Dynasties and founders Dynasties and founders


Dynasties and foundersDynasties and foundersClick here to other Kerala PSC Study notes.
രാജവംശങ്ങളും സ്ഥാപകൻ
കണ്വ വംശം വാസുദേവ കണ്വ
ഖിൽജി വംശം ജലാലുദീൻ ഖിൽജി
ഗപ്ത രാജവംശം ശ്രീ ഗുപ്തൻ
മറാത്ത വംശം ശിവജി
രാഷ്ട്ര കൂട വംശം ദന്തി ദുർഗ്ഗൻ
വർദ്ധന സാമ്രാജ്യം. പുഷ്യഭൂതി
ശിശു നാഗവംശം ശിശു നാഗൻ
ഹര്യങ്ക വംശം ബിംബി സാരൻ
ഹോയ്സാല വംശം ശലൻ
അടിമവംശം കുത്തബ്ദീൻ ഐബക്
കശാന വംശം കജുലാകാഡ്ഫി സെസ്
ചാലൂക്യ വംശം പുലികേശി I
ചോള സാമ്രാജ്യം പരാന്തകൻ I
തഗ്ലക് വംശം ഗിയാസുദീൻ തുഗ്ലക്
നന്ദവംശം മഹാ പത്മാനന്ദൻ
പല്ലവരാജവംശം സിംഹ വിഷ്ണു
പാലരാജ വംശം ഗോപാലൻ
ബാഹ്മിനിസാമ്രാജ്യം അലാവുദ്ദീൻ ബാഹ്മാൻ ഷാ
മഗൾ വംശം ബാബർ
മൗര്യവംശം ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ
ലോദി വംശം ബഹലൂൽ ലോദി
വകാടകവംശം വിന്ധ്യ ശക്തി
വിജയനഗര സാമ്രാജ്യം ഹരിഹരൻ; ബുക്കൻ
ശതവാഹനവംശം സിമുഖൻ
സംഗ വംശം പുഷ്യ മിത്ര സുംഗൻ
സയ്യദ് വംശം കി സർ ഖാൻ
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
States in India through which standard meridians pass.

Open

The standard meridian is the longitude or meridian used for reckoning the standard time of a country.   India has chosen 82.5 degrees east as its standard meridian. This gives Indian Standard Time (IST) to be 5 hours 30 minutes ahead of Greenwich Meridian Time (GMT).

23.5° കടന്നു പോകുന്ന  സംസ്ഥാനങ്ങൾ?.

മിസോറം ,.
ത്രിപുര,.
ഗുജറാത്ത്,.
രാജസ്ഥാൻ,.
മധ്യപ്രദേശ്.
ഛതിസ്ഗഡ്‌,.
ജാർഖണ്ഡ്,.
പശ്ചിമബംഗാൾ.
Code : മി ത്ര ഗു രാ മ ഛ ജ പം .


82.5°കടന്നു പോകുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ ?.

ആന്ധ്രപ്രദേശ്.
ഉത്തർപ്രദേ...

Open

Regulatory Bodies In India

Open

Please read the below list for the important regulatory bodies in india . This may help you in your preparation for UPSC, SSC, IBPS and State PSC Exams.
Regulatory Bodies Sector Head Headquarters .
AMEI : Association of Mutual Funds Mutual Funds Mr.U.K.Sinha Mumbai .
ASCI : Advertising Standards Council of India Advertising Chairman : Mr. D. Shivakumar Mumbai .
BCCI : Board of Control for Cricket in India Cricket President : Anurag Thakur Mumbai .
BIS : Bureau of Indian Standards Standards & Certification Director General :Surina Rajan New Delhi .
CBFC : Central Board of Film Certification Film/TV Certification & Censorship Chairman : Prasoon Joshi Mumbai .
EEPC : Engineering Export Promotional Council of India Trade and Investment Chairman : Tarvi...

Open

മലയാള വ്യാകരണം - വിഭക്തികൾ, വിഭക്ത്യാഭാസം

Open

വിഭക്തികൾ വാക്യത്തിലെ മറ്റു പദങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിക്കാൻ നാമത്തിൽ വരുത്തുന്ന രൂപഭേദത്തെ വിഭക്തി എന്ന് പറയുന്നു. രൂപഭേദം വരുത്താൻ ചേർക്കുന്ന പ്രത്യയങ്ങളെ വിഭക്തിപ്രത്യയങ്ങൾ എന്നു വിളിക്കുന്നു. .


നിർദ്ദേശിക വിഭക്തി കർത്തൃപദത്തെ മാത്രം കുറിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ കൂടെ പ്രത്യയം ചേർക്കുന്നില്ല.

ഉദാഹരണം: രാമൻ, സീത.

.

പ്രതിഗ്രാഹ...

Open