നവോത്ഥാന നായകരും അപരനാമങ്ങളും നവോത്ഥാന നായകരും അപരനാമങ്ങളും


നവോത്ഥാന നായകരും അപരനാമങ്ങളുംനവോത്ഥാന നായകരും അപരനാമങ്ങളുംClick here to view more Kerala PSC Study notes.
 • ആലത്തുർ സ്വാമി  :  ബ്രഹമാനന്ദ ശിവയോഗി
 • കവിതിലകൻ  :  പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ
 • കുഞ്ഞൻപ്പിള്ള  :  ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ
 • കേരളൻ  :  സ്വദേശഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപ്പിള്ള
 • ജഗദ്ഗുരു  :  ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യർ
 • നടുവത്തമ്മൻ  :  കുറുമ്പൻ ദൈവത്താൻ
 • നാണുവാശാൻ  :  ശ്രീ നാരായണ ഗുരു
 • പുലയരാജ  :  അയങ്കാളി
 • ഭാരത കേസരി  :  മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ
 • മുടിചൂടും പെരുമാൾ  :  വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ
 • മുത്തുക്കുട്ടി  :  വൈകുണo സ്വാമികൾ
 • ശിവരാജയോഗി  :  തൈക്കാട് അയ്യ
 • ഷൺമുഖദാസൻ  :  ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ
 • സർവ്വ വിദ്യാധി രാജ  :  ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Forts in Kerala

Open

അഞ്ചുതെങ്ങ് കോട്ട  - 1690ൽ ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് അഞ്ചുതെങ്ങിൽ കോട്ട കെട്ടാനുള്ള അവകാശം ആറ്റിങ്ങൽ റാണിയിൽ നിന്നു ലഭിച്ചു. 1695ൽ കോട്ടയുടെ നിർമാണം പൂർത്തിയായി. ചതുരാകൃതിയിലാണ് ഈ കോട്ടനിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഏഴിമല കോട്ട  - കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ രാമന്തളി ജുമാമസ്ജിദിന് തെക്ക് ഭാഗത്ത് കോട്ടപ്പറമ്പ് എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ കോട്ടയുണ്ടായിരുന്നത്. വാസ്കോ ഡ ഗാമയുടെ മൂന്നാം പര്യടനവേള...

Open

Salt Satyagraha

Open

ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹം ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ ഉപ്പിന് നികുതി ചുമത്തിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് 1930 മാർച്ച് 12 ന് മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച അഹിംസ സത്യാഗ്രഹമാണ്‌ ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ദണ്ഡിയിലേക്ക് നടത്തിയ യാത്രയോടെയാണ്‌ ഇതാരംഭിച്ചത്. ഗുജറാത്തിലെ ​നവസരി​ പട്ടണത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ദണ്ഡി കടപ്പുറം. ​1882​-ലെ ​Salt Act​ പ്രകാരം ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ ഉപ്പിന്റെ ...

Open

Important international organizations and headquarters. Hindi

Open

अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी - अबू धाबी (संयुक्त अरब अमीरात) (अंतरिम मुख्यालय) .
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय - हेग .
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी - वियना .
अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन - जिनेवा.
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन - लंदन .
आईएमएफ - वॉशिंगटन डीसी .
आईएलओ - जिनेवा .
एमनेस्टी इंटरनेशनल - लंदन .
खाद्य और कृषि संगठन - रोम .
ट्रांसप...

Open