കേരളത്തിലെ പ്രധാന പക്ഷി സങ്കേതങ്ങൾ ( The major bird sanctuaries in Kerala ) കേരളത്തിലെ പ്രധാന പക്ഷി സങ്കേതങ്ങൾ ( The major bird sanctuaries in Kerala )


കേരളത്തിലെ പ്രധാന പക്ഷി സങ്കേതങ്ങൾ ( The major bird sanctuaries in Kerala )കേരളത്തിലെ പ്രധാന പക്ഷി സങ്കേതങ്ങൾ ( The major bird sanctuaries in Kerala )Click here to view more Kerala PSC Study notes.
  • അരിപ്പ  =തിരുവനന്തപുരം 
  • കടലുണ്ടി =മലപ്പുറം 
  • കുമരകം =കോട്ടയം 
  • ചൂളന്നൂർ = പാലക്കാട്‌ 
  • തട്ടേക്കാട്=ഏറണാകുളം 
  • മംഗളവനം =ഏറണാകുളം 
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Jathas and leaders

Open

Jatha Place Leader .
ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹ മാർച്ച്‌ പാലക്കാട്‌ - പയ്യന്നൂർ ടി ആർ കൃഷ്ണ സ്വാമി അയ്യർ .
കർഷക മാർച്ച്‌ കാസർഗോഡ് - തിരുവനന്തപുരം AK ഗോപാലൻ (1960) .
കർഷക മാർച്ച്‌ പാലക്കാട്‌ - സബർമതി ആനന്ദ തീർത്തൻ .
ജീവശിഖാ മാർച്ച്‌ അങ്കമാലി - തിരുവനന്തപുരം മന്നത് പദ്മനാഭൻ 1959 .
ടെംപിൾ ജാഥ കണ്ണൂർ - ഗുരുവായൂർ AK ഗോപാലൻ .
പട്ടിണി ജാഥ കണ്ണൂർ - മദ്രാസ് എ.കെ ഗോപാലൻ (1936) .
മലബാർ ജാഥ കോഴ...

Open

Major international organizations and their headquarters

Open

Organizations Headquarters .
ഭക്ഷ്യ കാർഷിക സംഘടന(FAO) റോം (ഇറ്റലി) .
അന്താരാഷ്ട്ര ആണവോർജ ഏജൻസി (IAEO) വിയന്ന (ഓസ്ട്രിയ) .
അന്താരാഷ്ട്ര തൊഴിൽ സംഘടന(ILO) ജനീവ(സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ്) .
അന്താരാഷ്ട്ര നാണയനിധി (IMA) വാഷിങ്ടൺ (യു.എസ്) .
യുനസ്‌കോ പാരിസ്(ഫ്രാൻസ്) .
യൂണിവേഴ്സൽ പോസ്റ്റൽ യൂണിയൻ ബൺ(സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ്) .
ലോകബാങ്ക് (WB) വാഷിങ്ടൺ .
ലോകാരോഗ്യസംഘടന (WHO) ജനീവ .
ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശ സംഘട...

Open

Common Economic Terms and Definitions

Open

Active Market .

This is a term used by the stock exchange which specifies the particular stock or share which deals in frequent and regular transactions. It helps the buyers to obtain reasonably large amounts at any time.


Administered Price .

The administrative body e.g., the government a marketing board or a trading group determines this price. The competitive market force is not entitled to determine this price. The government fixes a price in accordance with a demand-supply portion in the market. .


Ad-valorem Tax .

Ad-valorem tax is a kind of indirect tax in which goods are taxed by their values. In the case of ad-volorem tax, the tax amount is calculated as the proportion of the price of the goods. Value-added Tax (VAT) is an ad-volorem Tax.


Advanced Countries .

Advanced countries ar...

Open