Tips and Ticks Maths Tips and Tricks 3

Tips and Ticks Memory Tips

പട്ടിക ജാതികാരുടെ പാ. വ 💥പട്ടിക ജാതിക്കാർ കൂടുതൽ പാലക്കാട്‌ കുറവ് വയനാട് വയനാട്, മതി.. ബാപാ വയനാട് ജില്ലയിലെ പുഴകൾ 👇🏼 1 മനന്താ വാടി 2 തിരുനെല്ലി 3 ബാവലി പുഴ 4 പനമരം 1984 ൽ ഇന്ദിരാജി കൊൽക്കത്തയിൽ മെട്രോയിൽ അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ആണ് ഒരു ബ്ലൂ സ്റ്റാർ കണ്ടത് ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ = 1984 ഫസ്റ്റ് മെട്രോ in ഇന്ത്യ =1984(കൊൽക്കത്ത ) ഫസ്റ്റ് underground metro in ഇന്ത്യ = കൊൽക്കത്ത ഒരു സ്വാമി ക്ര Read full Tips & Tricks

Tips and Ticks Profit and Loss Formulas and Tips

Profit and loss is the one of major question section in Competitive exams. These formulas will be helpful for your upcoming Exams like PSC, SSC, IBPS and Other Competitive Exams. .


Cost Price(CP) : The Price at which a particular item purchased, is called its Cost Price.
Selling Price (SP): The price at which a particular item is sold, called its Selling Price.
Profit: If Selling Price of an item is more than Cost Price , then vendor is said to have a Profit.
Loss: if Selling Price of an item is less than Cost Price, the vendor said to have a Loss.


Formulas Profit = SP – CP.
Profit % = Profit/(CP)×100.
SP = ((100+Profit% )/100)×CP.
CP = (100/(100+Profit%))×SP.


Loss = CP – SP.
Loss% = Loss/(CP)×100.
SP = ((100-loss%)/100)×CP.
CP = (100/(100-loss%))×SP.


Read full Tips & Tricks

Tips and Ticks Tricks and Tips for Boat and Stream type Questions

Shortcut tricks on boats and streams are one of the most important topics in exams. These are the formulas and examples on Boats and Streams (Cyclist and the wind or Swimmer and stream) questions. These examples will help you to better understand shortcut tricks on boats and streams questions.


There are multiple types of questions asked from these topics. The speed of the boat in still water and the speed of stream will give in questions, You have to find the time taken by boat to go upstream and downstream. .
The speed of the boat in up and down stream will give in question,  you need to find the average speed of the boat.
The speed of boat to go up or down the stream will give in question, you need to find speed of boat in still water and speed of stream.
The time taken by boat to reach a place in up and downstream will given in question, you need to find the distance to the place.

LINE_F Read full Tips & Tricks

Tips and Ticks GK പഠനത്തിനു സഹായകരമായ കോഡുകൾ

1) ഇന്ത്യയിലെത്തിയ വിദേശികൾ അവർ വന്ന ക്രമത്തിൽ = PDEF .

Portagese, Dutch,English, French.


2) വൈറ്റമിനുകൾ.

കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്നവ= ADEK.

ജലത്തിൽ  ലയിക്കുന്നവ = BC.


3) കൂടുതൽ States അധികാരപരിധിയിലുള്ള ഹൈകോടതി = ഗുഹാവതി. ഏതൊക്കെ?.

States  Code = MAAN ( മിസോറം,അരുണാചൽപ്രദേശ്, അസം,നാഗാലാൻഡ്‌ ).


4) യുദ്ധങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ച സന്ധികൾ.

കർണാട്ടിക് യുദ്ധങ്ങൾ Read full Tips & Tricks