Tips and Ticks Clock and Time Problems, Tips and Tricks, Formula


Tips and Ticks Clock and Time Problems, Tips and Tricks, Formula

These are the different type of questions asked from this topic.


Type 1: Find the time when the angle between the two hands are given.

Type 2: Find the angle between the 2 hands when the time is given.

Type 3: Find the time, when clocks gaining/losing time.

Type 4: Find the time in the mirror image.


  • ക്ലോകിലെ ഓരോ അക്കങ്ങൾക്കിടയിലെ കോണളവ്= 30°.
  • മിനിറ്റ് സൂചി ഓരോ മിനുറ്റിലും 6° ചുറ്റും.
  • മണിക്കൂർ സൂചി ഒരു മിനുറ്റിൽ ½°ചുറ്റും.
  • ഒരുദിവസം Hour, Minute സൂചികൾ 22 തവണ ഒന്നിന് മീതെ ഒന്നായി വരും.
  • ക്ലോകിലെ സൂചികൾ 1 ദിവസം, 22 തവണ എതിർദിശയിൽ വരും. ie. 180°.
  • ക്ലോകിൽ ഒരു ദിവസം 44 തവണ സൂചികൾ നേർരേഖയിൽ വരും.
  • മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും, 65x5/11 മിനിറ്റിനു ശേഷം ഒന്നിന് മീതെ ഒന്നായി വരും.


Angle Between Hands of Clock

Formula : H  x 30 degree - M x 5.5 degree.

H - Hour

M - Minute


Eg: The angle between the minute hand and the hour hand of a clock when the time is 4:20 is:

= 4 x 30 - 20 x 5.5

= 120 - 110

=10 degrees.


Find the time in the mirror image.

Formula : if time is more than 11.00 then subtract it from 23.60 else subtract it from 11.60.


Eg: What will be mirror image of Clock Time 3: 40

= 11:60 - 3:40

8:20 

Logo
Logo
Science Subjects Memory Code

കുലീന ലോഹങ്ങള്‍ .

Code: വെള്ളിയാഴ്ച സുവര്‍ണ്ണ ഫ്‌ളാറ്റില്‍ വരും (വെള്ളി, സ്വര്‍ണ്ണം, പ്ലാറ്റിനം).
ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുള്ള ലോഹങ്ങള്‍ .

Code: MG ഫ്രാന്‍സിസ്‌ (മെര്‍ക്കുറി, ഗാലിയം, ഫ്രാന്‍സിയം, സീസിയം).
ഭൂമിയില്‍, പ്രപഞ്ചത്തില്‍, അന്തരീക്ഷത്തില്‍ ഏറ്റവും കുടുതലുള്ള മൂലകങ്ങള്‍ .

Code: BO PH AN (B - ഭൂമിയില്‍ O -ഓക്‌സിജന്‍, P - പ്രപഞ്ചത്തില്‍ H -ഹൈഡ്രജന്‍, A - അന്തരീക്ഷത്തില്‍ N -ന...

Open

Profit and Loss Formulas and Tips

Profit and loss is the one of major question section in Competitive exams. These formulas will be helpful for your upcoming Exams like PSC, SSC, IBPS and Other Competitive Exams. .


Cost Price(CP) : The Price at which a particular item purchased, is called its Cost Price.
Selling Price (SP): The price at which a particular item is sold, called its Selling Price.
Profit: If Selling Price of an item is more than Cost Price , then vendor is said to have a Profit.
Loss: if Selling Price of an item is less than Cost Price, the vendor said to have a Loss.


Formulas Profit = SP – CP.
Profit % = Profit/(CP)×100.
SP = ((100+Profit% )/100)×CP.
CP = (100/(100+Profit%))×SP.


Loss = CP – SP.
Loss% = Loss/(CP)×100.
SP = ((100-loss%)/100)×CP.
CP = (100/(100-loss%))×SP.


...

Open

Time and Work Problems - Shortcut Tricks and Formulas

Problems Type 1: .

A can finish work in X days. .

B can finish work in Y days.


Both can finish in Z days = (X*Y) / (X+Y). .


Problems Type 2: .

Both A and B together can do work in T days.

A can do this work in X days.


then, B can do it in Y days = (X*T) / (X-T) .


Problems Type 3: .

A can finish work in X days.

B can finish work in Y days.

C can finish work in Z days.


Together they can do work in T days = (X*Y*Z)/ [(X*Y)+(Y*Z)+(X*Z)] .


Problems Type 4: .

A can finish work in X days.

B can finish work in Y days.


A*X = B*Y.

...

Open