മേയ് മാസത്തിലെ ദിനങ്ങൾ മേയ് മാസത്തിലെ ദിനങ്ങൾ


മേയ് മാസത്തിലെ ദിനങ്ങൾമേയ് മാസത്തിലെ ദിനങ്ങൾClick here to view more Kerala PSC Study notes.
 • മേയ് 1 - ലോക തൊഴിലാളിദിനം
 • മേയ് 3 - പത്രസ്വാതന്ത്ര്യദിനം
 • മേയ് 3 - സൗരോർജ്ജദിനം
 • മേയ് 6 - ലോക ആസ്ത്മാ ദിനം
 • മേയ് 8 - ലോക റെഡ്ക്രോസ് ദിനം
 • മേയ് 11 - ദേശീയ സാങ്കേതിക ദിനം
 • മേയ് 12 - ആതുര ശുശ്രൂഷാ ദിനം
 • മേയ് 13 - ദേശീയ ഐക്യദാർഡ്യദിനം
 • മേയ് 15 - ദേശീയ കുടുംബദിനം
 • മേയ് 16 - സിക്കിംദിനം
 • മേയ് 17 - ലോകവിദൂര വാർത്താവിനിമയദിനം
 • മേയ് 21 - ഭീകരവാദവിരുദ്ധ ദിനം
 • മേയ് 22 - ജൈവ വൈവിധ്യദിനം
 • മേയ് 24 - കോമൺവെൽത്ത് ദിനം
 • മേയ് 27 - നെഹ്രുവിന്റെ ചരമ ദിനം
 • മേയ് 29 - എവറസ്റ്റ് ദിനം
 • മേയ് 31 - ലോക പുകയിലവിരുദ്ധദിനം
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Nicknames of Indian Freedom Fighters

Open

Nicknames Leaders .
Bapuji Mahatma Gandhi .
Gurudev Rabindranath Tagore .
Kaviguru Rabindranath Tagore .
Netaji Subhash Chandra Bose .
Prince of Patriots Subhash Chandra Bose .
Loknayak Jayaprakash Naraynan .
Frontier Gandhi Khan Abdul Ghaffar Khan .
Chachaji Jawaharlal Nehru .
Grand Old man of India Dadabhai Naoroji .
Father of Indian Unrest Dadabhai Naoroji .
Indian Gladstone Dadabhai Naoroji .
Deshbandhu Chittaranjan Das .
Lokmanya Balgangadhar Tilak .
Maratha Kesari Balgangadhar Tilak .
Punjab Kesari Lala Lajpat Rai .
Punjab Lion Ranjith Singh .
Bengal Kesari Ashutosh Mukherji .
Bihar Kesari Dr. Srikrishna Singh ....

Open

കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം - 2016 ( Kerala State Film Awards - 2016 )

Open

മികച്ച ചിത്രം: മാന്‍ഹോള്‍.
മികച്ച രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം: ഒറ്റയാള്‍ പാത.
ജനപ്രിയ ചിത്രം: മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരം.
മികച്ച സംവിധായിക: വിധു വിന്‍സെന്റ് (മാന്‍ഹോള്‍).
മികച്ച നടന്‍: വിനായകന്‍ (കമ്മട്ടിപ്പാടം).
മികച്ച നടി: രജിഷാ വിജയന്‍( അനുരാഗ കരിക്കിന്‍വെള്ളം).
ഛായാഗ്രഹണം: എംജെ രാധാകൃഷ്ണന്‍ (കാട് പൂക്കുന്ന നേരം).
തിരക്കഥ: ശ്യാം പുഷ്‌കരന്‍ (മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരം). LINE...

Open

Father of.

Open

Father of cloning = Ian Wilmut.
Father of computer = Charles Babbage.
Father of computer science = Alan Turing.
Father of Co-operation = Robert Owen.
Father of economics = Adam Smith.
Father of English Poetry = Geoffrey Chaucer.
Father of Essay = Montaigne.
Father of Genetics = Gregor Mendel.
Father of Greek Democracy = Clesthenes.
Father of Green Revolution = Norman Borlaug.
Father of history = Herodotus.
Father of internet = Vint Cerf.
Father of Jurisprudence = John Locke.
Father of Modern Cartoon = William Hogarth.
Father of Modern Tourism = Thomas Cook.
Father of Nuclear Physics = Rutherford.
Father of Printing = Guttenberg.
Father of psychology =  Wilhelm Wundt.
Father of Reformation = Martin Luther King.
Father of Renaissance = Petrarch.
Father of Science = Galileo Galilei. LIN...

Open