കേരള സാഹിത്യം ഭാഗം -1 കേരള സാഹിത്യം ഭാഗം -1


കേരള സാഹിത്യം ഭാഗം -1കേരള സാഹിത്യം ഭാഗം -1Click here to view more Kerala PSC Study notes.
 • അഗ്നിസാക്ഷി – ലളിതാംബികാ അന്തര്ജ്ജനം (നോവല് )
 • അടുക്കളയില്നിന്നും അരങ്ങത്തേക്ക് – വി.ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് (നാടകം)
 • അമ്പലമണി – സുഗതകുമാരി (കവിത)
 • അയ്യപ്പ പ്പ ണിക്കരുടെ കൃതികള് – അയ്യപ്പപ്പണിക്കര് (കവിത)
 • അയല്ക്കാര് – പി. കേശവദേവ് (നോവല് )
 • അരങ്ങു കാണാത്ത നടന് – തിക്കോടിയന് (ആത്മകഥ)
 • അറബിപ്പൊന്ന് – എം.ടി- എന്.. പി. മുഹമ്മദ് (നോവല് )
 • അവകാശികള് – വിലാസിനി (നോവല് )
 • അവനവന് കടമ്പ – കാവാലം നാരായണപ്പണിക്കര് (നാടകം)
 • അശ്വത്ഥാമാവ് – മാടമ്പ് കുഞ്ഞിക്കുട്ടന്‍ (നോവല് )
 • ആത്മകഥ – ഇ.എം.എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് (ആത്മകഥ)
 • ആത്മോപദേശ സാതകം – ശ്രീ നാരായണ ഗുരു (കവിത)
 • ആയ്ഷ – വയലാര് രാമവര്മ്മ (കവിത)
 • ആഹിലായുടെ പെണ്മക്കള് – സാറാ ജോസഫ് (നോവല് )
 • ഇന്ദുലേഖ – ഒ. ചന്ദുമേനോന് (നോവല് )
 • ഇനി ഞാന് ഉറങ്ങട്ടെ – പി. കെ. ബാലക്കൃഷ്ണന് (നോവല് )
 • ഇസങ്ങള്ക്കപ്പുറം – എസ്. ഗുപ്തന്നായര് (ഉപന്യാസം)
 • ഉപ്പ് – ഒ. എന് . വി. കുറുപ്പ് (കവിത)
 • ഉമാകേരളം – ഉള്ളൂര് എസ്. പരമേശ്വരയ്യര് (കവിത)
 • ഉള്ക്കടല് – ജോര്ജ് ഓണക്കൂര് (നോവല് )
 • എം.ടിയുടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത കഥകള് – എം. ടി. വാസുദേവന്നായര് (ചെറുകഥകള് )
 • ഐതിഹ്യമാല – കൊട്ടാരത്തില് ശങ്കുണ്ണി (ചെറു കഥകള്)
 • ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ – എസ്. കെ. പൊറ്റക്കാട് (നോവല് )
 • ഒരു വഴിയും കുറെ നിഴലുകളും – രാജലക്ഷ്മി (നോവല് )
 • ഒരു സങ്കീര്ത്തനം പോലെ – പെരുമ്പടവ് ശ്രീധരന് (നോവല് )
 • ഓടക്കുഴല് – ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ് (കവിത)
 • ഓര്മകളുടെ വിരുന്ന് – വി. കെ. മാധവന്കുട്ടി (ആത്മകഥ)
 • കണ്ണുനീര്ത്തുള്ളി – നാലപ്പാട്ട് നാരായണമേനോന് (കവിത)
 • കയ്പവല്ലരി – വൈലോപ്പിള്ളി ശ്രീധരമേനോന് (കവിത)
 • കയര് – തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള (നോവല് )
 • കരുണ – കുമാരനാശാന് (കവിത)
 • കല്യാണസൌഗന്ധികം – കുഞ്ചന്നമ്പ്യാര് (കവിത)
 • കഴിഞ്ഞകാലം – കെ. പി. കേശവമേനോന്
 • കാഞ്ചനസീത – സി. എന് ശ്രീകണ്ടന് നായര് (നാടകം)
 • കാരൂരിന്റെ ചെറുകഥകള് – കാരൂര് നീലകണ്ഠന് പിളള (Short Stories)
 • കാലം- എം.ടി. വാസുദേവന്നായര് (നോവല് )
 • കുച്ചലവൃത്തം വഞ്ചിപ്പാട്ട് – രാമപുരത്ത് വാരിയര് (കവിത)
 • കുറത്തി – കടമനിട്ട രാമകൃഷ്ണന് (കവിത)
 • കൃഷ്ണഗാഥ – ചെറുശ്ശേരി (കവിത)
 • കൈരളിയുടെ കഥ – എന്. കൃഷ്ണപിള്ള (ഉപന്യാസം)
 • കൊടുങ്കാറ്റുയര്ത്തിയ കാലം- ജോസഫ് ഇടമക്കൂര് (ഉപന്യാസം)
 • കൊഴിഞ്ഞ ഇലകള് – ജോസഫ് മുന്ടെശ്ശേരി (ആത്മകഥ)
 • ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം – ഒ. വി വിജയന് (നോവല് )
 • ഗസല് – ബാലചന്ദ്രന് ചുള്ളിക്കാട് ((കവിത)
 • ഗാന്ധിയും ഗോഡ്സേയും – എന്.. വി. കൃഷ്ണവാരിയര് (കവിത)
 • ഗുരു – കെ. സുരേന്ദ്രന് (നോവല് )
 • ഗുരുസാഗരം – ഒ. വി. വിജയന് (നോവല് )
 • ച്ഛണ്ടാലഭിക്ഷുകി – കുമാരനാശാന് (കവിത)
 • ചത്രവും ചാമരവും – എം. പി. ശങ്കുണ്ണിനായര് (ഉപന്യാസം)
 • ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ പൊരുള് – വിജയകൃഷ്ണന് (ഉപന്യാസം)
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
മലയാള വ്യാകരണം - വിഭക്തികൾ, വിഭക്ത്യാഭാസം

Open

വിഭക്തികൾ വാക്യത്തിലെ മറ്റു പദങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിക്കാൻ നാമത്തിൽ വരുത്തുന്ന രൂപഭേദത്തെ വിഭക്തി എന്ന് പറയുന്നു. രൂപഭേദം വരുത്താൻ ചേർക്കുന്ന പ്രത്യയങ്ങളെ വിഭക്തിപ്രത്യയങ്ങൾ എന്നു വിളിക്കുന്നു. .


നിർദ്ദേശിക വിഭക്തി കർത്തൃപദത്തെ മാത്രം കുറിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ കൂടെ പ്രത്യയം ചേർക്കുന്നില്ല.

ഉദാഹരണം: രാമൻ, സീത.

.

പ്രതിഗ്രാഹ...

Open

Social Welfare Schemes ( സാമൂഹ്യക്ഷേമ പദ്ധതികൾ )

Open

അടല്‍ പെന്‍ഷന്‍ യോജന  - 60 വയസ്സ് പൂര്‍ത്തിയായ വരിക്കാര്‍ക്ക് നിശ്ചിത തുക പ്രതിമാസം പെന്‍ഷന്‍ അനുവദിക്കുന്നതിന് വിഭാവനം ചെയ്ത പദ്ധതി.


ആശ്വാസ കിരണം പദ്ധതി - മാനസികവും ശാരീരികവുമായ പ്രയാസങ്ങള്‍ നേരിടുന്നതുമൂലം ശയ്യാവലംബരായ രോഗികളെ പരിചരിക്കുന്നതു മൂലം പുറം ജോലികള്‍ക്ക് പോകാന്‍ നിവൃത്തിയില്ലാതെ വരുന്ന പരിചാരകര്‍ക്ക് ധനസഹായം നല്‍കിവരുന്ന പദ്ധതി.
L...

Open

കേരളം പതിനാലാം മന്ത്രിസഭ, മന്ത്രിമാരും വകുപ്പുകളും

Open

 പിണറായി വിജയൻ .

മുഖ്യമന്ത്രി, പൊതുഭരണം, ആഭ്യന്തരം, വിജിലൻസ്, വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ, ആസൂത്രണം, ശാസ്ത്രസാങ്കേതികം, പരിസ്ഥിതി, ജയിൽ, കായികം.


സ്പീക്കർ: പി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ : വി. ശശി .


 ടി.എം. തോമസ് ഐസക് .

ധനകാര്യം, കയർ, ലോട്ടറി, ടാക്സ്.


 സി. രവീന്ദ്രനാഥ് .

വിദ്യാഭ്യാസം, കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം, പ്രവ...

Open