ഭൗതിക ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങളും ഉപജ്ഞാതാക്കളും ഭൗതിക ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങളും ഉപജ്ഞാതാക്കളും


ഭൗതിക ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങളും ഉപജ്ഞാതാക്കളുംഭൗതിക ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങളും ഉപജ്ഞാതാക്കളുംClick here to other Kerala PSC Study notes.
അസ്ഥിരതാ സിദ്ധാന്തം ലൂയിസ് ഡിബ്രോളി
ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തം ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ
കണികാ സിദ്ധാന്തം ഐസക്ക് ന്യൂട്ടൻ
ക്വാണ്ടം സിദ്ധാന്തം മാക്സ് പ്ലാങ്ക്
ഗുരുത്വകർഷണനിയമം ഐസക് ന്യൂട്ടൻ
ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനനിയമം ജോഹാന്നസ് കെപ്ലർ
തരംഗ സിദ്ധാന്തം ക്രിസ്ത്യൻ ഹൈജൻസ്
ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവം ഹെൻറിച് ഹെർട്സ്
ബോയിൽ നിയമം റോബർട്ട് ബോയിൽ
ബ്ലാക്ക് ഹോൾ സിദ്ധാന്തം സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിൻസ്
രാമൻ പ്രഭാവം സി വി രാമൻ
വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണ തത്വം മൈക്കൽ ഫാരഡെ
വൈദ്യുത കാന്തിക സിദ്ധാന്തം ജെയിംസ് മാക്‌സ്‌വെൽ
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Acids In Various Substances

Open

Acids In Various Substances. വിവിധ പദാർത്ഥങ്ങളിലെ ആസിഡുകൾ.

ആപ്പിൾ മാലിക് ആസിഡ് .
ഓറഞ്ച് സിട്രിക്കാസിഡ് .
ചുവന്നുള്ളി ഓക്‌സാലിക്ക് ആസിഡ് .
ചോക്കലേറ്റ് ഓക്‌സാലിക് ആസിഡ് .
തേങ്ങ കാപ്രിക്‌ ആസിഡ് .
തേയില ടാനിക് ആസിഡ് .
നാരങ്ങ സിട്രിക്കാസിഡ് .
നെല്ലിക്ക അസ്‌കോർബിക് ആസിഡ് .
പഴുത്ത തക്കാളി ഓക്‌സാലിക് ആസിഡ് .
പാഷൻഫ്രൂട്ട്സ് സിട്രിക്കാസിഡ് .
പുളിച...

Open

Organizations and Their Mottos

Open

African Union A United and Strong Africa .
Amnesty International It is better to light a candle than to curse the darkness .
Association of South East Nations (ASEAN) One vision, One Identity, One community .
Federation Internationale de Football Association (FIFA) For the Game, For the World. .
International Basketball Federation (FIBA) We are basketball .
International Chamber of Commerce The World Business Organization .
International Committee of the Red Cross (ICRC) Inter Arma Caritas (In War, Charity) .
International Cricket Council (ICC) Great Sport, Great Spirit .
International Hockey Federation (FIH) FairPlay Friendship Forever .
International Olympic Committee Faster, Higher, Stronger (Citius, Altius, Fortius) .
International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) Advancing Chemistry Worldwide .
Internet Corporation for Assigned Names an...

Open

Important Years in Kerala PSC Exams

Open

ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ നിയമം പാസാക്കിയ വർഷം : .

1993 സെപ്തംബർ 28.

ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നവർഷം : 1993 ഒക്ടോബർ 12.

സംസ്ഥാന മനുഷ്യവകാശ കമ്മിഷൻ നിലവിൽ വന്നത് : 1998 ഡിസംബർ 11.

യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ രൂപീകൃതമായത് : .

1926 ഒക്ടോബർ 1.

സംസ്ഥാന പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷൻ രൂപീകൃതമായത് : .

1956 നവംബർ 1.

ഗാർഹീക പീഡന നിരോധന നിയമ...

Open