Maths Aptitude Quiz 5 PSC Maths Aptitude Quiz 5

Maths Quantitative Aptitude Quiz 5
100

1. Replace the question mark (?) in the following series? 259.5, 267, 282, ?, 334.5, 3722. Replace the question mark (?) in the following series? 8, 22, ?, 150, 382, 9663. Replace the question mark (?) in the following series? 113, 127, 131, 137, ?, 1494. Replace the question mark (?) in the following series? 560, ?, 389, 332, 294, 2755. Replace the question mark (?) in the following series? 5, 12, 38, 135, ?, 28756. ആദ്യത്തെ എ ത്ര എണ്ണല്‍ സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ ് 105?7. കൂട്ടത്തില്‍ ബന്ധമില്ലാത്ത സംഖ്യ കണ്ടെത്തുക.8. 1/2+1/3 =?9. തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് രാത്രി 8.15 ന് പുറപ്പെടുന്ന ഒരു വണ്ടി എറണാകുളത്ത് പുലര്‍ച്ചെ 2.05 ന് എത്തുന്നു. സഞ്ചരിച്ച സമയം എത്ര10. 2011 ഒക്ടോബര്‍ 2 മുതല്‍ 2012 ഒക്ടോബര്‍ 2 വരെ (രണ്ടുദിവസവും ഉള്‍പ്പെടെ) എത്ര ദിവസങ്ങള്‍ ഉണ്ട്?  • 0 0 Remaining Time :
  • 10 Total Questions