Museums in Kerala Museums in Kerala


Museums in KeralaMuseums in KeralaClick here to view more Kerala PSC Study notes.

First museums in Kerala.

 • ആദ്യ കാർട്ടൂൺ മ്യൂസിയം: കായംകുളം
 • ആദ്യ ക്രൈം മ്യൂസിയം: തിരുവനന്തപുരം
 • ആദ്യ തേക്ക് മ്യൂസിയം: വെളിയന്തോട് ( നിലമ്പൂർ )
 • ആദ്യ പോലീസ് മ്യൂസിയം: കൊല്ലം
 • ആദ്യ വാട്ടർ മ്യൂസിയം: കോഴിക്കോട്
 • ആദ്യ സോയിൽ മ്യൂസിയം: തിരുവനന്തപുരം
 • ഇട്ടി അച്യുതൻ ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് മ്യൂസിയം: ചാലിയം
 • ഇന്ത്യൻ ബിസിനസ് മ്യൂസിയം: ചാലിയം
 • കുഞ്ഞാലി മരയ്ക്കാർ മ്യൂസിയം: ഇരിങ്ങൽ
 • കേരളത്തിലെ ആദ്യ ബാങ്കിങ് മ്യൂസിയം തിരുവനന്തപുരം (കവടിയാർ)
 • കേരളത്തിലെ ആദ്യ സുഗന്ധവ്യഞ്ജന മ്യൂസിയം: കൊച്ചി
 • തകഴി മ്യൂസിയം: ആലപ്പുഴ
 • പഴശി മ്യൂസിയം: കോഴിക്കോട്


Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Major international organizations and their headquarters

Open

Organizations Headquarters .
ഭക്ഷ്യ കാർഷിക സംഘടന(FAO) റോം (ഇറ്റലി) .
അന്താരാഷ്ട്ര ആണവോർജ ഏജൻസി (IAEO) വിയന്ന (ഓസ്ട്രിയ) .
അന്താരാഷ്ട്ര തൊഴിൽ സംഘടന(ILO) ജനീവ(സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ്) .
അന്താരാഷ്ട്ര നാണയനിധി (IMA) വാഷിങ്ടൺ (യു.എസ്) .
യുനസ്‌കോ പാരിസ്(ഫ്രാൻസ്) .
യൂണിവേഴ്സൽ പോസ്റ്റൽ യൂണിയൻ ബൺ(സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ്) .
ലോകബാങ്ക് (WB) വാഷിങ്ടൺ .
ലോകാരോഗ്യസംഘടന (WHO) ജനീവ .
ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശ സംഘട...

Open

English Grammar: Idioms

Open

A cat and dog life : To lead a life full of quarrels.
A cold fish : A person devoid of emotions.
A daredevil : A person who does not care for any consequences.
A deadlock : A position when no progress can be made.
Alive and kicking : Active and healthy.
At sea : Confused or lost.
Be in a tight corner : In a very difficult situation.
Behind one’s back : In the absence of.
Cat and dog life : Life full of quarrels.
Cock and bull story : Made up story that one should not believe.
Cry for the moon : Ask for the impossible.
Double : dealing : Deceiving.
Have a card up one’s sleeve : Have a secret plan in reserve.
Like a cat on hot bricks : Very nervous.
Run over : to drive over.
Run through : to squander or waste.
Tell against : To prove adverse to; to go against.
To bell the cat : To face the risk.
To break t...

Open

ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ആസ്ഥാനങ്ങൾ (Indian Railway Headquarters)

Open

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ റെയിൽവേ സോൺ :ദക്ഷിണ റെയിൽവേ(ചെന്നൈ).
ഇന്ത്യൻ റയിൽവേ മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് :ചാണക്യ പുരി.
ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം :ബറോഡ ഹൗസ്.
ഇപ്പോഴത്തെ റയിൽവേ മിനിസ്റ്റർ :സുരേഷ് പ്രഭു.
ഉത്തര പശ്ചിമ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം - ജയ്പ്പൂർ രാജസ്ഥാൻ.
ഉത്തര മധ്യറെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം - അലഹബാദ് ഉത്തർപ്രദേശ്.
ഉത്തര റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം :ഡൽഹി.
ഉത്തര-പശ്ചിമ ...

Open