Nature and alternate names ( പ്രകൃതിയും അപരനാമങ്ങളും ) Nature and alternate names ( പ്രകൃതിയും അപരനാമങ്ങളും )


Nature and alternate names ( പ്രകൃതിയും അപരനാമങ്ങളും )Nature and alternate names ( പ്രകൃതിയും അപരനാമങ്ങളും )Click here to other Kerala PSC Study notes.
 • അന്റാർട്ടികയിലെ യതികൾ : പെൻഗ്വിൻ
 • അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങളുടെ റാണി : ഏയ്ഞ്ചൽ ഫിഷ്
 • അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങളുടെ റാണി : ഏയ്ഞ്ചൽ ഫിഷ്
 • ആന്തൂറിയങ്ങളുടെ റാണി : വാറോ ക്വിയനം
 • ആയിരം ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള വൃക്ഷം : തെങ്ങ്
 • ആലപ്പി ഗ്രീൻ : ഏലം
 • ഇന്ത്യയുടെ ഇന്തപ്പഴം : പുളി
 • ഇന്ത്യൻ ടെലിഗ്രാഫ് ചെടി : രാമനാഥപച്ച
 • ഇന്ത്യൻ ഫയർ : അശോകം
 • ഓർക്കിഡുകളുടെ റാണി : കാറ്റ് ലിയ
 • ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ മാതാവ് : തുളസി
 • കല്പവൃക്ഷം : തെങ്ങ്
 • കാട്ടിലെ മരപ്പണിക്കാർ : മരംകൊത്തി
 • കാട്ടുമരങ്ങളുടെ ചക്രവർത്തി : തേക്ക്
 • കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങളുടെ റാണി : ഗ്ലാഡിയോലസ്
 • കർഷകന്റെ മിത്രം : മണ്ണിര
 • കർഷകന്റെ മിത്രമായ പക്ഷി : മൂങ്ങ
 • കർഷകന്റെ മിത്രമായ പാമ്പ് : ചേര
 • ചിരിക്കുന്ന മത്സ്യം : ഡോൾഫിൻ
 • ചൈനീസ് ആപ്പിൾ : ഓറഞ്ച്
 • ചൈനീസ് റോസ് : ചെമ്പരത്തി
 • ജമൈക്കൻ പെപ്പർ : സർവ്വ സുഗന്ധി
 • ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രതീകം : മൂങ്ങ
 • ടിബറ്റൻ കാള : യാക്ക്
 • തവിട്ട് സ്വർണ്ണം : കാപ്പി
 • നാണ്യവിളകളിൽ കറുത്ത സ്വർണ്ണം : കുരുമുളക്
 • നാണ്യവിളകളിൽ വെളുത്ത സ്വർണ്ണം : കശുവണ്ടി
 • പക്ഷികളുടെ രാജാവ് : കഴുകൻ
 • പച്ച സ്വർണ്ണം : വാനിലാ, തേയില
 • പച്ചക്കറികളുടെ രാജാവ് : പടവലങ്ങ
 • പറക്കും കുറുക്കൻ : വവ്വാൽ
 • പറക്കുന്ന സസ്തനി : വവ്വാൽ
 • പഴവർഗ്ഗങ്ങളിലെ റാണി : മാംഗോസ്റ്റിൽ
 • പാമ്പുതീനി : രാജവെമ്പാല
 • പാഴ് ഭൂമിയിലെ കല്പവൃക്ഷം : കശുമാവ്
 • പാവപ്പെട്ടവന്റെ ആപ്പിൾ : പേരയ്ക്ക
 • പാവപ്പെട്ടവന്റെ തടി : മുള
 • പാവപ്പെട്ടവന്റെ മത്സ്യം : ചാള
 • പുഷ്പ റാണി : റോസ്
 • പ്രകൃതിയുടെ കലപ്പ : മണ്ണിര
 • പ്രകൃതിയുടെ ടോണിക്ക് : ഏത്തപ്പഴം
 • പ്രകൃതിയുടെ തോട്ടി : കാക്ക
 • പ്രകൃതിയുടെ ശുചീകരണ ജോലിക്കാർ (സസ്യം) : ഫംഗസ്
 • ഫലങ്ങളുടെ രാജാവ് : മാമ്പഴം
 • ഫോസിൽ മത്സ്യം : സീലാകാന്ത്
 • ഫോസിൽ സസ്യം : ജിങ്കോ
 • ബഹു നേത്ര : കൈതച്ചക്ക
 • ബാച്ചിലേഴ്സ് ബട്ടൺ : വാടാമല്ലി
 • ബർമുഡ് ഗ്രാസ് : കറുകപ്പുല്ല്
 • ഭീകര മത്സ്യം : പിരാന
 • മരം കയറുന്ന മത്സ്യം : അനാബസ്
 • മരുഭൂമിയിലെ എഞ്ചിനീയർ : ബീവർ
 • മരുഭൂമിയിലെ കപ്പൽ : ഒട്ടകം
 • മഹാ ഔഷധി : ഇഞ്ചി
 • മാംസ്യ സംരഭകൻ : പയറുവർഗ്ഗ സസ്യങ്ങൾ
 • മാവിനങ്ങളുടെ രാജാവ് : അൽഫോൺസ
 • മാവിനങ്ങളുടെ റാണി : മൽഗോവ
 • വിഡ്ഡി പക്ഷി : താറാവ്
 • സമയമറിയിക്കുന്ന പക്ഷി : കാക്ക
 • സമാധാനത്തിന്റെ പ്രതീകം : പ്രാവ്
 • സമാധാനത്തിന്റെ വൃക്ഷം : ഒലിവ് മരം
 • സസ്യഭോജിയായ മത്സ്യം : കരിമീൻ
 • സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളുടെ റാണി : അത്തർ
 • സുഗന്ധവ്യജ്ഞങ്ങളുടെ രാജാവ് : കുരുമുളക്
 • സുഗന്ധവ്യജ്ഞനങ്ങളുടെ റാണി : ഏലം
 • സ്വർഗ്ഗീയ ആപ്പിൾ : നേന്ത്രപ്പഴം
 • സ്വർഗ്ഗീയ ഫലം : കൈതച്ചക്ക
 • ഹരിത സ്വർണ്ണം : മുള
 • ഹെലികോപ്റ്റർ പക്ഷി : ആകാശക്കുരുവികൾ
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Countries And Capitals And Currencies

Open

Below table contains the list of Countries and their Capitals and Currencies. .

Country Name Capital Currency .
Afghanistan Kabul Afghan Afghani .
Albania Tirane Albanian Lek .
Algeria Algiers Algerian Dinar .
Andorra Andorra la Vella Euro .
Angola Luanda Angolan Kwanza .
Antigua and Barbuda Saint Johns East Caribbean dollar .
Argentina Buenos Aires Argentine Peso .
Armenia Yerevan Noahs Ark silver coins Armenian Dram .
Australia Canberra Australian dollar .
Austria Vienna Euro .
Azerbaijan Baku Manat .
Bahrain Manama Bahrain dinar .
Bangladesh Dhaka Bangladeshi Taka .
Barbados Bridgetown Barbados dollar .
Belarus Minsk Belorussian ruble .
Belgium Brussels Euro .
Bhutan Thimphu Bhutanese Ngultrum Indian rupee .
Bolivia La Paz (administrative)...

Open

Important Battles In Indian History Part 2

Open

Battle Year Place Winner Loser .
First Anglo-Afghan War 1842 Afghanistan British East India Company Dost Mohammad Khan (Emir of Afghanistan) .
Gwalior Campaign 1843 Gwalior British East India Company Maratha Empire .
Battle of Ferozeshah 1845 Ferozeshah British East India Company Sikh Empire .
Battle of Mudki 1845 Mudki British East India Company Sikh Empire .
Battle of Aliwal 1846 Aliwal British East India Company Sikh Empire .
Battle of Sobraon 1846 Sobraon British East India Company Sikh Empire .
Battle of Ramnagar 1848 Ramnagar Sikh Empire British East India Company .
Battle of Chillianwala 1849 Chillianwala Sikh Empire British East India Company .
Battle of Gujrat 1849 Gujrat British East India Company Sikh Empire .
Siege of Multan 1849 Multan British East India Company Multan .
Battle o...

Open

Common Errors In The Use Of Prepositions

Open

Wrong Usage Right Usage .
Die of hunger Die from hunger .
Good/Weak in Mathematics Good/Weak at Mathematics .
Jump in the pond Jump into the pond .
Lying upon the desk Lying on the desk .
Pakistan is in the Pakistan is to the west of India .
Part from money Part with money .
Part with a man Part from a man .
Prefer than Prefer to .
Send on my address Send to my address .
She is married with him She is married to him .
Since the last two weeks For the last two weeks .
Sit under the shade Sit in the shade of tree .
Time in your watch Time by your watch .
To go in train To go by train .
To meet in the way To meet on the way .
Word by word Word for word .
Write with ink Write in ink .
.

...

Open