കേരളത്തിലെ പ്രധാന ചുരങ്ങൾ കേരളത്തിലെ പ്രധാന ചുരങ്ങൾ


കേരളത്തിലെ പ്രധാന ചുരങ്ങൾകേരളത്തിലെ പ്രധാന ചുരങ്ങൾClick here to view more Kerala PSC Study notes.
 • ആര്യങ്കാവ് ചുരം = കൊല്ലം -ചെങ്കോട്ട 
 • താമരശ്ശേരി ചുരം (വയനാട് ചുരം) = കോഴിക്കോട് - വയനാട് 
 • പാലക്കാട്‌ ചുരം = പാലക്കാട്‌ - കോയമ്പത്തൂർ 
 • പെരിയ ചുരം = വയനാട് -മൈസൂര് 
 • പേരമ്പാടി ചുരം = കണ്ണൂർ -കൂർഗ് 
 • ബോഡിനായ്ക്കന്നൂർ ചുരം = ഇടുക്കി -മഥുര 

Related Questions :

 • കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തെ ചുരം? ആരുവാമൊഴി ചുരം 
 • പശ്ചിമ ഘട്ടത്തിൽ എത്ര ചുരങ്ങളുണ്ട്? 16
 • ആര്യങ്കാവ് ചുരത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ദേശീയ പാത?  NH 744
 • കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചുരം? പാലക്കാട് ചുരം 
 • കേരളത്തിലെ പ്രധാന ചുരങ്ങൾ? ആര്യങ്കാവ് ചുരം, ചെങ്കോട്ട ചുരം, കമ്പമേട്, ഉടുമ്പൻചോല, തേവാരം, താമരശ്ശേരി ചുരം 
 • കേരളത്തിൽ നിന്ന് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂണിനെ തമിഴ്നാട്ടിലേക്കും, തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഉഷ്ണ കാറ്റിനെ കേരളത്തിലേക്കും കടത്തിവിടുന്നത്? പാലക്കാട് ചുരം 
 • നാടുകാണി ചുരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല? മലപ്പുറം
 • നീലഗിരി കുന്നുകൾക്കും ആനമലയ്ക്കും ഇടയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ചുരം? പാലക്കാട് ചുരം 
 • പശ്ചിമ ഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കുറഞ്ഞ പ്രദേശം? പാലക്കാട് ചുരം 
 • പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചുരം? പാലക്കാട് ചുരം 
 • പാലക്കാട് ചുരത്തിന്റെ വീതി? 30-40 കി.മീ. 
 • പാലക്കാട് ചുരത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി? ഭാരതപ്പുഴ 
 • ബന്ദിപ്പൂർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിന് അടുത്തുള്ള ചുരം? പേരമ്പാടി ചുരം
 • ബോഡിനായ്ക്കന്നൂർ ചുരത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ദേശീയപാത? NH 85
 • വയനാട് ചുരം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ജില്ല? കോഴിക്കോട്
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Creatures first created by cloning

Open

Creatures first created by cloning (ആദ്യമായി ക്ലോണിങ്ങിലൂടെ സൃഷ്ടിച്ച ജീവികൾ).

എരുമ സംരൂപ .
എലി മാഷ .
ഒട്ടകം ഇൻജാസ് .
കശ്‍മീരി പാശ്‌മിന ആട് നൂറി .
കുതിര പ്രോമിത്യ .
കുരങ്ങ് ടെട്ര .
കോവർ കഴുത ഇദാഹോജെ .
ചെന്നായ്ക്കൾ സ്നുവൾഫും സ്നുവൾഫിയും .
നായ സ്നപ്പി .
പശു വിക്ടോറിയ .
പൂച്ച കോപ്പി ക്യാറ്റ് (കാർബൺ കോപ്പി ) .
.

...

Open

Women as President of Indian National Congress

Open

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റായ വനിതകൾ .

CODE: ASINS .

A- ANNIE BESANT(1917) .
S- SAROJINI NAIDU(1925).
I- INDIRA GANDHI(1959).
N- NELLI SENGUPTA(1933).
S- SONIA GANDHI(1998).
...

Open

Devices and their uses ( ഉപകരണങ്ങളും അവയുടെ ഉപയോഗങ്ങളും )

Open

അനിമോമീറ്റര്‍ :  കാറ്റിന്റെ വേഗതയും ദിശയും നിർണ്ണയിക്കാൻ .
അള്‍ട്ടിമീറ്റര്‍ :  ഉയരം നിർണ്ണയിക്കാൻ.
ആട്ടോമീറ്റര്‍ :  വാഹനങ്ങള്‍ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം അളക്കുവാന്‍.
ആഡിയൊഫോണ്‍ :  ശ്രവണശാക്തി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുവാന്‍.
എക്കോസൌണ്ടര്‍ :  സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴം നിർണ്ണയിക്കാൻ ‍.
എപ്പിഡോസ്കോപ്പ് :  ഫിലിമിലുള്ള നിഴലുകളെ ‍ വലുതാക്കി കാണിക്കുവാന്.
ഓഡിയൊമീറ്റ...

Open