Questions Related To Hobbies Questions Related To Hobbies


Questions Related To HobbiesQuestions Related To HobbiesClick here to other Kerala PSC Study notes.
 • ഹോബികളിലെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സ്റ്റാമ്പ് ശേഖരണം.
 • നാണയശേഖരണ ഹോബിയുടെ പിതാവ് ഇറ്റാലിയന്‍ കവി പെട്രാര്‍ക്കാണ്.
 • ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന അംഗീകരിച്ച ഏക ഹോബിയാണ് ഹാം റേഡിയോ.
 • ഓട്ടോഗ്രാഫുകള്‍ ശേഖരിക്കുന്ന ഹോബിയാണ് ഫിലോഗ്രാഫി.
 • കടലാസ് ഉപയോഗിച്ച് കരകൗശല വസ്തുക്കള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന ഹോബിയാണ് ഒറിഗാമി.
 • കൃത്രിമ ഭാഷകള്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഹോബിയാണ് കോണ്‍ലാങ്.
 • ഗ്ലാസ്സുകളില്‍ വര്‍ണ്ണചിത്രങ്ങളും വര്‍ണ്ണലിപികളും രേഖപ്പെടുത്തുന്നഹോബിയാണ് എനാമല്‍.
 • തേനീച്ചകളെ ഇണക്കി വളര്‍ത്തുന്ന ഹോബിയാണ് എയ്പി കള്‍ച്ചര്‍.
 • നാണയങ്ങളെക്കുറിച്ചുളള ശാസ്ത്രീയ പഠനമാണ് ന്യൂമിസ്മാറ്റിക്ക്‌സ്.
 • പക്ഷിനിരീക്ഷണവും പഠനവുമാണ് ചെയുന്ന  ഹോബിയാണ് ഓര്‍ണിത്തോളജി.
 • പച്ചക്കറി കൃഷിചെയ്യുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഹോബിയാണ് ഒലേറി കള്‍ച്ചര്‍.
 • പാമ്പുകളെയും ഇഴജന്തുക്കളെയും ഇണക്കി വളര്‍ത്തുന്ന ഹോബിയാണ് ഹെര്‍പ്പെറ്റോ കള്‍ച്ചര്‍.
 • പുണ്യവാളന്‍മാരെക്കുറിച്ചുളള   പഠിക്കുന്ന ഹോബി ആണ്  ഹാഗിയോഗ്രാഫി
 • പൂന്തോട്ടമൊരുക്കുകയും പൂക്കൃഷി നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഹോബിയാണ് ഫ്‌ളോറി കള്‍ച്ചര്‍.
 • പോസ്റ്റ് കാര്‍ഡുകള്‍ ശേഖരിക്കുന്ന ഹോബിയാണ് ഡെല്‍റ്റിയോളജി.
 • പ്രാപ്പിടിയന്‍, പരുന്ത് തുടങ്ങിയ പക്ഷികളെ വേട്ടക്കും മത്സരപ്പറക്കലിനുമായി ഇണക്കി വളര്‍ത്തുന്ന ഹോബിയാണ് ഫോള്‍ക്കോണ്‍ട്രി.
 • ഫില്ലുമെനിസം എന്നത് തീപ്പെട്ടിക്കൂടുകള്‍ ശേഖരിക്കുന്ന ഹോബിയാണ്.
 • ബോണ്‍സായ് രീതിക്ക് തത്തുല്യമായുളള ചൈനീസ് സമ്പ്രദായമാണ്പെന്‍ജിങ്.
 • മുയലുകളെ ഇണക്കി വളര്‍ത്തുന്ന ഹോബിയാണ് കൂണികള്‍ച്ചര്‍.
 • മെഡലുകള്‍, സ്മാരകനാണയങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ ശേഖരിക്കുന്ന ഹോബിയും പഠനവുമാണ് എക്‌സോന്യൂമിയ.
 • രാജാക്കന്‍മാരുടെ ഹോബി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നാണയ ശേഖരണമാണ്.
 • ലോകത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതലാളുകള്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഹോബിയാണ്‌സ്റ്റാമ്പു ശേഖരണം.
 • വടിവൊത്ത കയ്യക്ഷരങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും ശീലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഹോബിയാണ് കാലിഗ്രാഫി.
 • വൃക്ഷങ്ങളെ മുരടിപ്പിച്ച് ചെറുതാക്കി വളര്‍ത്തുന്ന ജാപ്പനീസ് രീതി ഹോബി ആണ് ബോണ്‍സായ്.
 • സ്റ്റാമ്പുകളെക്കുറിച്ചുളള പഠനമാണ് ഫിലാറ്റെലി.
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Questions about Mahatma Gandhi

Open

1929ല്‍ ഗാന്ധിജി സ്ഥാപിച്ച നവജീവന്‍ ട്രസ്റ്റിന്റെ ആസ്ഥാനം അഹമ്മദാബാദാണ്‌.
1930 മോഡല്‍ യുഎസ്‌എഫ്‌ 73 എന്ന നമ്പരുള്ള സ്റ്റുഡ്‌ ബേക്കര്‍ കാറിലാണ്‌ ഗാന്ധിജിയെ വധിക്കാന്‍ ഗോഡ്‌സെ വന്നത്‌.
1939 ല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്‌ അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്തേക്ക്‌ തിരഞ്ഞെടൂപ്പ്‌ നടന്നപ്പോള്‍ ഗാന്ധിജി പിന്തുണച്ച സ്ഥാനാര്‍ഥി പട്ടാഭി സീതാരാമയ്യയായിരുന്നു.
1940 ലാണ്‌ ഗാന്ധിജി വ്യക്തി സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച...

Open

English Grammar: One Word Substitution List

Open

abdication : voluntary giving up of throne in favour of someone.
agenda : a list of headings of the business to be transacted at a meeting.
alimony : allowance paid to wife on legal separation.
almanac : an annual calendar with positions of stars.
altruist : one, who considers the happiness and well-being of others first.
amateur : a man who does a thing for pleasure and not as a profession.
ambidexter : one, who can use either hand with ease.
amphibian : animals which live both on land and sea.
amputate : to cut off a part of a person's body which is infected.
anarchist : one, who is out to destroy all governance, law and order.
anthology : a collection of poems.
anthology : a collection of poems.
anthropologist : one, who studies the evolution of mankind.
aquatic : animals/plants which live in water.
arbitrator : a person, appointed by two parti...

Open

Important Articles of the Indian Constitution

Open

ആർട്ടിക്കിൾ 14 - അവസര സമത്വത്തെ പാദിക്കുന്നു.
ആർട്ടിക്കിൾ 19 - അറ് അടിസ്ഥാന സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
ആർട്ടിക്കിൾ 21 - ജീവനും വ്യക്തി സ്വാതന്ത്രി ത്തിനുമുള്ളഅവകാശം.
ആർട്ടിക്കിൾ 24 - ബാലവേല നിരോധനം.
ആർട്ടിക്കിൾ 25 - മതസ്വാതന്ത്ര്യം.
ആർട്ടിക്കിൾ 31 - സ്വത്തവകാശം .
ആർട്ടിക്കിൾ 32 - ഭരണഘടനാ പ്രതിവിധിക്കുള്ള അവകാശം ( അംബേദ്കർ ഭരണഘടനയുടെ ആത്...

Open