പ്രസിഡണ്ട് നടത്തുന്ന നിയമനങ്ങൾ പ്രസിഡണ്ട് നടത്തുന്ന നിയമനങ്ങൾ


പ്രസിഡണ്ട് നടത്തുന്ന നിയമനങ്ങൾപ്രസിഡണ്ട് നടത്തുന്ന നിയമനങ്ങൾClick here to other Kerala PSC Study notes.
  • അറ്റോർണി ജനറൽ
  • ഇലക്ഷൻ കമ്മിഷണർ
  • ഗവർണർ
  • പ്രധാനമന്ത്രി
  • യു പി എസ് സിചെയർമാൻ&അതിലെ അംഗങ്ങൾ
  • സി എ ജി
  • സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് & അതിലെ ജഡ്ജിമാർ
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
English Grammar: Idioms Part 2

Open

A bolt from the blue : Unexpected incident .
A chip on your shoulder : Being upset for something that happened in past.
A slap on the wrist : Very mild punishment.
A stone through : Short distance.
A wolf in sheep clothing : A person who cannot be trusted.
Add fuel to the fire : To worsen a situation.
Against the clock : As fast as possible before a deadline.
All Greek to me : Something which cannot be understood.
An arm and a leg : Very expensive.
An axe to grind : To have dispute with someone.
At one's wit's end : Not knowing what to do.
At sixes and sevens : In utter disorder.
At the drop a hat : Showing readiness.
At the eleventh hour : At the last moment.
Baker's dozen : Thirteen.
Beat a dead horse : To force an issue that has already ended.
Beating around the bush : Avoiding the main topic.
Bite your tongue : To...

Open

ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന ക്ഷേത്രങ്ങൾ. ( Important Temples in India ).

Open

Amarnath Temple : Jammu & Kashmir .
Badrinath Temple : Uttarakhand.
Birla Mandir : Jaipur.
Brihadeeswarar Temple : Tamil Nadu.
Dhari Devi : Uttarakhand.
Gnana Saraswati Temple : Basar, Telangana.
Golden temple : Amritsar, Punjab.
Gomateshwra Temple : Karnataka.
Jagannath Temple : Puri, Odisha.
Kamakhya Temple : Guwahati, Assam.
Kanchipuram Temple : Tamil Nadu.
Kashi Vishwanath Temple : Varanasi, Uttar Pradesh.
Kedarnath Temple : Uttarakhand.
Konark Sun Temple : Odisha.
Mahabalipuram Temple : Tamil Nadu.
Mahabodhi Temple : Gaya, Bihar.
Mahakaleshwar Temple : Ujjain, Madhya Pradesh.
Markandeshwar Temple : Haryana.
Markandeshwar Temple : Odisha.
Meenakshi temple : Madurai, Tamil Nadu.
Shabarimala ayyappa temple : Kerala.
Siddhivinayak Temple : Maharashtra.
Somnath tem...

Open

Diseases and the way diseases are distributed )

Open

​വായുവിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ​ ക്ഷയം.
വസൂരി.
ചിക്കന്പോക്സ്.
അഞ്ചാംപനി(മീസില്സ്).
ആന്ത്രാക്സ്.
ഇൻഫ്ളുവൻസ.
സാർസ്.
ജലദോഷം.
മുണ്ടുനീര്.
ഡിഫ്ത്തീരിയ.
വില്ലൻചുമ.
Code: ചിക്കൻ കഴിച്ച് ഡിഫ്തീരിയ വന്ന ആന്ത്രയിലെ സാറിന് ചുമലിൽ അഞ്ച് ഇൻജക്ഷനുമുണ്ട്.

​ജലത്തിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ​ .

കോളറ.
ടൈഫോയിഡ്.
എലിപ്പനി.
ഹൈപ്പറ്റൈറ്റിസ...

Open