Basic Mathematics Basic Mathematics


Basic MathematicsBasic MathematicsClick here to view more Kerala PSC Study notes.

എണ്ണൽസംഖ്യകൾ
എണ്ണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഖ്യകളാണ് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ എന്ന് ഏറ്റവും ലളിതമായി മനസിലാക്കാം . നിസ്സർഗ്ഗ സംഖ്യകൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.
ഉദാഹരണം:  1,2,3,4,5,6,7,8
അഖണ്ഡസംഖ്യകൾ
പൂജ്യവും എണ്ണൽ സംഖ്യകളും ചേരുന്നതാണ് അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾ.
ഉദാഹരണം: 0,1,2,3,4,5,6,7
ഒറ്റസംഖ്യകൾ
രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം 1 വരുന്ന സംഖ്യകളാണ് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ .
ഉദാഹരണം: 1,3,5,7, 9,11,13.
ഇരട്ടസംഖ്യകൾ
രണ്ട് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യകളാണ് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ .
ഉദാഹരണം: 2,4, 6,8,10,12.
അഭാജ്യസംഖ്യകൾ
രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ മാത്രമുള്ള സംഖ്യകളെ അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് 1 കൊണ്ടും അതേ സംഖ്യ കൊണ്ടും മാത്രം നിശേഷം ഹരിക്കാവുന്ന സംഖ്യകൾ .
ഉദാഹരണം: 7, 7 നെ 1 കൊണ്ടും 7 കൊണ്ടുമല്ലാതെ മറ്റൊരു സംഖ്യ കൊണ്ടും നിശേഷം ഹരിക്കാനാവില്ല .
ഭാജ്യസംഖ്യകൾ
രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഘടകങ്ങളുള്ള സംഖ്യകളെ ഭാജ്യ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നു.ഉദാഹരണം
ഉദാഹരണം: 4,  4 നെ 1, 2, 4 എന്നീ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയും. അതിനാൽ 4 ഒരു ഭാജ്യ സംഖ്യയാണ്.
പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും
പൂജ്യത്തേക്കാൾ വലിയ സംഖ്യകൾ അധിസംഖ്യ അഥവാ പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. പൂജ്യത്തേക്കാൾ ചെറിയ സംഖ്യകൾ ന്യൂന സംഖ്യകൾ അഥവാ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു.

Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
First in India, Women.

Open

Delhi's First woman chief secretary: Shailja Chandra.
Delhi’s First Mayor: Aruna Asaf Ali (1958).
Fastest Asian to swim across the English Channel: Anita Sood.
First Asian woman magistrate appointed in United Kingdom: Kantha Talwar.
First Asian woman mayor in United Kingdom: Lata Patel.
First Indian Woman to go in space: Kalpana Chawla.
First Indian woman President of Indian National Congress: Sarojini Naidu (1925).
First Indian woman boxer to win an international event : M.C.Merykom.
First Indian woman producer and director: Fatima Begum, who produced and directed Bulbul-e-Parastan in 1926.
First Indian woman to become Miss Universe: Sushmita Sen (1994).
First Indian woman to become Miss World: Reita Faria (1966).
First Indian woman to climb Mt. Everest: Bachendri Pal.
First Indian woman to reach the final of an Olympic event: P.T.Usha.
First Indian woma...

Open

Clock and Time Problems, Formula

Open

These are the different type of questions asked from this topic.


Type 1:  Find the time when the angle between the two hands are given.

Type 2:  Find the angle between the 2 hands when the time is given.

Type 3:  Find the time, when clocks gaining/losing time.

Type 4:  Find the time in the mirror image.


ക്ലോകിലെ ഓരോ അക്കങ്ങൾക്കിടയിലെ കോണളവ്= 30°.
മിനിറ്റ് സൂചി ഓരോ മിനുറ്റിലും 6° ചുറ്റും.
മണിക്കൂർ സൂചി ഒരു മിനുറ്റിൽ ½°ചുറ്റും.
ഒരുദിവസം Hour, Minute സൂചികൾ 22 തവണ ഒന്നിന് മീതെ ഒന്നായി വരും.
ക്ലോകിലെ സൂ...

Open

മലയാള കൃതികൾ - കേരള സാഹിത്യ അക്കാഡമി അവാർഡ്

Open

.

കൃതി രചയിതാവ് .
ഉമ്മാച്ചു പി.സി. കുട്ടിക്കൃഷ്ണൻ ( ഉറൂബ്) .
നാലുകെട്ട് എം.ടി. വാസുദേവൻ നായർ .
ഒരു വഴിയും കുറേ നിഴലുകളും ടി.എ. രാജലക്ഷ്മി .
ഒരു തെരുവിന്റെ കഥ എസ്.കെ. പൊറ്റക്കാട് .
മായ കെ. സുരേന്ദ്രൻ .
നിഴൽപ്പാടുകൾ സി. രാധാകൃഷ്ണൻ .
ആത്മാവിന്റെ നോവുകൾ പി.സി. ഗോപാലൻ(നന്തനാർ) .
ഏണിപ്പടികൾ തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള .
നിറമുള്ള നിഴലുകൾ എം.കെ. മേനോൻ (വ...

Open