മേഖലകളും അവാർഡുകളും മേഖലകളും അവാർഡുകളും


മേഖലകളും അവാർഡുകളുംമേഖലകളും അവാർഡുകളുംClick here to other Kerala PSC Study notes.
മേഖലഅവാർഡുകൾ
ശാസ്ത്രം കലിംഗ പുരസ്കാരം
സംഗീതം ഗ്രാമി പുരസ്കാരം
മതംടെമ്പിൾടണ്‍ പുരസ്കാരം
സംഗീതം താൻസെൻ പുരസ്കാരം
വൈദ്യ ശാസ്ത്രം ധന്വന്തരി പുരസ്കാരം
പത്രപ്രവർത്തനം പുലിസ്റ്റർ പുരസ്കാരം
പത്രപ്രവർത്തനംഫിറോസ്‌ ഗാന്ധി പുരസ്കാരം
കാർഷിക മേഖല ബൊർലൊഗ് പുരസ്കാരം
ശാസ്ത്രം ഭാട്നാഗർ പുരസ്കാരം
കായികരംഗം ലോറൻസ് പുരസ്കാരം
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
First In India PSC Questions

Open

First In India PSC Questions are .

Akodara village (Gujarat) – the first digital village in India.
Asia's biggest Jungle Safari – Naya Raipur, Chhattisgarh.
Asia's first longest cycle highway – Uttar Pradesh.
Chhattisgarh has become the first state to adopt a resolution welcoming the demonetization of high-value currency notes.
First Children's Court inaugurated in Hyderabad.
First Happiness Junction of India – Sonepur (Bihar).
First LCD panel plant – Maharashtra.
First cash giving app – CASHe.
First children's court – Hyderabad.
First civil aviation park – Gujarat.
First defense park – Ottapalam, Kerala.
First digital state – Kerala.
First ever gender park – Kerala.
First island district – Majuli, Assam.
First online interactive heritage portal – Sahapedia.
First rail auto transportation...

Open

Major Museums in Kerala

Open

കേരളത്തിലെ പ്രധാന മ്യൂസിയങ്ങൾ A. P. J. Abdul Kalam മ്യൂസിയം പുനലാൽ .
അറയ്ക്കൽ മ്യൂസിയം കണ്ണൂർ .
ആദ്യത്തെ മെഴുക് മ്യൂസിയം ഇടപ്പള്ളി ;കൊച്ചി .
ആർക്കിയോളജിക്കൽ മ്യൂസിയം തൃശ്ശൂർ .
ആർട്ട് മ്യൂസിയം തൃശ്ശൂർ .
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സോയിൽ മ്യൂസിയം തിരുവനന്തപുരം .
ഇൻഡോ പോർച്ചുഗീസ് മ്യൂസിയം ഫോർട്ട് കൊച്ചി .
ഏറ്റവും വലിയ ആർക്കിയോളജിക്കൽ മ്യൂസിയം തൃപ്പൂണിത്തുറ ഹ...

Open

Major newspapers in India and its founders

Open

ഇൻഡ്യയിലെ പ്രധാന പത്രങ്ങളും, അതിൻ്റെ സ്ഥാപകരും Newspapers Founders .
അൽ ഹിലാൽ മൗലാനാ അബ്ദുൾ കലാം ആസാദ് .
ഇന്ത്യൻ ഒപ്പീനിയൻ മഹാത്മാഗാന്ധി .
ഇന്ത്യൻ മിറർ ദേവേന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ .
ഉത്ബോധനം സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ .
കേസരി ബാലഗംഗാധര തിലക്‌ .
കോമ്രേഡ് മൗലാനാ മുഹമ്മദ് അലി .
കോമൺ വീൽ ആനി ബസന്‍റ് .
കർമ്മയോഗി അരവിന്ദഘോഷ് .
ദ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസ് കെ എം പണിക്കർ .
ധ്യ...

Open