Renaissance in Kerala Questions and Answers Renaissance in Kerala Questions and Answers


Renaissance in Kerala Questions and AnswersRenaissance in Kerala Questions and AnswersClick here to other Kerala PSC Study notes.

തിരുവിതാംകൂറിൽ കുടിക്കാരി സമ്പ്ര ദായം അഥവാ ദേവദാസി വ്യവസ്ഥ നിർ ത്തലാക്കിയ ഭരണാധികാരി?

സേതുല ക്ഷ്മിഭായി


തിരു-കൊച്ചിയിൽ മന്ത്രിയായ നവോത്ഥാന നായകൻ?

സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ


കുമാരനാശാനെ വിപ്ലവത്തിന്റെ കവിഎന്നു വിശേഷിപ്പിച്ചത്-

തായാട്ട് ശങ്കരൻ


ജീവകാരുണ്യനിരൂപണം രചിച്ചത്?

ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ


പെരിനാട് ലഹള നടന്ന വർഷം

1915


തെക്കാട് അയ്യ ജനിച്ച സ്ഥലം?

നകലപുരം (തമിഴ്നാട്)


കുമാരനാശാൻ ജനിച്ച വർഷം?

1873


തെക്കാട് അയ്യാസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ആരാധനാമൂർത്തി?

ശിവൻ


തുവയൽപന്തി സ്ഥാപിച്ചത്?

അയ്യാ വൈകുണ്ഠർ


തന്റെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സാരഗ്രാഹി എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ച നവോത്ഥാന നായകൻ?

ബ്രഹ്മാനന്ദശിവയോഗി


കുമാരനാശാൻ ഏത് വർഷമാണ് എസ്എൻഡിപി യോഗം പ്രസിഡന്റായത്?

1923


തന്റെ ദേവനും ദേവിയും സംഘടനയാണന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച നവോത്ഥാന നായകൻ?

മന്നത്ത് പദ്മനാഭൻ

who is known as "Father of Kerala Renaissance"?

Sree Narayana Guru


The founder of Sambavar Sangam?

Pazhoor Raman Chennan


Subhananda Gurudevan was born at?

Budhannur (Cengannur)


The first President of NSS?

K.Kelappan


The first women member of Kochi legislative assembly?

Thottakadu Madhaviamma


The founder of Muslim Ayikya Sangam (1922)?

Vakkom Muhammed Abdul Khadar Moulavi


who is known as "Father of literacy in Kerala"?

Kuriakose Elias Chavara


The place where Sree Narayana Guru get enlightenment?

Pillathadam cave (in Maruthwamala)


The leader of  Vimochana Samaram(Liberation Struggle)?

Mannath Padmanabhan


The name Vimochana Samaram suggested by?

Panampalli Govinda Menon


The movement caused the dismissal of the first Communist Government (31 July 1959)?

Vimochana Samaram(Liberation Struggle)


Who translated the conversation between  Tagore and Sree Narayana Guru?

Kumaranasan


The first President of Travancore Devasaom Board?

Mannath padmanabhan


The first temple consecrated by Sree Narayana Guru in?

Aruvippuram (1888)


Who is known as Madhan Mohan Malavya of Kerala?

Mannath Padmanabhan


The leader of Villuvandi Samaram(1893)?

Ayyankali


The founder of All Travancore Muslim Mahajanasabha?

Vakkom Muhammed Abdul Khadar Moulavi


Who is known as "saint without saffron"?

Chattambi Swamikal


Advaitha Ashramam  at Aluva was established on?

1913


The song "Akhilandamandalam" is written by?

Panthallam K.P.RamanPillai


The founders of CMI(Carmelite of Mary Immaculate)?

Kuriakose Elias Chavara, Malpan Thomas Porukara, Malpan Thomas Palackal


The  news paper Swadeshabhimani was established on?

19 january 1905 (Anchu thengu)


The year which Indian Postal department published stamp of   Chattambi Swamikal?

30 April 2014


The year which Sree Narayana Guru conducted all religious conference at the Aluva Advaitha Ashramam?

1924


Who lead the Jeevasikha Yatra as a part of Vimochana Samaram?

Mannath  padmanabhan


The leader of Thonooramand Samaram(1915)?

Ayyankali


"I met a real man in Malabar"who said this lines about Chattambi Swami?

Swami Vivekanandan


First first book printed from Mannanam press?

Jnanapeeyusham


The original name of Thycaud Ayya was?

Subharayan


Ayyankali's tomb is known as?

Panjajanyam (Chithrakoodam)


The mouth piece of Athmavidya Sangam?

Abhinava Keralam


Who is the ideal model for Vagbhatananda's social activities?

Rajaram Mohan Roy


Father of Muslim Renaissance in Kerala?

Vakkom Muhammed Abdul Khadar Moulavi


The first editor of the news paper Swadeshabhimani?

C.P.Govinda Pillai


The leader of Kallumala Samaram?

Ayyankali


Sree Narayana Guru dedicated his book "Gajendramoksham Vanchipattu" to?

Chattambi Swami


The President of Guruvayoor Sathyagraham Committee?

Mannath padmanabhan


The Secretary of  Guruvayoor Sathyagraham Committee?

K.Kelappan


Chattambi Swami learned Hadayoga Vidya from?

Thycadu Ayya


The Architect of the statue of Ayyankali?

Ezra David


The book "Chavara Achan : Oru Rekha Cithram" written by?

K.C.Chacko


Name of the magazine established by Vagbhatananda?

Shivayogavilasam


The journal in which Malayalam translation of Quran was published?

Deepika


The first malayale to appear in the Indian postal stamp?

Sree Narayana Guru


The  founder of Athmavidya Sangam?

Vagbhatananda (1917)


NSS was formed in?

31 October 1914


The founder of NSS?

Mannath padmanabhan


The Headquarters of NSS is situated in?

Perunna (Kottayam)


The place where Kuriakose Elias Chavara was born at

Kainakary (Alappuzha)    

Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Chemistry Study notes Part 2

Open

Salts Colors .
കപ്രിക് ഓക്ക്സൈഡ് ബ്ലാക്ക് .
കരെയോലൈറ്റ് പാൽ കളർ .
കാഡ്മിയം സൾഫൈഡ് യെല്ലോ .
കാൽസ്യം ഫോസ്‌ഫേറ്റ് പാൽ കളർ .
കോബാൾട് സാൾട്ട് ബ്ലൂ .
നിക്കൽ ക്ലോറൈഡ് ഗ്രീൻ .
ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് ഗ്രീൻ .
മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് പർപ്പിൾ .
.

firstResponsiveAdvt Vitamins Chemical Names .
ജീവകം A1 റെറ്റിനോൾ .
ജീവകം A2 ഡി ഹൈഡ്രോ റെറ്റിനോൾ .
ജീവകം B1 തയാമിൻ .
ജീവകം B12 സയനോകൊബാലമി...

Open

Important award in Kerala and winners

Open

2017 .

Muttathu Varkey Award 2017 - T.V. Chandran.
Prem Nazir Award 2017 - Sharada.
Vallathol Award 2017 - N. Prabha Varma.
2016 .

Asan Memorial Poetry Prize  2016 - Ezhachery Ramachandran.
Ezhuthachan Award 2016 - C. Radhakrishnan.
J. C. Daniel Award 2016 - Adoor Gopalakrishnan.
Mathrubhumi Literary Award 2016 - C.Radhakrishnan.
Muttathu Varkey Award 2016 -  K G George.
O. V. Vijayan Literary Award 2016 - Chandramathi.
Odakkuzhal Award 2016 - M.A Rahman (Book  Oro Jeevanum Vilappettathaanu).
Padmaprabha Literary Award 2016 - V. Madhusoodhanan Nair.
Padmarajan Award for Cinema 2016 - Dileesh Pothan (Film  Maheshinte Prathikaaram).
Prem Nazir Award 2016 -  Manju Warrier.
Sree Chitra Thirunal National Award 2016  - Dr Valiyathan.
Thakazhy Literature prize 2016 - C. Radhakrishnan. LI...

Open

കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി യൂണിറ്റുകൾ ( Computer Memory Units )

Open

ബിറ്റ് = ബൈനറി അക്കം.
4 ബിറ്റ് = 1 നിബിൾ.
8 ബിറ്റുകൾ = 1 ബൈറ്റ്.
1024 ബൈറ്റ്സ് = 1 കെബി (കിലോ ബൈറ്റ്).
1024 KB = 1 MB (മെഗാ ബൈറ്റ്).
1024 MB = 1 GB (ജിഗാ ബൈറ്റ്).
1024 GB = 1 TB (ടെറ ബൈറ്റ്).
1024 TB = 1 PB (പീറ്റ ബൈറ്റ്).
1024 PB = 1 EB (എക്സാ  ബൈറ്റ്).
1024 EB = 1 ZB (സെറ്റ ബൈറ്റ്).
1024 ZB = 1 YB (യോട്ട ബൈറ്റ്).
1024 YB = 1 (ബ്രോൺടോ ബെയ്റ്റ്).
1024 ബ്രോൻട്ടോബൈറ്റ് = 1 (ജിയോപ് ബെയ്റ്റ്).


Bit = Binary Digit.
4bit = 1 nibble.
8 Bits = 1 B...

Open