ഇന്ത്യയിലെ കൃഷി സീസൺ ( Agriculture Season in India ) ഇന്ത്യയിലെ കൃഷി സീസൺ ( Agriculture Season in India )


ഇന്ത്യയിലെ കൃഷി സീസൺ ( Agriculture Season in India )ഇന്ത്യയിലെ കൃഷി സീസൺ ( Agriculture Season in India )Click here to other Kerala PSC Study notes.

ഇന്ത്യയിൽ 3 തരത്തിലുള്ള കൃഷി സീസൺ ഉണ്ട്.


1.ഖാരിഫ്

ജൂൺ-ജൂലൈയിൽ തുടങ്ങി സെപ്തം.- ഒക്ടോബറിൽ വിളവെടുകുന്നു. മഴക്കാല കൃഷി.

ഉദാ: നെല്ല്, ചോളം, പരുത്തി, ജോവർ, ബജ്റ, റാഗി, ചണം.

2. റാബി

ഒക്ടോ- ഡിസംബറിൽ തുടങ്ങി എപ്രിൽ-മെയ്യിൽ വിളവെടുകുന്നു.

മഞ്ഞുകാല കൃഷി.

ഉദാ: ഗോതമ്പ്, ബാർലി, കടുക്, പയർ.

3. സയ്ദ്

വേനൽകാല കൃഷി.

ഉദാ: പച്ചക്കറി, പഴങ്ങൾ.

Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Important days in march

Open

മാർച്ച് മാസത്തിലെ ദിനങ്ങൾ .

മാർച്ച് 1 - വിവേചന രഹിത ദിനം.
മാർച്ച് 3 - ലോക വന്യ ജീവി ദിനം.
മാർച്ച് 4 - ദേശീയ സുരക്ഷാദിനം.
മാർച്ച് 4 - ലൈംഗികചൂഷണത്തിനെതിരെയുള്ള അന്തർദ്ദേശീയദിനം.
മാർച്ച് 8 - ലോക വനിതാ ദിനം.
മാർച്ച് 8 - ലോക വൃക്ക ദിനം.
മാർച്ച് 14 - പൈ ദിനം.
മാർച്ച് 15 - ലോക ഉപഭോക്തൃ ദിനം.
മാർച്ച് 16 - ദേശീയ വാക്സിനേഷൻ ദിനം.
മാർച്ച് 18 - ദേശീയ ഓർഡിനൻസ് ഫാക്ടറി ദ...

Open

Diseases and Diagnostic tests

Open

Bilirubin test – Hepatiits.
Biopsy test – cancer.
Dots test – Tuberculosis.
ELISA test – AIDS.
Histamine test – Leprosy.
Mamography test – Breast cancer.
Mantoux test – Tuberculosis.
Neva Test – AIDS.
Pap smear test – cervical cancer.
Shick test- Diphtheria.
Tine Test – Tuberculosis.
Tourniquet test – Dengue fever.
Waserman Test – Syphilis.
Western Blot – AIDS.
Widal test – Typhoid.
...

Open

The major research centers in Kerala

Open

കേരളത്തിലെ പ്രധാന ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ CAMCO അത്താണി .
അഗ്രോണമിക് റിസര്‍ച്ച് സെന്റര്‍ ചാലക്കുടി .
അടക്ക ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ പാലക്കാട്; തിരുവനന്തപുരം ; പീച്ചി .
ഇഞ്ചി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം അമ്പലവയൽ .
ഇന്തോ സ്വിസ് പ്രോജക്ട് മാട്ടുപെട്ടി .
ഇന്തോ- നോർവീജിയൻ പ്രോജക്ട് നീണ്ടകര .
ഏത്തവാഴ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കണ്ണാറ .
ഏലം ഗവേഷണ കേന്ദ്രം പാമ്പാടുംപാറ .
ഒായൽ പാം ഇന...

Open