Basic Mathematics Basic Mathematics


Basic MathematicsBasic MathematicsClick here to view more Kerala PSC Study notes.

എണ്ണൽസംഖ്യകൾ
എണ്ണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഖ്യകളാണ് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ എന്ന് ഏറ്റവും ലളിതമായി മനസിലാക്കാം . നിസ്സർഗ്ഗ സംഖ്യകൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.
ഉദാഹരണം:  1,2,3,4,5,6,7,8
അഖണ്ഡസംഖ്യകൾ
പൂജ്യവും എണ്ണൽ സംഖ്യകളും ചേരുന്നതാണ് അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾ.
ഉദാഹരണം: 0,1,2,3,4,5,6,7
ഒറ്റസംഖ്യകൾ
രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം 1 വരുന്ന സംഖ്യകളാണ് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ .
ഉദാഹരണം: 1,3,5,7, 9,11,13.
ഇരട്ടസംഖ്യകൾ
രണ്ട് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യകളാണ് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ .
ഉദാഹരണം: 2,4, 6,8,10,12.
അഭാജ്യസംഖ്യകൾ
രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ മാത്രമുള്ള സംഖ്യകളെ അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് 1 കൊണ്ടും അതേ സംഖ്യ കൊണ്ടും മാത്രം നിശേഷം ഹരിക്കാവുന്ന സംഖ്യകൾ .
ഉദാഹരണം: 7, 7 നെ 1 കൊണ്ടും 7 കൊണ്ടുമല്ലാതെ മറ്റൊരു സംഖ്യ കൊണ്ടും നിശേഷം ഹരിക്കാനാവില്ല .
ഭാജ്യസംഖ്യകൾ
രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഘടകങ്ങളുള്ള സംഖ്യകളെ ഭാജ്യ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നു.ഉദാഹരണം
ഉദാഹരണം: 4,  4 നെ 1, 2, 4 എന്നീ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയും. അതിനാൽ 4 ഒരു ഭാജ്യ സംഖ്യയാണ്.
പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും
പൂജ്യത്തേക്കാൾ വലിയ സംഖ്യകൾ അധിസംഖ്യ അഥവാ പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. പൂജ്യത്തേക്കാൾ ചെറിയ സംഖ്യകൾ ന്യൂന സംഖ്യകൾ അഥവാ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു.

Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Parts of Indian Constitution

Open

Part Subject Articles .
Part I The Union and its territory Article. 1 to 4 .
Part II Citizenship Article. 5 to 11 .
Part III Fundamental Rights Article. 12 to 35 .
Part IV Directive Principles Article. 36 to 51 .
Part IVA Fundamental Duties Article. 51A .
Part V The Union Article. 52 to 151 .
Part VI The States Article. 152 to 237 .
Part VII Repealed by Const. (7th Amendment) Act, 1956 .
Part VIII The Union Territories Article. 239 to 242 .
Part IX The Panchayats Article. 243 to 243O .
Part IXA The Muncipalities Article. 243P to 243ZG .
Part IXB The Co-operative Societies Article. 243ZH to 243ZT .
Part X The Scheduled and Tribal Areas Article. 244 to 244A .
...

Open

The major research centers in Kerala

Open

കേരളത്തിലെ പ്രധാന ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ CAMCO അത്താണി .
അഗ്രോണമിക് റിസര്‍ച്ച് സെന്റര്‍ ചാലക്കുടി .
അടക്ക ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ പാലക്കാട്; തിരുവനന്തപുരം ; പീച്ചി .
ഇഞ്ചി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം അമ്പലവയൽ .
ഇന്തോ സ്വിസ് പ്രോജക്ട് മാട്ടുപെട്ടി .
ഇന്തോ- നോർവീജിയൻ പ്രോജക്ട് നീണ്ടകര .
ഏത്തവാഴ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കണ്ണാറ .
ഏലം ഗവേഷണ കേന്ദ്രം പാമ്പാടുംപാറ .
ഒായൽ പാം ഇന...

Open

Time and Work Problems - Shortcut Tricks and Formulas

Open

Problems Type 1: .

A can finish work in X days. .

B can finish work in Y days.


Both can finish in Z days = (X*Y) / (X+Y). .


Problems Type 2: .

Both A and B together can do work in T days.

A can do this work in X days.


then, B can do it in Y days = (X*T) / (X-T) .


Problems Type 3: .

A can finish work in X days.

B can finish work in Y days.

C can finish work in Z days.


Together they can do work in T days = (X*Y*Z)/ [(X*Y)+(Y*Z)+(X*Z)] .


Problems Type 4: .

A can finish work in X days.

B can finish work in Y days.


A*X = B*Y.

...

Open