നിറങ്ങളും രാസഘടകങ്ങളും. സസ്യങ്ങളും ശാസ്ത്രീയ നാമവും നിറങ്ങളും രാസഘടകങ്ങളും. സസ്യങ്ങളും ശാസ്ത്രീയ നാമവും


നിറങ്ങളും രാസഘടകങ്ങളും. സസ്യങ്ങളും ശാസ്ത്രീയ നാമവുംനിറങ്ങളും രാസഘടകങ്ങളും. സസ്യങ്ങളും ശാസ്ത്രീയ നാമവുംClick here to view more Kerala PSC Study notes.
നിറങ്ങളും രാസഘടകങ്ങളും


 • തക്കാളി : ലൈക്കോപ്പിൻ
 • കുങ്കുമം : ബിക് സിൻ
 • പുഷ്പം : ആന്തോസയാനിൻ
 • ഇലകൾ : ക്ലോറോഫിൽ
 • മഞ്ഞൾ : കുരക്കുമിൻ
 • കാരറ്റ് : കരോട്ടിൻ
 • ഇലകളിലെ മഞ്ഞനിറം : സാന്തോഫിൽ


സസ്യങ്ങളും ശാസ്ത്രീയ നാമവും 

 • ചുവന്നുള്ളി : അല്ലിയം സെപ
 • ചന്ദനം : സന്റാലം ആൽബം
 • കുരുമുളക് : പെപ്പർ നെഗ്രം
 • കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ : കുരക്കു മ അരോമാറ്റിക്ക
 • ഏലം : ഏല റേറ്റിയ കാർഡമോമം
 • ആര്യവേപ്പ് : അസസിറാക്ട ഇൻഡി ക
 • അരയാൽ : ഫൈക്കസ് റിലിജിയോസ
 • നെല്ല് : ഒ റൈസസറൈറ്റവ
 • കറ്റാർവാഴ : അലോവേര
 • കൈതച്ചക്ക : അനാനസ് കോ മോസസ്
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Months of the year and Important days

Open

ജനുവരി മാസത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസങ്ങൾ ജനുവരി 1 - ആഗോളകുടുംബദിനം.
ജനുവരി 1 - ആർമി മെഡിക്കൽ കോർപ്പ്സ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ദിനം.
ജനുവരി 9 - ദേശീയ പ്രവാസി ദിനം.
ജനുവരി 10 - ലോകചിരിദിനം.
ജനുവരി 12 - ദേശീയ യുവജനദിനം.
ജനുവരി 15 - ദേശീയ കരസേനാ ദിനം.
ജനുവരി 23 - നേതാജി ദിനം (ദേശ്പ്രേ ദിവസ്).
ജനുവരി 24 - ദേശീയ ബാലികാ ദിനം.
ജനുവരി 25 - ദേശീയ വിനോദസഞ്ചാരദിനം.
ജനുവരി 26 - റിപ...

Open

Diseases and the way diseases are distributed )

Open

​വായുവിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ​ ക്ഷയം.
വസൂരി.
ചിക്കന്പോക്സ്.
അഞ്ചാംപനി(മീസില്സ്).
ആന്ത്രാക്സ്.
ഇൻഫ്ളുവൻസ.
സാർസ്.
ജലദോഷം.
മുണ്ടുനീര്.
ഡിഫ്ത്തീരിയ.
വില്ലൻചുമ.
Code: ചിക്കൻ കഴിച്ച് ഡിഫ്തീരിയ വന്ന ആന്ത്രയിലെ സാറിന് ചുമലിൽ അഞ്ച് ഇൻജക്ഷനുമുണ്ട്.

​ജലത്തിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ​ .

കോളറ.
ടൈഫോയിഡ്.
എലിപ്പനി.
ഹൈപ്പറ്റൈറ്റിസ...

Open

Rulers of Travancore Dynasty (തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശത്തിലെ ഭരണാധികാരികൾ)

Open

Anizham Tirunal Marthanda Varma 1729–1758.
Karthika Thirunal Rama Varma (Dharma Raja) 1758–1798.
Balarama Varma I 1798–1810.
Gowri Lakshmi Bayi 1810–1815 (Queen from 1810–1813 and Regent Queen from 1813–1815).
Gowri Parvati Bayi (Regent) 1815–1829.
Swathi Thirunal Rama Varma II 1813–1846.
Uthradom Thirunal Marthanda Varma II 1846–1860.
Ayilyam Thirunal Rama Varma III 1860–1880.
Visakham Thirunal Rama Varma IV 1880–1885.
Sree Moolam Thirunal Rama Varma V 1885–1924.
Sethu Lakshmi Bayi (Regent) 1924–1931.
Chithira Thirunal Balarama Varma II 1924–1949.
...

Open