ഇന്ത്യയിലെ കൃഷി സീസൺ ( Agriculture Season in India ) ഇന്ത്യയിലെ കൃഷി സീസൺ ( Agriculture Season in India )


ഇന്ത്യയിലെ കൃഷി സീസൺ ( Agriculture Season in India )ഇന്ത്യയിലെ കൃഷി സീസൺ ( Agriculture Season in India )Click here to view more Kerala PSC Study notes.

ഇന്ത്യയിൽ 3 തരത്തിലുള്ള കൃഷി സീസൺ ഉണ്ട്.


1.ഖാരിഫ്

ജൂൺ-ജൂലൈയിൽ തുടങ്ങി സെപ്തം.- ഒക്ടോബറിൽ വിളവെടുകുന്നു. മഴക്കാല കൃഷി.

ഉദാ: നെല്ല്, ചോളം, പരുത്തി, ജോവർ, ബജ്റ, റാഗി, ചണം.

2. റാബി

ഒക്ടോ- ഡിസംബറിൽ തുടങ്ങി എപ്രിൽ-മെയ്യിൽ വിളവെടുകുന്നു.

മഞ്ഞുകാല കൃഷി.

ഉദാ: ഗോതമ്പ്, ബാർലി, കടുക്, പയർ.

3. സയ്ദ്

വേനൽകാല കൃഷി.

ഉദാ: പച്ചക്കറി, പഴങ്ങൾ.

Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Minerals in Kerala

Open

ധാതുസമ്പത്ത് നിറഞ്ഞ മണ്ണിനങ്ങളിൽ, തീരപ്രദേശത്ത് കാണപ്പെടുന്ന കരിമണലാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ഇൽമനൈറ്റ്, മോണോസൈറ്റ്, തോറിയം, ടൈറ്റാനിയം തുടങ്ങിയവ കരിമണലിൽ കാണപ്പെടുന്നു. കേരളത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന മണ്ണിൽ ഇൽമനൈറ്റിന്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലാണ്. കേരളത്തിലെ മണ്ണിൽനിന്ന് ലിഗ്നൈറ്റും ലഭിക്കാറുണ്ട്. .


Important Minerals from Kerala ധാതുക്കൾ .

ഉപയോഗങ്ങൾ .

കാണപ്പെ...

Open

Agricultural Institution and their Headquarters in Kerala

Open

Agricultural Institution and their Headquarters in Kerala.

Bamboo Corporation Angamali .
Beefed Pappanamkode .
Bureau of Indian Standards Agmark Thathamangalam(Palakkad) .
Central Integrated Pest Management Centre Cochi .
Central State Farm Aaralam(Kannur) .
Centre Soil Test Centre Parotkonam(Thiruvananthapuram) .
Cocunut Development Board Cochi .
Command Area Devolopment Authority(CADA) Perukavu(Thrissur) .
Farm Information Bureau Kavadiyar .
KERAFED Thiruvananthapuram .
Kerala Agro Industries Corporation(KAMCO) Athani(Ernakulam) .
Kerala Livestock Development Corporation Pattom (Thiruvananthapuram) .
Kerala state Horti cultural Development Corporation Vellayambalam(Thiruvananthapuram) .
MILMA Thiruvananthapuram .
Marketfed Gandhibhavan (Cochi) .
NABARD Palayam(Thiruvananthapuram) ....

Open

ഇന്ത്യ - ദേശീയ ഉദ്യാനങ്ങൾ

Open

പേര് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സ്ഥലം .
ബന്ദിപ്പൂർ നാഷണൽ പാർക്ക് കർണാടക .
പലമാവു നാഷണൽ പാർക്ക് ഝാർഖണ്ഡ്‌ .
ബുക്സ നാഷണൽ പാർക്ക് പശ്ചിമ ബംഗാൾ .
ക്യാംബെൽ ബേ നാഷണൽ പാർക്ക് ആന്തമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ .
ഡെസേർട്ട് നാഷണൽ പാർക്ക് രാജസ്ഥാൻ .
ദുധ്‌വാ നാഷണൽ പാർക്ക് ഉത്തർ‌പ്രദേശ് .
ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്ക് കേരളം .
ഗംഗോത്രി നാഷണൽ പാർക്ക് ഉത്തരാഖണ്ഡ് .
ഗിർ നാഷ...

Open