Ulloor Ulloor


UlloorUlloorClick here to view more Kerala PSC Study notes.

ഉള്ളൂർ എസ്. പരമേശ്വരയ്യർ


മലയാള ഭാഷയിലെ പ്രമുഖ കവിയും പണ്ഡിതനുമായിരുന്ന മഹാകവി ഉള്ളൂർ എസ്സ്. പരമേശ്വരയ്യർ (1877 ജൂൺ 06 - 1949 ജൂൺ 15.) ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ പെരുന്നയിലെ താമരശ്ശേരി എന്ന സ്ഥലത്താണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്.  ഉള്ളൂർ, കുമാരനാശാൻ, വള്ളത്തോൾ എന്നീ കവികൾ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിൽ മലയാളകവിതയിൽ കാൽപനിക പ്രസ്ഥാനത്തിനു തുടക്കം കുറിച്ച് ശ്രദ്ധേയരായി. സാഹിത്യ ചരിത്രത്തിൽ ഇവർ ആധുനിക കവിത്രയം എന്നറിയപ്പെടുന്നു.


പ്രധാന കൃതികൾ

 • അംബ
 • അംബ (ഗദ്യനാടകം)
 • അംബരീഷശതകം 
 • അമൃതധാര
 • അമൃതധാര 
 • അരുണോദയ 
 • ആനന്ദി ഭായി (നാടകം - അപൂർണം)
 • ഉമാകേരളം 
 • ഉമാകേരളം(മഹാകാവ്യം)
 • ഉള്ളൂരിന്റെ പദ്യകൃതികൾ (2 ഭാഗം)
 • ഒരു നേർച്ച 
 • ഒരു മഴത്തുള്ളി (കവിത)
 • കല്പശാഖി 
 • കാവ്യചന്ദ്രിക 
 • കിരണാവലി
 • കിരണാവലി 
 • കേരള സാഹിത്യ ചരിത്രം
 • കേരളസാഹിത്യചരിതം (5 വാല്യം)
 • കർണഭൂഷണം 
 • കർണ്ണഭൂഷണം
 • കൽപശാഖി
 • ഗജേന്ദ്രമോക്ഷം 
 • ഗദ്യമാലിക 
 • ചിത്രശാല
 • ചിത്രശാല 
 • ചിത്രോദയ
 • ചൈത്രപ്രഭാവം 
 • തപ്തഹൃദയം 
 • തരംഗിണി
 • തരംഗിണി 
 • താരഹ
 • താരഹാരം 
 • താരാഹാരം
 • തുമ്പപ്പൂവ്
 • ദത്താപഹാരം 
 • ദീപാവലി 
 • ദേവയാനീപരിണയം 
 • പിംഗള 
 • പിങ്ഗള
 • പ്രേമസംഗീതം
 • ബാലദീപിക 
 • ഭക്തിദീപിക
 • ഭക്തിദീപിക 
 • ഭാഷാചമ്പുക്കൾ 
 • ഭാഷാസാഹിത്യവും മണിപ്രവാളവും
 • മംഗളമഞ്ജരി 
 • മണി മഞ്ജുഷ
 • മണിമഞ്ജുഷ 
 • മാതൃകാജീവിതങ്ങൾ 
 • മിഥ്യാപവാദം 
 • രത്നമാല
 • രത്നമാല 
 • വഞ്ചീശഗീതി
 • വിജ്ഞാനദീപിക (4 ഭാഗങ്ങൾ)
 • ശരണോപഹാരം 
 • സത്യവതി 
 • സദാചാരദീപിക 
 • സുഖം സുഖം
 • സുജാതോദ്വാഹം (ചമ്പു)
 • ഹൃദയകൗമുദി 


ബഹുമതികൾ 

 • 1937 ൽ തിരുവിതാംകൂർ രാജഭരണകൂടം ഉള്ളൂരിന് മഹാകവി ബിരുദം സമ്മാനിച്ചു കൊച്ചി മഹാരാജാവ് കവിതിലകൻ പട്ടം സമ്മാനിച്ചു
 • കാശി വിദ്യാപീഠം ബഹുമതിയും നൽകി ആദരിച്ചു.
 • കേരള തിലകം - യോഗക്ഷേമസഭ
 • റാബുസാഹിബ് - ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻ
 • വീരശൃഖല - കൊച്ചിരാജാവ്
 • വീരശൃഖല - ശ്രീമൂലം
 • സാഹിത്യ ഭൂഷൻ - കാശിവിദ്യാലയം
 • സ്വർണ്ണഘടികാരം - റീജന്റ് റാണി
 • സ്വർണ്ണമോതിരം - കേരള വർമ്മ
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Question about the colors.

Open

ഓറഞ്ചു ബുക്ക്‌ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് - നെതര്‍ലാന്‍റ്‌.
ഓറഞ്ച്‌ നിറം - വിമാനത്തിന്റെ ബ്ലാക്‌ ബോക്സ്.
ഓറഞ്ച്‌ സിറ്റി - നാഗ്പൂര്‍.
ചുവന്ന ഗ്രഹം (Red planet) - ചൊവ്വ.
ചുവന്ന റോസ്‌ (Red rose) - ആന്ധ്രാ പ്രദേശിലെ നക്സലൈറ്റുകൾക്കെതിരെയുള്ള സൈനിക ഓപ്പറേഷന്‍.
നീല ഗ്രഹം (Blue planet) - ഭൂമി.
നീല വിപ്ലവം (Blue revolution) - മത്സ്യത്തിന്റെ ഉത്പാദനം.
നീലത്തിമിംഗിലം (Blue whale) - ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവി...

Open

Rabi Crops

Open

Code: "മഞ്ഞുകാലത്ത് ഗോപബാലിക പുക വലിക്കും ".

മഞ്ഞുകാലത്ത് : മഞ്ഞുകാലത്തെ ആശ്രയിച്ചുള്ള കൃഷിരീതി.
ഗോ : ഗോതമ്പ്.
പ : പയർ.
ബ : ബാർലി.
ലി : ലിൻസീഡ്.
ക : കടുക്.
പുകവലി : പുകയില.
[റാബി വിളകൾ ഒക്ടോബർ - നവംബറിൽ കൃഷിയിറക്കും,.
ഫെബ്രുവരി - മാർച്ച് മാസങ്ങളിൽ വിളവെടുക്കും].
( റാബി എന്ന അറബ് പദത്തിന്റെ അർദ്ധം- വസന്തം).
...

Open

Clouds ( മേഘങ്ങൾ )

Open

ക്യുമുലസ്  : സംവഹനപ്രക്രിയയിലൂടെ രൂപം കൊള്ളുന്നവ.ചെമ്മരിയാടിന്റെ രോമക്കെട്ട്/പഞ്ഞിക്കെട്ട് ലംബാകൃതിയിൽ കൂന പോലെ ഉള്ള മേഘങ്ങൾ. പ്രസന്ന കാലാവസ്ഥ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ക്യുമുലോനിംബസ് = ഇടിമേഘങ്ങൾ.കനത്ത മഴയ്ക്ക് കാരണം.
നിംബസ് = മഴമേഘങ്ങൾ.
സിറസ് =കൈചൂലിൽ/കുതിരവാൽ/തൂവൽകെട്ട് ആകൃതി.
സിറോക്യുമുലസ് = വെളുത്തമേഘശകലങ്ങൾ.
സിറോസ്ട്രാറ്റസ് = സൂര്യചന്ദ്രന്മാർക്ക് ...

Open