Saraswati Temple : Basar, Telangana.
Golden temple : Amritsar, Punjab.
Gomateshwra Temple : Karnataka.
Jagannath Temple : Puri, Odisha.
Kamakhya Temple : Guwahati, Assam.
Kanchipuram Temple : Tamil Nadu.
Kashi Vishwanath Temple : Varanasi, Uttar Pradesh.
Kedarnath Temple : Uttarakhand.
Konark Sun Temple : Odisha.
Mahabalipuram Temple : Tamil Nadu.
Mahabodhi Temple : Gaya, Bihar.
Mahakaleshwar Temple : Ujjain, Madhya Pradesh.
Markandeshwar Temple : Haryana.
Markandeshwar Temple : Odisha.
Meenakshi temple : Madurai, Tamil Nadu.
Shabarimala ayyappa temple : Kerala.
Siddhivinayak Temple : Maharashtra.
Somnath tem...

Open