ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന ക്ഷേത്രങ്ങൾ. ( Important Temples in India ). ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന ക്ഷേത്രങ്ങൾ. ( Important Temples in India ).


ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന ക്ഷേത്രങ്ങൾ. ( Important Temples in India ).ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന ക്ഷേത്രങ്ങൾ. ( Important Temples in India ).Click here to view more Kerala PSC Study notes.
 • Amarnath Temple : Jammu & Kashmir
 • Badrinath Temple : Uttarakhand
 • Birla Mandir : Jaipur
 • Brihadeeswarar Temple : Tamil Nadu
 • Dhari Devi : Uttarakhand
 • Gnana Saraswati Temple : Basar, Telangana
 • Golden temple : Amritsar, Punjab
 • Gomateshwra Temple : Karnataka
 • Jagannath Temple : Puri, Odisha
 • Kamakhya Temple : Guwahati, Assam
 • Kanchipuram Temple : Tamil Nadu
 • Kashi Vishwanath Temple : Varanasi, Uttar Pradesh
 • Kedarnath Temple : Uttarakhand
 • Konark Sun Temple : Odisha
 • Mahabalipuram Temple : Tamil Nadu
 • Mahabodhi Temple : Gaya, Bihar
 • Mahakaleshwar Temple : Ujjain, Madhya Pradesh
 • Markandeshwar Temple : Haryana
 • Markandeshwar Temple : Odisha
 • Meenakshi temple : Madurai, Tamil Nadu
 • Shabarimala ayyappa temple : Kerala
 • Siddhivinayak Temple : Maharashtra
 • Somnath temple : Gujarat
 • Sree Padmanabhaswamy Temple : Kerala
 • Srisailam Temple : Andhra Pradesh
 • Sukresvara temple : Assam
 • Tirupathi Temple : Andhra Pradesh
 • Virupaksha Temple : Bangalore (Karnataka)
 • Wargal Saraswati Temple : Telangana
 • Yamunotri Temple : Uttarkashi, Uttarkhand
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Jathas and leaders

Open

Jatha Place Leader .
ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹ മാർച്ച്‌ പാലക്കാട്‌ - പയ്യന്നൂർ ടി ആർ കൃഷ്ണ സ്വാമി അയ്യർ .
കർഷക മാർച്ച്‌ കാസർഗോഡ് - തിരുവനന്തപുരം AK ഗോപാലൻ (1960) .
കർഷക മാർച്ച്‌ പാലക്കാട്‌ - സബർമതി ആനന്ദ തീർത്തൻ .
ജീവശിഖാ മാർച്ച്‌ അങ്കമാലി - തിരുവനന്തപുരം മന്നത് പദ്മനാഭൻ 1959 .
ടെംപിൾ ജാഥ കണ്ണൂർ - ഗുരുവായൂർ AK ഗോപാലൻ .
പട്ടിണി ജാഥ കണ്ണൂർ - മദ്രാസ് എ.കെ ഗോപാലൻ (1936) .
മലബാർ ജാഥ കോഴ...

Open

മേഖലകളും അവാർഡുകളും

Open

മേഖല അവാർഡുകൾ .
ശാസ്ത്രം കലിംഗ പുരസ്കാരം .
സംഗീതം ഗ്രാമി പുരസ്കാരം .
മതം ടെമ്പിൾടണ്‍ പുരസ്കാരം .
സംഗീതം താൻസെൻ പുരസ്കാരം .
വൈദ്യ ശാസ്ത്രം ധന്വന്തരി പുരസ്കാരം .
പത്രപ്രവർത്തനം പുലിസ്റ്റർ പുരസ്കാരം .
പത്രപ്രവർത്തനം ഫിറോസ്‌ ഗാന്ധി പുരസ്കാരം .
കാർഷിക മേഖല ബൊർലൊഗ് പുരസ്കാരം .
ശാസ്ത്രം ഭാട്നാഗർ പുരസ്കാരം .
കായികരംഗം ലോറൻസ് പുരസ്കാരം...

Open

Renaissance leaders and their nicknames

Open

കേരളത്തിലെ നവോത്ഥാന നായകരും അപരനാമങ്ങളും. .
നവോത്ഥാന നായകർ അപരനാമങ്ങൾ .
ആലത്തുര്‍ സ്വാമി ബ്രഹമാനന്ദ ശിവയോഗി .
കവിതിലകന്‍ പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പന്‍ .
കേരളന്‍ സ്വദേശഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപ്പിള്ള .
ജഗദ്ഗുരു ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യര്‍ .
നടുവത്തമ്മന്‍ കുറുമ്പന്‍ ദൈവത്താന്‍ .
നാണുവാശാന്‍ ശ്രീ നാരായണ ഗുരു .
പുലയരാജ അയങ്കാളി .
ഭാരത കേസരി മന്നത്ത് പത്മനാഭന...

Open