Kerala PSC Maths Questions and Answers 7

This page contains Kerala PSC Maths Questions and Answers 7 for psc exam preparations in Malayalam and English.

Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.
121. A ഒരു ജോലി 10 ദിവസം കൊണ്ടും, B 20 ദിവസം കൊണ്ടും, C 60 ദിവസം കൊണ്ടും ചെയ്തു തീർക്കും. എന്നാൽ മൂന്ന് പേരും ഒരുമിച്ചു ജോലി ചെയ്താൽ, എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ജോലി പൂർത്തിയാകും?

Answer: 6

122. ഒരാള്‍ രണ്ട് മണിക്കൂര്‍ ബസിലും മൂന്ന് മണിക്കൂര്‍ ട്രെയിനിലും യാത്ര ചെയ്തു. ബസ്സിന്‍റെ ശരാശരി വേഗത മണിക്കൂറില്‍ 40 കിലോമീറ്ററും ട്രെയിനിന്‍റേത് മണിക്കൂറില്‍ 70 കിലോമീറ്ററും ആയിരുന്നുവെങ്കില്‍ അയാളുടെ യാത്രയുടെ ശരാശരി വേഗത എത്ര

Answer: 58

123. 4^2 4 ^3 ഇതിനു തുല്യമായത് ഏത് ?

Answer: 4

124. 30 ച.സെ മീ വിസ്തീര്‍ണ്ണമുള്ള ഒരു ചതുരത്തെ കോണോടു കോണ്‍ മടക്കി ത്രികോണമാക്കിയാല്‍ അതിന്‍റെ വിസ്തീര്‍ണമെത്ര

Answer: 15 ച.സെ മീ

125. 20 പേരുള്ള ഒരു വരിയില്‍ അപ്പു മുന്നില്‍ നിന്ന് എട്ടാമതാണ്. പിന്നില്‍ നിന്ന് അപ്പുവിന്‍റെ സ്ഥാനം എത്ര?

Answer: 13

126. 15 2-- 12 2 എത്ര?

Answer: 9

127. A man has equal number of one rupee, five rupee and ten rupee notes with him. If he has Rs. 480 with him, the number of one rupee note is :

Answer: 30

128. രണ്ടു പേർ തമ്മിൽ മത്സരം നടന്ന ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 68 വോട്ട് സാധു അല്ലാത്തത് ആയിരുന്നു. സാധുവായ വോട്ടിന്റെ 52%കിട്ടിയ ഒരാൾ 98 വോട്ടിനു ജയിച്ചു. എങ്കിൽ ആകെ POL ചെയ്ത വോട്ട് എത്ര ?

Answer: 2518.

129. ആദ്യത്തെ 100 എണ്ണല്‍ സംഖ്യകള്‍ എഴുതിയാല്‍ അതില്‍ 8 എത്ര തവണ ആവര്‍ത്തിക്കും ? *

Answer: 20

130. Write down the 6th term of the series

Answer: 27

131. Average of a,b,c is p and ab+bc+ca=3,What is the average of a2,b2,c2?
a. 3p2
b. p2-2
c. 3p2-2
d. 9p2

Answer: 3p2-2

132. The average of 20 numbers is zero. Of them, How many of them may be greater than zero, at the most?

Answer: 19

133. Find the odd one in the group: 27,35,47,52,63

Answer: C=47

134. The winner of Nobel Prize for Economics in 2017

Answer: Richard Thailor

135. A യുടേയും B യുടേയും ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സുകളുടെ തുക 54. ഇവരുടെ വയസ്സുകളുടെ അംശ ബന്ധം 4:5. എങ്കില്‍ A യുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് എത്ര.

Answer: 24

136. മൂന്ന് വര്‍ഷം മുമ്പ് രാജന്‍റെ വയസ്സ് X എന്നാല്‍ 12 വര്‍ഷം കഴിയുമ്പോള്‍ രാജന്‍റെ വയസ്സ് എത്ര?

Answer: X+15

137. 5 മണി 15 മിനിട്ട് കാണി ക്കുന്ന ക്ലോക്കിലെ മിനിട്ട ് സൂചിയും മണി ക്കൂര്‍ സൂചിയും തമ്മി ലുള്ള കോണളവ് എത്രയാണ്?

Answer: 67.5 degree

138. . ഒരാല്‍ 1200 രൂപ മുടക്കി ഒരു പശു വിനെ വാങ്ങി ഇതിനെ 1600 രൂപയ്ക്കുവി റ്റാല്‍ ലാഭശതമാനം എത്ര?

Answer: 33 1/ 3

139. ഒരു പരീക്ഷയില്‍ ഹീരയ ്ക്ക ് പ്രീതിയെക്കാളും മാര്‍ക്കുണ്ടെങ്കിലും റീനയുടെ അത്രയും മാര്‍ക്കില്ല. സീമയ്ക്ക് മോഹിനിയുടെ അത്രയും മാര്‍ക്കില്ലെങ്കിലും റീനയെയും ഷീലയെയും അവള്‍ പിന്നിലാക്കി. കൂട്ടത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ മാര്‍ക്ക് നേടിയത് ആര്?

Answer: മോഹിനി

140. ആദ്യത്തെ 20 ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക ?

Answer: 420

Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.