കേരള സാഹിത്യം ഭാഗം -1 കേരള സാഹിത്യം ഭാഗം -1


കേരള സാഹിത്യം ഭാഗം -1കേരള സാഹിത്യം ഭാഗം -1Click here to other Kerala PSC Study notes.
 • അഗ്നിസാക്ഷി – ലളിതാംബികാ അന്തര്ജ്ജനം (നോവല് )
 • അടുക്കളയില്നിന്നും അരങ്ങത്തേക്ക് – വി.ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് (നാടകം)
 • അമ്പലമണി – സുഗതകുമാരി (കവിത)
 • അയ്യപ്പ പ്പ ണിക്കരുടെ കൃതികള് – അയ്യപ്പപ്പണിക്കര് (കവിത)
 • അയല്ക്കാര് – പി. കേശവദേവ് (നോവല് )
 • അരങ്ങു കാണാത്ത നടന് – തിക്കോടിയന് (ആത്മകഥ)
 • അറബിപ്പൊന്ന് – എം.ടി- എന്.. പി. മുഹമ്മദ് (നോവല് )
 • അവകാശികള് – വിലാസിനി (നോവല് )
 • അവനവന് കടമ്പ – കാവാലം നാരായണപ്പണിക്കര് (നാടകം)
 • അശ്വത്ഥാമാവ് – മാടമ്പ് കുഞ്ഞിക്കുട്ടന്‍ (നോവല് )
 • ആത്മകഥ – ഇ.എം.എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് (ആത്മകഥ)
 • ആത്മോപദേശ സാതകം – ശ്രീ നാരായണ ഗുരു (കവിത)
 • ആയ്ഷ – വയലാര് രാമവര്മ്മ (കവിത)
 • ആഹിലായുടെ പെണ്മക്കള് – സാറാ ജോസഫ് (നോവല് )
 • ഇന്ദുലേഖ – ഒ. ചന്ദുമേനോന് (നോവല് )
 • ഇനി ഞാന് ഉറങ്ങട്ടെ – പി. കെ. ബാലക്കൃഷ്ണന് (നോവല് )
 • ഇസങ്ങള്ക്കപ്പുറം – എസ്. ഗുപ്തന്നായര് (ഉപന്യാസം)
 • ഉപ്പ് – ഒ. എന് . വി. കുറുപ്പ് (കവിത)
 • ഉമാകേരളം – ഉള്ളൂര് എസ്. പരമേശ്വരയ്യര് (കവിത)
 • ഉള്ക്കടല് – ജോര്ജ് ഓണക്കൂര് (നോവല് )
 • എം.ടിയുടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത കഥകള് – എം. ടി. വാസുദേവന്നായര് (ചെറുകഥകള് )
 • ഐതിഹ്യമാല – കൊട്ടാരത്തില് ശങ്കുണ്ണി (ചെറു കഥകള്)
 • ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ – എസ്. കെ. പൊറ്റക്കാട് (നോവല് )
 • ഒരു വഴിയും കുറെ നിഴലുകളും – രാജലക്ഷ്മി (നോവല് )
 • ഒരു സങ്കീര്ത്തനം പോലെ – പെരുമ്പടവ് ശ്രീധരന് (നോവല് )
 • ഓടക്കുഴല് – ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ് (കവിത)
 • ഓര്മകളുടെ വിരുന്ന് – വി. കെ. മാധവന്കുട്ടി (ആത്മകഥ)
 • കണ്ണുനീര്ത്തുള്ളി – നാലപ്പാട്ട് നാരായണമേനോന് (കവിത)
 • കയ്പവല്ലരി – വൈലോപ്പിള്ളി ശ്രീധരമേനോന് (കവിത)
 • കയര് – തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള (നോവല് )
 • കരുണ – കുമാരനാശാന് (കവിത)
 • കല്യാണസൌഗന്ധികം – കുഞ്ചന്നമ്പ്യാര് (കവിത)
 • കഴിഞ്ഞകാലം – കെ. പി. കേശവമേനോന്
 • കാഞ്ചനസീത – സി. എന് ശ്രീകണ്ടന് നായര് (നാടകം)
 • കാരൂരിന്റെ ചെറുകഥകള് – കാരൂര് നീലകണ്ഠന് പിളള (Short Stories)
 • കാലം- എം.ടി. വാസുദേവന്നായര് (നോവല് )
 • കുച്ചലവൃത്തം വഞ്ചിപ്പാട്ട് – രാമപുരത്ത് വാരിയര് (കവിത)
 • കുറത്തി – കടമനിട്ട രാമകൃഷ്ണന് (കവിത)
 • കൃഷ്ണഗാഥ – ചെറുശ്ശേരി (കവിത)
 • കൈരളിയുടെ കഥ – എന്. കൃഷ്ണപിള്ള (ഉപന്യാസം)
 • കൊടുങ്കാറ്റുയര്ത്തിയ കാലം- ജോസഫ് ഇടമക്കൂര് (ഉപന്യാസം)
 • കൊഴിഞ്ഞ ഇലകള് – ജോസഫ് മുന്ടെശ്ശേരി (ആത്മകഥ)
 • ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം – ഒ. വി വിജയന് (നോവല് )
 • ഗസല് – ബാലചന്ദ്രന് ചുള്ളിക്കാട് ((കവിത)
 • ഗാന്ധിയും ഗോഡ്സേയും – എന്.. വി. കൃഷ്ണവാരിയര് (കവിത)
 • ഗുരു – കെ. സുരേന്ദ്രന് (നോവല് )
 • ഗുരുസാഗരം – ഒ. വി. വിജയന് (നോവല് )
 • ച്ഛണ്ടാലഭിക്ഷുകി – കുമാരനാശാന് (കവിത)
 • ചത്രവും ചാമരവും – എം. പി. ശങ്കുണ്ണിനായര് (ഉപന്യാസം)
 • ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ പൊരുള് – വിജയകൃഷ്ണന് (ഉപന്യാസം)
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Major events in Indian independence

Open

1757: Battle of Plassey.
1857: First War of Independence.
1858: India comes under the direct rule of the British crown.
1885: The Indian National Congress was formed in Bombay.
1905: The Partition of the Bengal.
1909: Minto – Morley Reforms.
1911: Bengal Partition annulled.
1914-1918: Britain drags India into World War I.
1915: Gandhi returns to India from South Africa.
1916: Lucknow Pact.
1917: Champaran and Kheda Satyagraha.
1919: Jallianwala Bagh Massacre.
1921 to 1922: Civil Disobedience Movement.
1922: Chauri – Chaura Incident.
1924: Moplah riots between Hindus and Muslims.
1927: The British government appoints the Simon Commission.
1928: Bardoli Satyagraha.
1930: Salt Satyagraha, First Round Table Conference.
1931: Second Round Table Conference, Gandhi-Irwin pact.
1932: Poona Pact, Third...

Open

Lenses

Open

കോൺവെക്സ് - ദീർഘദൃഷ്ടി.
കോൺകേവ് - ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി .
സിലണ്ട്രിക്കൽ - വിഷമദൃഷ്ടി.


കോഡ്: .

മലയാളത്തിൽ ''കോൺവെക്സ് " എന്നെഴുതുമ്പോൾ മറ്റ് ലെൻസുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ദീർഘമുള്ള പേരാണ് ഇത്. അതിനാൽ ദീർഘദൃഷ്ടി പരിഹരിക്കാനുപയോഗിക്കുന്നു ' .
മലയാളത്തിലെഴുതുമ്പോൾ "കോൺകേവ് " എന്ന വാക്ക് മറ്റ് ലെൻസുകളുടെ പേരെഴുതുന്നതിനേക്കാൾ ചെറുതാണ്. ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി പരിഹരിക്കാനുപയോ...

Open

Major Commissions in India

Open

ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന കമ്മീഷനുകൾ BN ശ്രീകൃഷ്ണ =തെലുങ്കാന രൂപീകരണം  .
Dr. S. രാധാകൃഷ്ണ =സർവകലാശാല .
UC ബാനർജി =ഗോദ്ര സംഭവം പുനഃ അന്വേഷണം .
YVChandrachood =ക്രിക്കറ്റ് കോഴ വിവാദം .
അലാഗ് =UPSC exam .
അശോക് മേത്ത =പഞ്ചായത്തീരാജ് .
കസ്തൂരി രംഗൻ =ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട് .
കോത്താരി =വിദ്യാഭ്യാസം .
ഗ്യാൻ പ്രകാശ് =പഞ്ചസാര കുംഭകോണം .
ജസ്റ്റിസ് AS ആനന്ദ് =മുല്ലപ്...

Open