Malayalam Grammar - Synonyms Malayalam Grammar - Synonyms


Malayalam Grammar - SynonymsMalayalam Grammar - SynonymsClick here to view more Kerala PSC Study notes.

മലയാള വ്യാകരണം - പര്യായപദങ്ങൾ

 • ഇല = പത്രം,  ഛദനം, ദലം 
 • കണ്ണ് = അക്ഷി,  നയനം,  നേത്രം,  ചക്ഷുസ്സ്,  ലോചനം 
 • കുതിര = അശ്വം,  വാജി,  വാഹം 
 • ഗുഹ = ബിലം, ദരി,  ഗഹ്വരം 
 • ഗൃഹം = ഭവനം,  ഗേഹം,  സദനം,  വേശ്മം 
 • ചിറക് = പക്ഷം,  പർണം,  ഛദം 
 • തവള = മണ്ഡൂകം,  പ്ലവം,  ദർദ്ദൂരം 
 • താമര = അരവിന്ദം,  രാജീവം,  നളിനം,  പുഷ്കരം 
 • നദി = തടിനി, തരംഗിണി,  സരിത്ത്,  വാഹിനി
 • പാമ്പ് = ഉരഗം,  പന്നഗം,  ഫണി,  ഭുജംഗം 
 • പർവ്വതം = ശൈലം,  അചലം,  ഗിരി,  അദ്രി,  നഗം 
 • മരം = തരു, ദ്രുമം,  വിടപം,  ശാഖി,  അദ്രു 
 • മീൻ = മകരം,  ശകുലം,  ജലജം,  ഝഷം 
 • മേഘം = ഘനം,  നീരദം,  വാരിദം,  ജലദം,  അഭ്രം,  അംബുദം 
 • രക്തം = നിണം,  ക്ഷതജം,  ലോഹിതം,  ശോണിതം,  രുധിരം 
 • വനം = കാനനം,  വിപിനം,  അടവി,  ആരണ്യം,  ഗഹനം 
 • വെള്ളം = ജലം,  തോയം,  സലിലം,  പയസ്സ്,  അംബു 
 • ശബ്ദം = ആരവം,  ഒലി,  നാദം 
 • ശരീരം = മേനി,  കായം,  വപുസ്സ് 
 • ജലം= അപ്പ്, വാരി, അംഭസ്സ്,സലിലം, പയസ്സ്, പാഥസ്, തോയം,ഉദം, പാനീയം, അംബു
 • ചെമപ്പ്= ശോണം,ഗൗരം ലോഹിതം , രോഹത, അരുണിമ ആരുണ്യം, രോഹിണി, രക്ത,ലോഹിനി
 • കിണർ = കൂപം, അന്ധൂ, ഉദപാനം, പ്രഹി
 • കല്ല് = ശില, ഉപലം, ഗ്രാവം, അശ്മം,പാഷാണം, പ്രസ്‌തരം ,ദൃഷത്ത്

Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Eclipse

Open

A solar eclipse occurs when a portion of the Earth is engulfed in a shadow cast by the Moon which fully or partially blocks sunlight. This occurs when the Sun, Moon and Earth are aligned. In a total eclipse, the Sun is fully obscured by the Moon. In partial and annular eclipses, only part of the Sun is obscured. A lunar eclipse occurs when the Moon moves into the Earth's shadow. This can occur only when the Sun, Earth, and Moon are exactly or very closely aligned , with Earth between the other two. A lunar eclipse can occur only on the night of a full moon.


സൂര്യഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നത്, ഭൂമിയുടെ ഒരു ഭാഗം ചന്ദ്രൻ എറിഞ്ഞ നിഴലിൽ മുഴുകുമ്പോൾ സൂര്യപ്രകാശത്തെ പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ തടയുന്നു. സൂര്യനും ചന്ദ്ര...

Open

UN Years

Open

Important UN Years are given below. 1972 പുസ്തക വർഷം.
1973 കോപ്പർനിക്കസ് വർഷം.
1974 ജനസംഖ്യാ വർഷം.
1975 വനിത വർഷം.
1985 യുവജന വർഷം.
1986 ലോക സമാധാനവർഷം.
1987 അഭയാർത്ഥി പാർപ്പിട വർഷം.
1988 എയ്ഡ്സ് വർഷം.
1992 ബഹിരാകാശ വർഷം.
1993 തദ്ദേശിയ ജനസംഖ്യ വർഷം.
1994 കുടുംബ വർഷം.
1995 സഹിഷ്ണുത വർഷം.
1998 സമുദ്ര വർഷം.
1999 വയോജന വർഷം.
2000 കൾച്ചർ ഓഫ് പീസ് വർഷം.
2001 സന്നദ്ധ സേവകാ വർഷം.
...

Open

Nicknames of Indian Freedom Fighters

Open

Nicknames Leaders .
Bapuji Mahatma Gandhi .
Gurudev Rabindranath Tagore .
Kaviguru Rabindranath Tagore .
Netaji Subhash Chandra Bose .
Prince of Patriots Subhash Chandra Bose .
Loknayak Jayaprakash Naraynan .
Frontier Gandhi Khan Abdul Ghaffar Khan .
Chachaji Jawaharlal Nehru .
Grand Old man of India Dadabhai Naoroji .
Father of Indian Unrest Dadabhai Naoroji .
Indian Gladstone Dadabhai Naoroji .
Deshbandhu Chittaranjan Das .
Lokmanya Balgangadhar Tilak .
Maratha Kesari Balgangadhar Tilak .
Punjab Kesari Lala Lajpat Rai .
Punjab Lion Ranjith Singh .
Bengal Kesari Ashutosh Mukherji .
Bihar Kesari Dr. Srikrishna Singh ....

Open