Malayalam Grammar - Synonyms Malayalam Grammar - Synonyms


Malayalam Grammar - SynonymsMalayalam Grammar - SynonymsClick here to view more Kerala PSC Study notes.

മലയാള വ്യാകരണം - പര്യായപദങ്ങൾ

 • ഇല = പത്രം,  ഛദനം, ദലം 
 • കണ്ണ് = അക്ഷി,  നയനം,  നേത്രം,  ചക്ഷുസ്സ്,  ലോചനം 
 • കുതിര = അശ്വം,  വാജി,  വാഹം 
 • ഗുഹ = ബിലം, ദരി,  ഗഹ്വരം 
 • ഗൃഹം = ഭവനം,  ഗേഹം,  സദനം,  വേശ്മം 
 • ചിറക് = പക്ഷം,  പർണം,  ഛദം 
 • തവള = മണ്ഡൂകം,  പ്ലവം,  ദർദ്ദൂരം 
 • താമര = അരവിന്ദം,  രാജീവം,  നളിനം,  പുഷ്കരം 
 • നദി = തടിനി, തരംഗിണി,  സരിത്ത്,  വാഹിനി
 • പാമ്പ് = ഉരഗം,  പന്നഗം,  ഫണി,  ഭുജംഗം 
 • പർവ്വതം = ശൈലം,  അചലം,  ഗിരി,  അദ്രി,  നഗം 
 • മരം = തരു, ദ്രുമം,  വിടപം,  ശാഖി,  അദ്രു 
 • മീൻ = മകരം,  ശകുലം,  ജലജം,  ഝഷം 
 • മേഘം = ഘനം,  നീരദം,  വാരിദം,  ജലദം,  അഭ്രം,  അംബുദം 
 • രക്തം = നിണം,  ക്ഷതജം,  ലോഹിതം,  ശോണിതം,  രുധിരം 
 • വനം = കാനനം,  വിപിനം,  അടവി,  ആരണ്യം,  ഗഹനം 
 • വെള്ളം = ജലം,  തോയം,  സലിലം,  പയസ്സ്,  അംബു 
 • ശബ്ദം = ആരവം,  ഒലി,  നാദം 
 • ശരീരം = മേനി,  കായം,  വപുസ്സ് 
 • ജലം= അപ്പ്, വാരി, അംഭസ്സ്,സലിലം, പയസ്സ്, പാഥസ്, തോയം,ഉദം, പാനീയം, അംബു
 • ചെമപ്പ്= ശോണം,ഗൗരം ലോഹിതം , രോഹത, അരുണിമ ആരുണ്യം, രോഹിണി, രക്ത,ലോഹിനി
 • കിണർ = കൂപം, അന്ധൂ, ഉദപാനം, പ്രഹി
 • കല്ല് = ശില, ഉപലം, ഗ്രാവം, അശ്മം,പാഷാണം, പ്രസ്‌തരം ,ദൃഷത്ത്

Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Acids In Various Substances

Open

Acids In Various Substances. വിവിധ പദാർത്ഥങ്ങളിലെ ആസിഡുകൾ.

ആപ്പിൾ മാലിക് ആസിഡ് .
ഓറഞ്ച് സിട്രിക്കാസിഡ് .
ചുവന്നുള്ളി ഓക്‌സാലിക്ക് ആസിഡ് .
ചോക്കലേറ്റ് ഓക്‌സാലിക് ആസിഡ് .
തേങ്ങ കാപ്രിക്‌ ആസിഡ് .
തേയില ടാനിക് ആസിഡ് .
നാരങ്ങ സിട്രിക്കാസിഡ് .
നെല്ലിക്ക അസ്‌കോർബിക് ആസിഡ് .
പഴുത്ത തക്കാളി ഓക്‌സാലിക് ആസിഡ് .
പാഷൻഫ്രൂട്ട്സ് സിട്രിക്കാസിഡ് .
പുളിച...

Open

Nobel Prize Award 2017

Open

The 2017 Nobel Prize in Physiology or Medicine has been awarded to Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash and Michael W. Young for their discoveries of molecular mechanisms controlling the circadian rhythm. The announcement marked the start of this year’s Nobel season. It is the 108th time the prize has been awarded.


The medicine prize will be followed by the physics prize announcement on Tuesday. The honour could also go to the discovery of exoplanets by Swiss astrophysicians Michel Mayor and Didier Queloz .


The 2017 Nobel prize in physics has been awarded to three US scientists for the detection of gravitational waves. The coveted award has been conferred jointly upon Rainer Weiss, Barry C. Barish and Kip S. Thorne for their “decisive contributions to the LIGO detector and the observation of gravitational waves.” Predicted by Albert Einstein a century ago as part of his theory of general relativity but o...

Open

Parliaments of Different Countries

Open

Please find te parliaments of different countries Afghanistan - Shora.
Albania - People’s Assembly.
Algeria - National People’s Assembly.
Andorra - General Council.
Angola - National People’s Assembly.
Argentina - National Congress.
Australia - Federal Parliament.
Austria - National Assembly.
Azerbaijan - Melli Majlis.
Bahamas - General Assembly.
Bahrain - Consultative Council.
Bangladesh - Jatia Parliament.
Belize - National Assembly.
Bhutan - Tsogdu.
Bolivia - National Congress.
Botswana - National Assembly.
Brazil - National Congress.
Britain - Parliment (House Of Common’s And House Of Lords).
Brunei - National Assembly.
Bulgaria - Narodno Subranie.
Cambodia - National Assembly.
Canada - Parliament.
China - National People’s Assembly.
Colombi...

Open