കേരളത്തിലെ പ്രധാന ചുരങ്ങൾ കേരളത്തിലെ പ്രധാന ചുരങ്ങൾ


കേരളത്തിലെ പ്രധാന ചുരങ്ങൾകേരളത്തിലെ പ്രധാന ചുരങ്ങൾClick here to other Kerala PSC Study notes.
 • ആര്യങ്കാവ് ചുരം = കൊല്ലം -ചെങ്കോട്ട 
 • താമരശ്ശേരി ചുരം (വയനാട് ചുരം) = കോഴിക്കോട് - വയനാട് 
 • പാലക്കാട്‌ ചുരം = പാലക്കാട്‌ - കോയമ്പത്തൂർ 
 • പെരിയ ചുരം = വയനാട് -മൈസൂര് 
 • പേരമ്പാടി ചുരം = കണ്ണൂർ -കൂർഗ് 
 • ബോഡിനായ്ക്കന്നൂർ ചുരം = ഇടുക്കി -മഥുര 

Related Questions :

 • കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തെ ചുരം? ആരുവാമൊഴി ചുരം 
 • പശ്ചിമ ഘട്ടത്തിൽ എത്ര ചുരങ്ങളുണ്ട്? 16
 • ആര്യങ്കാവ് ചുരത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ദേശീയ പാത?  NH 744
 • കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചുരം? പാലക്കാട് ചുരം 
 • കേരളത്തിലെ പ്രധാന ചുരങ്ങൾ? ആര്യങ്കാവ് ചുരം, ചെങ്കോട്ട ചുരം, കമ്പമേട്, ഉടുമ്പൻചോല, തേവാരം, താമരശ്ശേരി ചുരം 
 • കേരളത്തിൽ നിന്ന് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂണിനെ തമിഴ്നാട്ടിലേക്കും, തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഉഷ്ണ കാറ്റിനെ കേരളത്തിലേക്കും കടത്തിവിടുന്നത്? പാലക്കാട് ചുരം 
 • നാടുകാണി ചുരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല? മലപ്പുറം
 • നീലഗിരി കുന്നുകൾക്കും ആനമലയ്ക്കും ഇടയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ചുരം? പാലക്കാട് ചുരം 
 • പശ്ചിമ ഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കുറഞ്ഞ പ്രദേശം? പാലക്കാട് ചുരം 
 • പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചുരം? പാലക്കാട് ചുരം 
 • പാലക്കാട് ചുരത്തിന്റെ വീതി? 30-40 കി.മീ. 
 • പാലക്കാട് ചുരത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി? ഭാരതപ്പുഴ 
 • ബന്ദിപ്പൂർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിന് അടുത്തുള്ള ചുരം? പേരമ്പാടി ചുരം
 • ബോഡിനായ്ക്കന്നൂർ ചുരത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ദേശീയപാത? NH 85
 • വയനാട് ചുരം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ജില്ല? കോഴിക്കോട്
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Agriculture Season In India

Open

Agriculture Season In India (ഇന്ത്യയിലെ കൃഷി സീസൺ) .

ഇന്ത്യയിൽ 3 തരത്തിലുള്ള കൃഷി സീസൺ ഉണ്ട്.


1.ഖാരിഫ് .

ജൂൺ-ജൂലൈയിൽ തുടങ്ങി സെപ്തം.- ഒക്ടോബറിൽ വിളവെടുകുന്നു.

മഴക്കാല കൃഷി.

ഉദാ: നെല്ല്, ചോളം, പരുത്തി, ജോവർ,.

ബജ്റ, റാഗി, ചണം.

2. റാബി .

ഒക്ടോ- ഡിസംബറിൽ തുടങ്ങി എപ്രിൽ-മെയ്യിൽ വിളവെടുകുന്നു.

മഞ്ഞുകാല കൃഷി.

ഉദാ: ഗോതമ്പ്, ബാർലി, കടുക...

Open

FIFA WORLD CUP 2018

Open

The 2018 FIFA World Cup was the 21st FIFA World Cup, an international football tournament contested by the men's national teams of the member associations of FIFA once every four years. It took place in Russia from 14 June to 15 July 2018 .

The 2018 FIFA World Cup Final was the final match of the 2018 FIFA World Cup. It was the 21st final of the FIFA World Cup, a quadrennial association football tournament contested by the men's national teams of the member associations of FIFA. The match was contested by France and Croatia and held at the Luzhniki Stadium in Moscow, Russia, on 15 July 2018. France won the match 4–2. .

2018 FIFA World Cup Winner France .
Runners Up Croatia .
Golden Ball Luka Moodric .
Golden Boot Harry Keyn .
Golden Glove Thibaut Courtious .
Young Player Kylin Mbape .
Fifa Fair Play Award Spain .
.

FIFA Wold cup...

Open

Important events in British India ( ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ )

Open

പ്ലാസി യുദ്ധം : റോബർട്ട് ക്ലൈവ്, 1757 .
ശാശ്വത ഭൂനികുതി : കോൺ വാലിസ് പ്രഭു, 1793.
സൈനിക സഹായവ്യവസ്ഥ : വെല്ലസ്ലി പ്രഭു, 1798.
സതി നിർമ്മാർജ്ജനം : വില്യംബെന്റിക്, 1829.
ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം : കാനിംഗ്, 1857.
പ്രാദേശിക പത്ര ഭാഷാ നിയമം : ലിറ്റൺ പ്രഭു, 1878.
ആദ്യ ഔദ്യോഗിക സെൻസസ് : റിപ്പൺ, 1881.
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം : റിപ്പൺ പ്രഭു, 1882.
ബാഗാൾ വിഭജനം : കഴ്സൺ, 1905.
മിൻറ്റോ- മോർലി പരിഷ്കാര...

Open