ഭൗതിക ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങളും ഉപജ്ഞാതാക്കളും ഭൗതിക ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങളും ഉപജ്ഞാതാക്കളും


ഭൗതിക ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങളും ഉപജ്ഞാതാക്കളുംഭൗതിക ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങളും ഉപജ്ഞാതാക്കളുംClick here to view more Kerala PSC Study notes.
അസ്ഥിരതാ സിദ്ധാന്തം ലൂയിസ് ഡിബ്രോളി
ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തം ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ
കണികാ സിദ്ധാന്തം ഐസക്ക് ന്യൂട്ടൻ
ക്വാണ്ടം സിദ്ധാന്തം മാക്സ് പ്ലാങ്ക്
ഗുരുത്വകർഷണനിയമം ഐസക് ന്യൂട്ടൻ
ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനനിയമം ജോഹാന്നസ് കെപ്ലർ
തരംഗ സിദ്ധാന്തം ക്രിസ്ത്യൻ ഹൈജൻസ്
ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവം ഹെൻറിച് ഹെർട്സ്
ബോയിൽ നിയമം റോബർട്ട് ബോയിൽ
ബ്ലാക്ക് ഹോൾ സിദ്ധാന്തം സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിൻസ്
രാമൻ പ്രഭാവം സി വി രാമൻ
വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണ തത്വം മൈക്കൽ ഫാരഡെ
വൈദ്യുത കാന്തിക സിദ്ധാന്തം ജെയിംസ് മാക്‌സ്‌വെൽ
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Important national parks in India

Open

Important national parks in India are given below. National Parks Place .
Bandhavgarh National Park Madhya Pradesh .
Bandipur National Park Karnataka .
Buxa Tiger Reserve West Bengal .
Chandraprabha Sanctuary Uttar Pradesh .
Corbett National Park Uttarakhand .
Dachigam Sanctuary Kashmir .
Dandeli Wildlife Sanctuary Karnataka .
Dudhwa National Park Uttar Pradesh .
Gir National Park Gujarat .
Hazaribagh Sanctuary Hazaribagh (Jharkhand) .
Indian Wild Ass Sanctuary Rann of Kutch (Gujarat) .
Jaldapara National Park West Bengal .
Kanha National Park Madhya Pradesh .
Karakoram Wildlife Sanctuary Jammu and Kashmir .
Kaziranga National Park Assam .
Keibul Lamjao National Park Manipur .
Keoladeo Ghana National Park Bharatpur (Rajasthan) .
Manas National Park Assam .
...

Open

Animals and Scientific Names

Open

Animals and Scientific Name ( ജീവികളും ശാസ്ത്ര നാമവും ).

Animal Scientific names .
അണലി വൈപ്പെറ റസേലി .
ആന എലിഫന്റസ്‌ മാക്സിമസ്‌ .
ഈച്ച മസ്ക്ക ഡൊമസ്റ്റിക്ക .
ഒട്ടകപക്ഷി സ്‌ട്രുതിയോ കാമെലസ്‌ .
കടുവ പാന്തെറ ടൈഗ്രിസ്‌ .
കട്ടുപോത്ത്‌ ബോസ്‌ ഗാറസ്‌ .
കരിമീൻ എട്രോപ്ലസ്‌ സുരാറ്റൻസിസ്‌ .
കുതിര എക്വസ്‌ ഫെറസ്‌ കബല്ലസ്‌ .
തവള റാണ ഹെക്സാഡക്റ്റെയില .
തേനീച്ച ഏപ്പിസ്‌ ഇൻ...

Open

Measurement units related to Physics

Open

.

Name Quantity .
ampere current ( വൈദ്യുത പ്രവാഹം )  .
candela luminious intensity ( പ്രകാശ തീവ്രത ) .
coulomb electric charge or quantity of electricity ( വൈദ്യുത ചാർജ് ) .
degree Celsius temperature ( ഊഷ്മാവ്  ) .
farad capacitance ( കപ്പാസിറ്റൻസ് ) .
hertz frequency ( ആവൃത്തി ) .
joule energy, work, heat ( ഊർജ്ജം, ജോലി, ചൂട് ) .
kelvin termodynamic temperature ( ഊഷ്മാവ്  ) .
kilogram mass ( പിണ്ഡം ) .
lux illuminance ( പ്രകാശം ) .
metre length ( നീളം ) .
newton force, weight ( ശക്തി, ഭാരം ) .
ohm electric resistance, impedance, reactance ( വൈദ്യുത പ്രതിരോധം ) . LI...

Open