Questions related to Economics Questions related to Economics


Questions related to EconomicsQuestions related to Economics



Click here to other Kerala PSC Study notes.
 • 1860-ലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ടാക്സ് നിയമം ആസൂത്രണം ചെയ്തത് ? ജെയിംസ് വിൽസൺ
 • ATM കളുടെ മുന്കാമി ആയ ട്ടോക്യുടെൽ മെഷീൻ നിർമിച്ചത് ? ഡൊണാൾഡ് സി. വെറ്റ്സൺ‌
 • LIC യുടെ ആദ്യ വനിതാ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ? ഉഷാ സഗ്വാൻ
 • RBI ആദ്യ ഗവർണ്ണർ ? സർ ഓസ്ബോൺ ആർക്കൽ സ്മിത്ത്
 • RBI ഗവർണ്ണർ ആയ ശേഷം PM ആയത് ? മൻമോഹൻ സിങ് 
 • RBIയുടെ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ഗവർണ്ണർ ? സി.ഡി.ദേശ്മുഖ്
 • SBIയുടെ ആദ്യ വനിത ചെയർപേഴ്സൺ ? അരുന്ധതി ഭട്ടാചാര്യ
 • ആദ്യത്തെ ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ? കെ.സി.നിയോഗി
 • ആധുനിക ഇന്ത്യൻ  വ്യവസായത്തിന്റെ  പിതാവ് ? ജംഷഡ്ജി ടാറ്റ
 • ആധുനിക രീതിയിൽ ഉള്ള ATM കണ്ടുപിടിച്ചത് ? ജോൺ ഷെപ്പേർഡ് ബാരൻ
 • ആരുടെ 150ആം ജന്മ വാര്ഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് 2011 ൽ 150 രൂപ നാണയം പുറത്തിറക്കിയത് ? രബീന്ദ്ര നാഥാ ടാഗോർ
 • ആരുടെ ജന്മശദാബ്ധിയോടനുബന്ധിച്ചാണ് RBI 10 രൂപ നാണയം പുറത്തിറക്കിയത് ? സ്വാമി ചിന്മയാനന്ദൻ
 • ആസൂത്രണ കമ്മീഷന്റെ അവസാന വൈസ് ചെയര്മാന് ? മൊണ്ടേക്ക് സിങ് അലുവാലിയ
 • ആസൂത്രണ കമ്മീഷന്റെ ആദ്യത്തെ  വൈസ് ചെയര്മാന് ? ഗുരുസലിലാൽ നന്ദ
 • ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ ആദ്യ ചെയർമാൻ ? ജവാഹർലാൽ നെഹ്‌റു
 • ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കിയത് ? ദാദാഭായ് നവറോജി
 • ഇന്ത്യൻ ആസൂത്രണത്തിന്റ പിതാവ് ? എം.വിശേഷ്വരയ്യ
 • ഇന്ത്യൻ കറൻസിയിൽ ഒപ്പിട്ട ആദ്യ ആദ്യ RBI ഗവർണ്ണർ ? ജെയിംസ് ടെയ്‌ലർ
 • ഇന്ത്യൻ ധവള  വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ് ? ഡോ.വർഗീസ് കുര്യൻ
 • ഇന്ത്യൻ നാണയത്തിൽ മുദ്രണം ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യ കേരളീയ വനിതാ ? അൽഫിൻസാമ്മ
 • ഇന്ത്യൻ നാണയത്തിൽ മുദ്രണം ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യ പ്രധാന മന്ത്രി ? ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു
 • ഇന്ത്യൻ നാണയത്തിൽ മുദ്രണം ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യ മലയാളി ? ശ്രീ നാരായണ ഗുരു
 • ഇന്ത്യൻ നാണയത്തിൽ മുദ്രണം ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യ വിദേശി ? ലൂയി ബ്രെയ്ലി
 • ഇന്ത്യൻ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളുടെ പിതാവ് ? ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു
 • ഇന്ത്യൻ ബഡ്ജറ്റിന്റെ പിതാവ് ? മഹലനോബിസ്
 • ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ ചിഹ്നം രൂപകൽപന ചെയ്തത് ? ഡി.ഉദയകുമാർ
 • ഇന്ത്യൻ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവ് ? ഫെഡറിക്ക് നിക്കോൾസൺ
 • ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിന്റ പിതാവ് ? ദാദാഭായ് നവറോജി
 • ഇന്ത്യൻ സ്ഥിതി വിവര ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് ? മഹലനോബിസ്
 • ഇന്ത്യൻ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ് ? ഡോ.എം.എസ്.സ്വാമിനാഥൻ
 • ഇരുപതിന പരുപാടി നടപ്പിലാക്കിയ pm? ഇന്ദിരാഗാന്ധി
 • ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി നടത്തിപ്പിൽ പങ്കുവഹിച്ച മലയാളി ? കെ.എൻ.രാജ്
 • കേരളത്തിലെ ആദ്യ സഹകരണ മന്ത്രി ? പ്രൊഫ.ജോസഫ് മുണ്ടശേരി
 • ഗരീബി ഹട്ടാവോ എന്ന് അഹ്യോനം ചെയ്തത് ? ഇന്ദിരാഗാന്ധി 
 • ഗാന്ധിയൻ പ്ലാൻ ആവിഷ്കരിച്ചത് ? നാരായൺ അഗർവാൾ
 • ജനകീയ ആസൂത്രണത്തിന്റെ പിതാവ് ? എം.എൻ.റോയ്
 • നീതി ആയോഗ് ന്റെ പ്രഥമ ഉപദ്യക്ഷയൻ ? അരവിന്ദ് പനഗിരിയ
 • നീതി ആയോഗ് പ്രഥമ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ? സിന്ധുശ്രീ ഖുള്ളർ
 • പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് സ്ഥാപകൻ ? ലാലാ ലജ്പത്‌റായി
 • പലാനിങ് എന്ന ആശയം ആദ്യമായി വികസിപ്പിച്ചത് ? ജോസഫ് സ്റ്റാലിൻ (USSR)
 • പലാൻഹോളിഡേ പ്രഖ്യാപിച്ചു വാർഷിക പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രധാന മന്ത്രി ? ഇന്ദിരാഗാന്ധി
 • ബാങ്ക് ബോർഡ്‌ ബ്യുറോ (BBB) യുടെ ആദ്യ ചെയർമാൻ ? വിനോദ് റായ്
 • ഭാരതീയ മഹിളാ ബാങ്കിന്റെ ആദ്യ ചെയർപേഴ്സൺ? ഉഷ അനന്ത സുബ്രമണ്യം
 • റപിയ എന്ന നാണയം ആദ്യമായി പുറത്തു വന്നത് ആരുടെ കാലത്ത് ? ഷേർഷാ സൂരി
 • റോളിംഗ് പ്ലാൻ പദ്ധതി നിർത്തലാക്കിയ pm? ഇന്ദിരാഗാന്ധി
 • ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ ആദ്യമായി ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കിയത്? വി.കെ.ആർ.വി.റാവു
 • സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ ആദ്യ ഉപാധ്യക്ഷൻ ? എം.കെ.എ.ഹമീദ്
 • സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ ആദ്യ ചെയർമാൻ ? ഇ.എം.എസ്
 • സവാതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കിയത് ? പി.സി.മഹലനോബിസ്
 • സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് ? ആഡംസ്മിത്
 • സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ ഏക ഇന്ത്യക്കാരൻ ? അമൃതസെൻ
 • സെൻസെക്സ് എന്ന വാക്ക് ആദ്യം നിർദേശിച്ചത് ? ദീപക് മൊഹാനി
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Famous slogans in indian independence

Open

ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ .

ഇൻക്വിലാബ് സിന്ദാബാദ് മുഹമ്മദ് ഇക്ബാലാണ് ഈ മുദ്രാവാക്യത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്. ആദ്യമായി മുഴക്കിയത് ഭഗത്സിംഗ്. .
പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക ഗാന്ധിജി .
ജയ്ഹിന്ദ്. ചലോ ദില്ലി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് .
സ്വരാജ്യം എന്റെ ജന്മാവകാശമാണ് ബാലഗംഗാധര തിലക് .
സത്യവും അഹിംസയുമാണ് എന്റെ ദൈവങ്ങൾ ഗാന്...

Open

Famous books and its authors

Open

Books Authors .
അമരകോശം അമരസിംഹൻ .
അഷ്ടാംഗസംഗ്രഹം വാഗ്‌ഭടൻ .
അഷ്ടാംഗഹൃദയം വാഗ്‌ഭടൻ .
അഷ്ടാധ്യായി പാണിനി .
അർത്ഥശാസ്ത്രം കൗടില്യൻ .
ആര്യഭടീയം ആര്യഭടൻ .
ഇൻഡിക്ക മെഗസ്തനീസ് .
ഉത്തരരാമചരിത്രം ഭവഭൂതി .
ഋതുസംഹാരം കാളിദാസൻ .
കഥാമഞ്ജരി ഹേമചന്ദ്രൻ മാധ്യമിക .
കഥാസരിത് സാഗരം സോമദേവൻ .
കാമശാസ്ത്രം വാത്സ്യായനൻ .
കാവ്യാദർശം ദണ്ഡി .
ദശ...

Open

Malayalam grammar - Antonyms

Open

മലയാള വ്യാകരണം - വിപരീതപദങ്ങൾ അച്‌ഛം X അനച്‌ഛം.
അതിശയോക്തി X ന്യൂനോക്തി.
അനുലോമം X പ്രതിലോമം.
അപഗ്രഥനം X ഉദ്ഗ്രഥനം.
അബദ്ധം X സുബദ്ധം.
അഭിജ്ഞൻ X അനഭിജ്ഞൻ.
ആകർഷകം X അനാകർഷകം.
ആദി X അനാദി.
ആദിമം X അന്തിമം.
ആധിക്യം X വൈരള്യം.
ആധ്യാത്മികം X ഭൗതികം.
ആന്തരം X ബാഹ്യം.
ആയാസം X അനായാസം.
ആരോഹണം X അവരോഹണം.
ആവരണം X അനാവരണം.
ആവിർഭാവം X തിരോഭാവം.
ആ...

Open