ജൂലൈ മാസത്തിലെ പ്രധാന ദിനങ്ങൾ ജൂലൈ മാസത്തിലെ പ്രധാന ദിനങ്ങൾ


ജൂലൈ മാസത്തിലെ പ്രധാന ദിനങ്ങൾജൂലൈ മാസത്തിലെ പ്രധാന ദിനങ്ങൾClick here to view more Kerala PSC Study notes.
  • ജൂലൈ 1 - ഡോക്ടടേഴ്സ് ദിനം
  • ജൂലൈ 1 - ലോകആർക്കിടെക്ചറൽ ദിനം
  • ജൂലൈ 8 - പെരുമൺ ദുരന്ത ദിനം
  • ജൂലൈ 11 - ലോകജനസംഖ്യാ ദിനം
  • ജൂലൈ 16 - ദേശീയ സ്കൂൾ സുരക്ഷാ ദിനം
  • ജൂലൈ 26 - കാർഗിൽ വിജയദിനം
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
PSC Questions about Football

Open

PSC Questions about Football are given below:.

2014 ലോകകപ്പ് വിജയി ? ജർമനി .
2022 ലെ ലോകകപ്പ് നടക്കുന്ന രാജ്യം ? ഖത്തർ.
88 വർഷത്തിനിടെ എത്ര രാജ്യങ്ങൾ ലോകകപ്പ് ചാമ്പ്യൻമാരായിട്ടുണ്ട് ? 8.
ആദ്യ ലോകകപ്പ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത രാജ്യങ്ങൾ ? 13.
ആദ്യ ലോകകപ്പ് റണ്ണറപ്പ് ? അർജന്റീന.
ആദ്യ ലോകകപ്പ് വിജയി ? യുറഗ്വായ് ? 1930.
ആദ്യ ലോകകപ്പ് വേദി ? യുറഗ്വായ്.
ആദ്യ വനിത ലോകകപ്പ് നടന്ന വർഷം ? 1991.
ആധുനിക...

Open

കൃഷി പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ

Open

അടുത്ത് നട്ടാൽ അഴക് അകലെ നട്ടാൽ വിളവ്.
ഇരു മുറി പത്തായത്തിൽ ഒരു മുറി വിത്തിന്.
ഏറെ വിളഞ്ഞത് വിത്തിനാക.
കണ്ണീരിൽ വിളഞ്ഞ വിദ്യയും വെണ്ണീരിൽ വിളഞ്ഞ നെല്ലും.
കളപറിച്ചാൽ കളം നിറയും.
ഞാറില്ലെങ്കിൽ ചോറില്ല.
പത്തായം പെറും ചക്കി കുത്തും അമ്മ വെക്കും ഉണ്ണി ഉണ്ണും.
പത്തായത്തിൽ നെല്ലുണ്ടെങ്കിൽ എലിവയനാട്ടിൽ നിന്നും വരും.
പത്തായമുള്ളിടം പറയും കാണും. LINE_FE...

Open

ഇന്ത്യ - ദേശീയ ഉദ്യാനങ്ങൾ

Open

പേര് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സ്ഥലം .
ബന്ദിപ്പൂർ നാഷണൽ പാർക്ക് കർണാടക .
പലമാവു നാഷണൽ പാർക്ക് ഝാർഖണ്ഡ്‌ .
ബുക്സ നാഷണൽ പാർക്ക് പശ്ചിമ ബംഗാൾ .
ക്യാംബെൽ ബേ നാഷണൽ പാർക്ക് ആന്തമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ .
ഡെസേർട്ട് നാഷണൽ പാർക്ക് രാജസ്ഥാൻ .
ദുധ്‌വാ നാഷണൽ പാർക്ക് ഉത്തർ‌പ്രദേശ് .
ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്ക് കേരളം .
ഗംഗോത്രി നാഷണൽ പാർക്ക് ഉത്തരാഖണ്ഡ് .
ഗിർ നാഷ...

Open