Njattuvela Njattuvela


NjattuvelaNjattuvelaClick here to view more Kerala PSC Study notes.

രാശിചക്രത്തിലെ ഒരു നക്ഷത്രഭാഗം കടന്നു പോകാൻ സൂര്യനു വേണ്ട കാലയളവാണു ഞാറ്റുവേല എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഞാറ്റുനില, ഞാറ്റില എന്നിങ്ങനെയും പേരുകൾ ഉണ്ട്. 27 ഞാറ്റുവേലകൾ ഉണ്ട്; അവയ്ക്ക് 27 നാളുകളുടെ (നക്ഷത്രങ്ങളുടെ) പേരാണ്‌ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സൂര്യൻ ഏത് നക്ഷത്രത്തിന്റെ കൂടെ നിൽകുന്നുവോ ആ നക്ഷത്രത്തിന്റെ പേരിൽ ഞാറ്റുവേല അറിയപ്പെടുന്നു. സൂര്യൻ ഒരു നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറുന്നതിന്റെ ഞാറ്റുവേലപ്പകർച്ച എന്നോ ഞാറ്റുവേലപോക്ക് എന്നോ പറയുന്നു. ഒരു ഞാറ്റുവേല ശരാശരി 13 1/2 ദിവസത്തോളം നിൽകും. ഞായറിന്റെ വേളയാണ് ഞാറ്റുവേലയായി മാറിയത്.  ഞായിറ്റുവേളയെന്നും ഞാറ്റിലായെന്നുമൊക്കെ ഞാറ്റുവേലകൾക്ക് പറയാറുണ്ട്.


പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ

 • അതിരാവിലെ പെയ്യുന്ന മഴ വേഗം തോറും
 • അത്തം ഇരുണ്ടാൽ ഓണം വെളുക്കും
 • കുംഭത്തിൽ പെയ്താൽ കുപ്പയിലും മാണിക്കം
 • ചെമ്മാനം കണ്ടാൽ അമ്മാനം മഴയില്ല
 • ചോതി വർഷിച്ചാൽ ചോറ്റിനു പഞ്ഞമില്ല.
 • ഞാറ്റുവേലപ്പകർച്ച് വിത്തു പാകാ
 • നട്ടുച്ചക്ക് പെയ്താൽ എട്ടുച്ചക്ക് പെയ്യും
 • പൂയം ഞാറ്റുവേലയിൽ പുല്ലും പൂവണിയും
 • മീനത്തിൽ മഴ പെയ്താൽ മീങ്കണ്ണീനും ദണ്ണം
 • മുതിരക്കു മൂന്നു മഴ
 • വിരിപ്പ് നട്ടുണങ്ങണം മുണ്ടകൻ നട്ടുമുങ്ങണം
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Computer Shortcut Keys

Open

Shortcut keys help provide a quicker method of navigating and executing commands on the computer. Shortcut keys are performed using the Alt key, Ctrl key, Command (on Apple), or Shift key in conjunction with another key. Below is a list of the most commonly used shortcut keys.

firstResponsiveAdvt Shortcut Keys Description .
Alt+F File menu options in the current program. .
Alt+E Open Edit options in the current program. .
Alt+Tab Switch between open programs. .
F1 View help information. .
F2 Rename a selected file. .
F5 Refresh the current program window. .
Ctrl+D Bookmarks the current page in most Internet browsers. .
Ctrl+N Create a new or blank document in some software, or open a new tab in most Internet browsers. .
Ctrl+O Open a file in the current software....

Open

Basic Mathematics

Open

എണ്ണൽസംഖ്യകൾ എണ്ണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഖ്യകളാണ് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ എന്ന് ഏറ്റവും ലളിതമായി മനസിലാക്കാം . നിസ്സർഗ്ഗ സംഖ്യകൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഉദാഹരണം:  1,2,3,4,5,6,7,8 അഖണ്ഡസംഖ്യകൾ പൂജ്യവും എണ്ണൽ സംഖ്യകളും ചേരുന്നതാണ് അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾ. ഉദാഹരണം: 0,1,2,3,4,5,6,7 ഒറ്റസംഖ്യകൾ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം 1 വരുന്ന സംഖ്യകളാണ് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ . ഉദാഹരണം: 1,3,5,7, 9,11,13. ഇരട്ടസംഖ്യകൾ രണ്ട് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ...

Open

English Grammar: Idioms Part 2

Open

A bolt from the blue : Unexpected incident .
A chip on your shoulder : Being upset for something that happened in past.
A slap on the wrist : Very mild punishment.
A stone through : Short distance.
A wolf in sheep clothing : A person who cannot be trusted.
Add fuel to the fire : To worsen a situation.
Against the clock : As fast as possible before a deadline.
All Greek to me : Something which cannot be understood.
An arm and a leg : Very expensive.
An axe to grind : To have dispute with someone.
At one's wit's end : Not knowing what to do.
At sixes and sevens : In utter disorder.
At the drop a hat : Showing readiness.
At the eleventh hour : At the last moment.
Baker's dozen : Thirteen.
Beat a dead horse : To force an issue that has already ended.
Beating around the bush : Avoiding the main topic.
Bite your tongue : To...

Open