ഹോർമോൺ അപര്യാപ്ത രോഗങ്ങൾ. ജന്തുക്കളും പുസ്തകങ്ങളും ഹോർമോൺ അപര്യാപ്ത രോഗങ്ങൾ. ജന്തുക്കളും പുസ്തകങ്ങളും


ഹോർമോൺ അപര്യാപ്ത രോഗങ്ങൾ. ജന്തുക്കളും പുസ്തകങ്ങളുംഹോർമോൺ അപര്യാപ്ത രോഗങ്ങൾ. ജന്തുക്കളും പുസ്തകങ്ങളുംClick here to other Kerala PSC Study notes.

ഹോർമോൺ അപര്യാപ്ത രോഗങ്ങൾ

 • ക്രെട്ടിനിസം : തൈറോക്സിൻ
 • ടെറ്റനി : പാരാതെർമോൺ
 • ഡയബറ്റിസ് ഇൻസിപ്പിഡസ് : ADH
 • ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് : ഇൻസുലിൽ
 • സിംപ്ൾ ഗോയിറ്റർ : തൈറോക്സിൻ


ജന്തുക്കളും പുസ്തകങ്ങളും 

 • അനിമൽഫാം : ജോർജ് ഓർവൽ
 • ഒരു കുരുവിയുടെ പതനം : സാലിം അലി
 • ഒറിജിനൽ ഓഫ് സ്പീഷീസ് : ചാൾസ് ഡാർവിൻ
 • കേരളത്തിലെ പക്ഷികൾ : ഇന്ദുചൂഡൻ
 • ബേഡ്സ് ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ ആൻഡ് കൊച്ചിൻ : സാലിം അലി
 • ഹിസ്റ്ററികാഫ് അനിമൽസ് : അരിസ്റ്റോട്ടിൽ
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Questions about Andhra Pradesh and Assam

Open

The questions about Andhra Pradesh and Assam are provided below. .

ആന്ധ്രാപ്രദേശ് .

അമരജീവി എന്നറിയപ്പെട്ട നേതാവാണ്‌ പോറ്റി ശ്രീരാമലു.
ആധുനിക ആന്ധ്രയുടെ പിതാവ്‌ എന്നറിയപ്പെട്ടത്‌.- വീരേശലിംഗം.
ആന്ധയിലെ രാജാറാം മോഹന്‍ റോയ്‌ എന്ന്‌ വിശേഷിക്കപ്പെട്ടത്‌- വിരേശലിംഗം.
ആന്ധ്ധാപ്രദേശിന്റെ വ്യാപാര തലസ്ഥാനം- വിജയവാഡ.
ആന്ധ്ധാപ്രദേശിന്റെ സാംസ്‌കാരിക തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്‌- രാജമുന...

Open

Discoverers of Elements of Periodic Table

Open

Element Discovered By .
ഓക്സിജൻ ജോസഫ് പ്രീസ്റ്റ്ലി .
ഹൈഡ്രജൻ ഹെൻട്രി കാവൻഡിഷ് .
നൈട്രജൻ ഡാനിയൽ റൂഥർഫോർഡ് .
സിലിക്കൺ ബേർസേലിയസ് .
തോറിയം ബെർസേലിയസ് .
മെഗ്നീഷ്യം ജോസഫ് ബ്ലാക്ക് .
കാൽസ്യം ഹംഫ്രി ഡേവി .
പൊട്ടാസിയം ഹംഫ്രി ഡേവി .
സോഡിയം ഹംഫ്രി ഡേവി .
യുറേനിയം മാർട്ടിൻ ക്ലാപ്രോത്ത് .
റേഡിയം മേരി ക്യൂറി .
പൊളോണിയം മേരിക്യൂറി, പിയറി ക്യൂറി .
ക...

Open

Doctors and their medical specialities.

Open

Cardiologist - Heart doctor.
Dentist - Tooth doctor.
Dermatologist - Deals with skin problems.
Endocrinologist - Deals with the problems of thyroid and ductless glands.
Gastrologist - Deals with digestive system problems.
Nephrologist - Kidney doctor.
Neurologist - Deals with the problems of Brain and nerves.
Obstetrician - Deals with pregnancy and birth.
Oncologist- Cancer doctor.
Ophthalmologist - Eye doctor.
Pediatrician - Child doctor.
Podiatrist - Foot doctor.
Psychiatrist - Deals with mental health.
Rheumatologist - Deals with treatment of arthritis and other diseases of the joints, muscles and bones.
Urologist - Deals with bladder.
...

Open