Delhi Sultanate Dynasties Delhi Sultanate Dynasties


Delhi Sultanate DynastiesDelhi Sultanate DynastiesClick here to other Kerala PSC Study notes.


1.അടിമ വംശം (1206-1290)


2.ഖിൽജി വംശം(1290-1320)


3.തുഗ്ലക്ക് വംശം (1320-1414)


4.സയ്യിദ് വംശം(1414-1451)


5.ലോധി വംശം (1451- 1526)


1.അടിമ വംശം 


സ്ഥാപകൻ : കുതുബുദ്ധീൻ ഐബക് 

മാംലൂക് വംശം, ഇൽബാരി വംശം, യാമിനി വംശം എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു 

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ മുസ്ലിം രാജവംശം


കുത്തബ്ദ്ധീൻ ഐബക്

അടിമവംശം സ്ഥാപകൻ 

ഐബക്കിന്റെ തലസ്ഥാനം ലാഹോർ

ഖാജാ കുത്തബ്ദ്ധീൻ ഭക്തിയാൻ (സൂഫി സന്യാസി) ഓർമക്ക് വേണ്ടി കുത്തബ് മീനാർ പണി ആരംഭിച്ച സുൽത്താൻ 

ഇന്ത്യയിൽ ഇസ്ലാമിക രീതിയിൽ പണി കഴിപ്പിച്ച ആദ്യ മന്ദിരമായ കൂവത്ത് ഉൾ ഇസ്ലാം മോസ്‌ക് പണി കഴിപ്പിച്ചു


ഇൽത്തുമിഷ് 

ലാഹോറിനു പകരം ഡൽഹി തലസ്ഥാനം ആകിയ സുൽത്താൻ 

തങ്ക, ജിറ്റാൾ തുടങ്ങിയ വെള്ളി, ചെമ്പ് നാണയങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയത് 

കുത്തബ് മീനാർ പണിപൂർത്തിയാക്കിയ സുൽത്താൻ


റസിയ സുൽത്താന

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിത ഭരണാധികാരി 

ഇന്ത്യ ഭരിച്ച ഏക മുസ്ലിം ഭരണാധികാരി 

ഇൽത്തുമിഷ്നെ തുടർന്ന് അധികാരത്തിൽ


ജിയാസുദ്ധീന് ബാൽബൺ 

അടിമവംശത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധനായ സുൽത്താൻ 

'ഭരണാധികാരം' ദൈവത്തിനു ആണ് എന്ന് വിശവസിച്ചിരുന്ന സുൽത്താൻ 

രണ്ടാം അടിമ വംശ സ്ഥാപകൻ ആയി അറിയപെടുന്നത്


2.ഖിൽജി രാജവംശം 


ഏറ്റവും കുറച്ചു കാലം ഡൽഹി ഭരിച്ച രാജവംശം 

സ്ഥാപകൻ : അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി

തലസ്ഥാനം :ഡൽഹി


അലാവുദ്ധീൻ ഖിൽജി

ആദ്യമായി ഒരു ഹിന്ദു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ച മുസ്ലിം ഭരണാധികാരി 

യഥാർത്ഥ പേര് : അലിഗെർഷെർപ്പ് 

രണ്ടാം അലക്സാണ്ട എന്നറിയപ്പെടുന്നു 

കുത്തബ് മീനാറിനു മുന്നിൽ ഉള്ള 'അലയ് ദർവാസാ' എന്ന പ്രവേശന കവാടം നിർമിച്ച സുൽത്താൻ 

ഡൽഹിയിലെ സിരി ഫോർട്ട്‌ നിര്മിച്ച സുൽത്താൻ 

ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഭരിച്ച ഖിൽജി സുൽത്താൻ


3.തുഗ്ലക് വംശം 


ഡൽഹിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഭരണത്തിൽ ഇരുന്ന സുൽത്താൻ രാജവംശം 

സ്ഥാപകൻ : ഗിയാസുദ്ധീന് തുഗ്ലക്ക് (ഗാസി മാലിക്ക്)


ഗിയാസുദ്ധീന്ന് തുഗ്ലക്ക് 

തുഗ്ലക്ക് രാജവംശം സ്ഥാപകൻ 

തുഗ്ലക്കാബാദ് നഗരം സ്ഥാപിച്ച സുൽത്താൻ 

കൊട്ടാരത്തിൽ നൃത്തവും സംഗീതവും നിരോധിച്ച സുൽത്താൻ


മുഹമ്മദ്‌ ബിൻ തുഗ്ലക്ക് 

ഡൽഹിയിൽ നിന്നും തലസ്ഥാനം ദൗലത്താബാദ്ലേക്ക് (ദേവഗിരി) മാറ്റിയ സുൽത്താൻ 

ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്താണ് അഫ്രികൻ സഞ്ചാരി ആയ ഇബ്നു ബത്തൂത്ത ഇന്ത്യ സന്ദർശിചത് 

ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ടോക്കൺ കറൻസി ഏർപ്പെടുത്തിയ സുൽത്താൻ


ഫിറോസ്‌ ഷാ തുഗ്ലക്ക് 

ഹിന്ദുക്കളുടെ മേൽ ആദ്യമായി ജസിയ നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയ സുൽത്താൻ 

കനാൽ, ജലസേചന സൗകര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ച സുൽത്താൻ 

ഫിറോഷാബാദ്‌, ഫിറോ ഷാ കോട്ല നഗരങ്ങൾ പണികഴിപ്പിച്ച സുൽത്താൻ

യമുന കനാൽ പണികഴിപ്പിച്ച സുൽത്താൻ


4.സയ്യിദ് വംശം 


സ്ഥാപകൻ : കിസിർ ഖാൻ 

സയ്യിദ് വംശത്തിലെ അവസാന പരാധികാരി "അലാവുദ്ധീൻ ആലം ഷാ (ഷാ ആലം 2nd)


5.ലോദി രാജവംശം 

സ്ഥാപകൻ :ബഹ്‌ലോൽ ലോദി 

ഇന്ത്യ ഭരിച്ച ആദ്യ അഫ്ഗാൻ രാജവംശം 

ഇന്ത്യ ഭരിച്ച ആദ്യ (പത്താൻ) രാജവംശം 

ഡൽഹി ഭരിച്ച അവസാന രാജവംശം 

ലോദി വംശം അവസാന ഭരണാധികാരി : ഇബ്രാഹിം ലോദി 

ഡൽഹിയിലെ തലസ്ഥാനം ആഗ്രയിലേക്ക് മാറ്റിയത് 


സിക്കിന്ദർ ലോദി

ആഗ്ര നഗരം സ്ഥാപിച്ചത് സിക്കിന്ദർ ലോദി

പേർഷ്യൻ ഭാഷ ആയിരുന്നു ഈ കാലത്ത് ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റ്ലെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ 

ബാബറിനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച ലോദി രാജാവ്‌ ദൗലത് ഖാൻ ലോദി


Reference : https://en.wikipedia.org/wiki/Delhi_Sultanate
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
A.P.J. Abdhul Kalam

Open

नाम : डॉ. अवुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम  .

अन्य नाम से प्रसिद्ध : मिसाइल मैन, जनता के राष्ट्रपति .

जन्म : 15 अक्टूबर, 1931 धनुषकोडी गाँव, रामेश्वरम (तमिलनाडु) .

निधन : 27 जुलाई, 2015 को शिलांग IIM संस्थान में व्याख्यान के समय हृदय गति रुकने से। .

व्यवसाय : प्रोफेसर, लेखक, वैज्ञानिक एवं एयरोस्पेस इंजीनियर.

राष्ट्रपति : 11वें राष्ट्रपति (25 जुलाई, 2002 से 28 जुलाई, 200...

Open

Famous companies and founders names

Open

പ്രശസ്ത കമ്പനികളും സ്ഥാപകരുടെ പേരുകളും Adidas - Adolf "Adi" Dassler.
Amazon.com - Jeff Bezos.
Apple Inc. - Steve Jobs, Steve Wozniak and Ronald Wayne.
Avon Products - David H. McConnell.
BMW (Bayerische Motoren Werke or Bavarian Motor Works) - Franz Josef Popp .
Canon - Takeshi Mitarai, Goro Yoshida, Saburo Uchida and Takeo Maeda .
Carlsberg - J.C. (Jacob Christian) Jacobsen .
Cisco Systems, Inc. - Len Bosack, Sandy Lerner and Richard Troiano.
Dell - Michael Dell .
eBay Inc. - Pierre Morad Omidyar .
Ericsson - Lars Magnus Ericsson .
Facebook - Mark Elliot Zuckerberg, Dustin Moskovitz, Eduardo Saverin, and Chris Hughes .
FedEx - Frederick W. Smith .
Ford Motor Company - Henry Ford .
General Electric - founded Charles Coffin, Edwin H...

Open

Father of.

Open

Father of cloning = Ian Wilmut.
Father of computer = Charles Babbage.
Father of computer science = Alan Turing.
Father of Co-operation = Robert Owen.
Father of economics = Adam Smith.
Father of English Poetry = Geoffrey Chaucer.
Father of Essay = Montaigne.
Father of Genetics = Gregor Mendel.
Father of Greek Democracy = Clesthenes.
Father of Green Revolution = Norman Borlaug.
Father of history = Herodotus.
Father of internet = Vint Cerf.
Father of Jurisprudence = John Locke.
Father of Modern Cartoon = William Hogarth.
Father of Modern Tourism = Thomas Cook.
Father of Nuclear Physics = Rutherford.
Father of Printing = Guttenberg.
Father of psychology =  Wilhelm Wundt.
Father of Reformation = Martin Luther King.
Father of Renaissance = Petrarch.
Father of Science = Galileo Galilei. LIN...

Open