Tips and Ticks Ranks in the Army


Tips and Ticks Ranks in the Army

കരസേനയിലെ റാങ്കുകൾ. Code: ജലജ മേജർ ജനറലിനോട് ബിയറിനായി കേണു എൽ സി.ക്ക് മേജറിന്റെ ക്യാപ് ലഭിച്ചു. 


1. ജ : ജനറൽ

2. ലജ : ലഫ്. ജനറൽ

3. മേജർ ജനറൽ : മേജർ ജനറൽ

4. ബിയർ : ബ്രിഗേഡിയർ

5. കേണു : കേണൽ

6. L. C : ലഫ്.കേണൽ

7. മേജർ : മേജർ

8. ക്യാപ് : ക്യാപ്ടൺ

9. ലഭിച്ചു : ലഫ്റ്റനന്റ്

  • ഇന്ത്യൻ കരസേനയുടെ ഗാനം: മേരാ ഭാരത് മഹാൻ
  • ഇന്ത്യൻ സായുധ സേനയുടെ സർവ്വ സൈന്യാധിപൻ : രാഷ്ട്രപതി
  • ഏറ്റവും പഴയ കരസേന റജിമെന്റ്: മദ്രാസ് റെജിമെന്റ്
  • കര - നാവിക - വ്യോമ സേനകളുടെ ആസ്ഥാനം : ന്യൂ ഡെൽഹി
  • കരസേനയിലെ ഇന്ത്യക്കാരനായ ആദ്യ സൈന്യാധിപൻ: കരിയപ്പ
  • കരസേനയുടെ ആദ്യസൈന്യാധിപൻ: സർ റോയ് ബുച്ചർ
  • കരസേനാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്: ജനുവരി  15
  • കീപ്പർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്: ജനറൽ കരിയപ്പയാണ്
Logo
Logo
Problems on Train with Explanation and Shortcuts

Formula :  .

Train Speed = Distance / Time.


Points to Remember .

To change km/hr into m/sec, we need to multiply it by 5 / 18. .

Example:.

90 km/hr means.

90 x 5 / 18.

= (5 x 5 ).

= 25 m/sec.

And if we need to convert m/sec into km/hr, we multiply it by 18 / 5.

Example:.

90 m/sec means.

90 x 18 / 5.

= ( 18 x 18 ).

= 324 km/hr.

Time taken by a train of length l meters to pass a pole or standing man or a signal post is equal to the time taken by the train to cover l meters.
Time taken by a train of length l meters to pass a stationary object of length b meters is the time taken by the train to cover (l + b) meters.
Suppose two trains or two objects bodies are mo...

Open

Clock and Time Problems, Tips and Tricks, Formula

These are the different type of questions asked from this topic.


Type 1:  Find the time when the angle between the two hands are given.

Type 2:  Find the angle between the 2 hands when the time is given.

Type 3:  Find the time, when clocks gaining/losing time.

Type 4:  Find the time in the mirror image.


ക്ലോകിലെ ഓരോ അക്കങ്ങൾക്കിടയിലെ കോണളവ്= 30°.
മിനിറ്റ് സൂചി ഓരോ മിനുറ്റിലും 6° ചുറ്റും.
മണിക്കൂർ സൂചി ഒരു മിനുറ്റിൽ ½°ചുറ്റും.
ഒരുദിവസം Hour, Minute സൂചികൾ 22 തവണ ഒന്നിന് മീതെ ഒന്നായി വരും.
ക്ലോകിലെ സൂ...

Open

Trick to Remember SAARC Member Countries

Code: MBBS PAIN.


M: Malideep.

B: Bhutan.

B: Bengladesh.

S: Srilanka.

P: Pakistan.

A: Afganistan.

I: India.

N: Nepal.

...

Open