മലയാള കൃതികൾ - കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് മലയാള കൃതികൾ - കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ്


മലയാള കൃതികൾ - കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ്മലയാള കൃതികൾ - കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ്Click here to other Kerala PSC Study notes.


കൃതിരചയിതാവ്
ഭാഷാസാഹിത്യചരിത്രംആർ. നാരായണപണിക്കർ
പാണിനീയപ്രദ്യോതംഐ.സി. ചാക്കോ
ചെമ്മീൻതകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള
കഴിഞ്ഞകാലംകെ.പി. കേശവമേനോൻ
സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരുംപി.സി. കുട്ടികൃഷ്ണൻ
വിശ്വദർശനംജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ്
അയൽ‌ക്കാർപി. കേശവദേവ്
മുത്തശ്ശിഎൻ. ബാലാമണിയമ്മ
കല ജീവിതംതന്നെകുട്ടികൃഷ്ണമാരാർ
താമരത്തോണിപി. കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ
കാവിലെ പാട്ട്ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ നായർ
കാലംഎം.ടി. വാസുദേവൻ നായർ
വിടവൈലോപ്പിള്ളി ശ്രീധരമേനോൻ
ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥഎസ്.കെ. പൊറ്റെക്കാട്ട്
ബലിദർശനംഅക്കിത്തം അച്യുതൻനമ്പൂതിരി
കാമസുരഭിവെണ്ണിക്കുളം ഗോപാലക്കുറുപ്പ്
അക്ഷരംഒ.എൻ.വി. കുറുപ്പ്
ജീവിതപ്പാതചെറുകാട്
അഗ്നിസാക്ഷിലളിതാംബിക അന്തർജ്ജനം
വള്ളത്തോളിന്റെ കാവ്യശില്പംഎൻ.വി. കൃഷ്ണവാരിയർ
സ്മാരകശിലകൾഡോ. പുനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള
അവകാശികൾവിലാസിനി
പയ്യൻകഥകൾവി.കെ.എൻ
തെരഞ്ഞെടുത്ത പ്രബന്ധങ്ങൾഎസ്. ഗുപ്തൻ നായർ
അയ്യപ്പപ്പണിക്കരുടെ കവിതകൾകെ. അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ
തത്ത്വമസിസുകുമാർ അഴീക്കോട്
തെരഞ്ഞെടുത്ത കവിതകൾ (ഇംഗ്ലീഷ്)മാധവിക്കുട്ടി
കവിതാധ്വനിഎം. ലീലാവതി
പ്രതിപാത്രം ഭാഷണഭേദംഎൻ. കൃഷ്ണപിള്ള
സ്പന്ദമാപിനികളെ നന്ദിസി. രാധാകൃഷ്ണൻ
നിഴലാനഒളപ്പമണ്ണ
ഗുരുസാഗരംഒ.വി. വിജയൻ
ഛത്രവും ചാമരവുംഎം.പി. ശങ്കുണ്ണി നായർ
ദൈവത്തിന്റെ വികൃതികൾഎം. മുകുന്ദൻ
ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണ്എൻ.പി. മുഹമ്മദ്
ഉജ്ജയിനിയിലെ രാപ്പകലുകൾവിഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂതിരി
അരങ്ങു കാണാത്ത നടൻതിക്കോടിയൻ
ഗൌരിടി. പത്മനാഭൻ
ഗോവർദ്ധനന്റെ യാത്രകൾആനന്ദ്
തട്ടകംകോവിലൻ
ശ്രീരാമന്റെ കഥകൾസി.വി. ശ്രീരാമൻ
ആർ രാമചന്ദ്രന്റെ കവിതകൾആർ. രാമചന്ദ്രൻ
ആറ്റൂർ രവിവർമ്മയുടെ ‍കവിതകൾആറ്റൂർ രവിവർമ്മ
കെ.ജി. ശങ്കരപ്പിള്ളയുടെ ‍കവിതകൾകെ.ജി. ശങ്കരപ്പിള്ള
ആലാഹയുടെ പെൺ‌മക്കൾസാറാ ജോസഫ്
സക്കറിയയുടെ കഥകൾസക്കറിയ
ജാപ്പാണം പുകയിലകാക്കനാടൻ
ചുവന്ന ചിഹ്നങ്ങൾഎം. സുകുമാരൻ
അടയാളങ്ങൾഎ. സേതുമാധവൻ
മധുരം നിന്റെ ജീവിതംകെ.പി. അപ്പൻ
തൃക്കോട്ടൂർ പെരുമയു.എ. ഖാദർ
ഹൈമവതഭൂവിൽഎം.പി. വീരേന്ദ്രകുമാർ
ബഷീർ: ഏകാന്തവീഥിയിലെ അവധൂതൻഎം.കെ. സാനു
മറന്നു വച്ച വസ്തുക്കൾസച്ചിദാനന്ദൻ
കഥയില്ലാത്തവന്റെ കഥഎം.എൻ. പാലൂർ
മനുഷ്യന് ഒരു ആമുഖംസുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ
ആരാച്ചാർകെ.ആർ. മീര


Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Agriculture Season In India

Open

Agriculture Season In India (ഇന്ത്യയിലെ കൃഷി സീസൺ) .

ഇന്ത്യയിൽ 3 തരത്തിലുള്ള കൃഷി സീസൺ ഉണ്ട്.


1.ഖാരിഫ് .

ജൂൺ-ജൂലൈയിൽ തുടങ്ങി സെപ്തം.- ഒക്ടോബറിൽ വിളവെടുകുന്നു.

മഴക്കാല കൃഷി.

ഉദാ: നെല്ല്, ചോളം, പരുത്തി, ജോവർ,.

ബജ്റ, റാഗി, ചണം.

2. റാബി .

ഒക്ടോ- ഡിസംബറിൽ തുടങ്ങി എപ്രിൽ-മെയ്യിൽ വിളവെടുകുന്നു.

മഞ്ഞുകാല കൃഷി.

ഉദാ: ഗോതമ്പ്, ബാർലി, കടുക...

Open

Deputy Prime Ministers of India

Open

Deputy Prime Ministers of India ( ഇന്ത്യയിലെ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിമാർ ).


1) സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ - നെഹ്‌റു മന്ത്രിസഭയിൽ .

2) മൊറാർജി ദേശായി - ഇന്ദിരാഗാന്ധി മന്ത്രി സഭയിൽ .

3) ചരൺസിംഗ് - മൊറാർജി മന്ത്രിസഭയിൽ .

4) ജഗ്ജീവൻ റാം - മൊറാർജി മന്ത്രിസഭയിൽ .

5) വൈ.ബി. ചവാൻ - ചരൺസിംഗ് മന്ത്രിസഭയിൽ .

6) ദേവിലാൽ - വി.പി. സിങ്, ചന്ദ്രശേഖർ മന്ത്രിസഭയിൽ .

7) എൽ.കെ.അദ്...

Open

maths formulas

Open

Sum of first "n" Natural numbers =n❲ n+1 ∕ 2 ❳.
Sum of first "n" Odd numbers =n².
Sum of first "n" even numbers =n(n+1).
1²+2²+3²+....n(n+1)(2n+1)/6.
1³+2³+3³+....[n(n+1)/2].
The product of two numbers=Product of their HCF and LCM .
ആദ്യത്തെ 'n' എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക = n(n+1) /2.
ആദ്യത്തെ 'n' ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക = n².
ആദ്യത്തെ 'n' ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക = n(n+1).
ആദ്യത്തെ 'n' എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ വർഗ്ഗങ്ങളുടെ തുക = n(n+1)(2n+1) / 6.
ആദ്യത്തെ 'n' എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ക്യൂബുകളുടെ തുക = [n(n+1) / 2]².
ആദ്യ പദം 'a', പൊതു വ്യത്യാസം 'd' ആ...

Open