Volcanoes Volcanoes


VolcanoesVolcanoesClick here to view more Kerala PSC Study notes.

അഗ്നി‌പർവതങ്ങൾ

    തിളച്ചുരുകിയ മാഗ്മ ദ്രവരൂപത്തിലോ, ബാഷ്പമായോ, രണ്ടും ചേർന്നോ വൻതോതിൽ ഗ്രഹോപരിതലത്തിലേക്ക് ബഹിർഗമിക്കുന്ന ഭൂവല്കച്ഛിദ്രമാണ് അഗ്നിപർവ്വത. മിക്കപ്പോഴും ഇവ ഉയർന്ന കുന്നുകളുടെയോ പർവ്വതങ്ങളുടെയോ രൂപത്തിലായിരിക്കും. ഗ്രീക്ക് പുരാണത്തിലെ അഗ്നിദേവനായ വോൾകന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഇറ്റലിയിലെ സിസിലിക്കടുത്തുളള വോൾകാനിക് ദീപിൽ നിന്നുമാണ് അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾക്ക് വോൾക്കാനോ എന്നു പേരുവന്നത് എന്നു കരുതുന്നു.

    അഗ്നിപർവതങ്ങൾ സജീവമാവുന്നതിന്റെ ആവൃത്തി അനുസരിച്ച് അഗ്നിപർവതങ്ങളെ വേർതിരിക്കാം. അറിയപ്പെടുന്ന ചരിത്രത്തിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കാത്തവയെ ലുപ്ത അഗ്നിപർവതങ്ങൾ (Extinct volcanoes) എന്നും ക്രമമായി സജീവമാവുന്നവയെ സജീവ അഗ്നിപർവതങ്ങൾ (active volcanoes) എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ചരിത്രത്തിൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഇപ്പോൾ നിഷ്ക്രിയമായിരിക്കുന്നതും എന്നാൽ സജീവമാവാൻ സാധ്യതയുള്ളതുമായ അഗ്നിപർവതങ്ങളെ നിർവാണ അഗ്നിപർവതങ്ങൾ (dormant volcanoes) എന്നും പൊതുവേ വിളിക്കുന്നു.

പ്രധാന അഗ്നി‌പർവതങ്ങൾ 

 • അവാചിൻസ്കി-കൊര്യാക്‌സ്കി, കാംചക, റഷ്യ
 • ഉആവൺ, പാപ്പുവ ന്യൂ ഗിനിയ
 • ഗാലിരാശ്, നരീനൊ, കൊളംബിയ
 • ടൈഡെ, കാനറി ദ്വീപുകൾ, സ്പെയിൻ
 • താൽ, ലുസോൺ, ഫിലിപ്പൈൻസ്
 • നെവാദോ ദെ കൊളിമ, മെക്സിക്കൊ
 • മൗണ്ട് അൺസൻ, നാഗസാക്കി പ്രിഫക്റ്റർ, ജപ്പാൻ
 • മൗണ്ട് എറ്റ്ന, സിസിലി, ഇറ്റലി
 • മൗണ്ട് നൈരാഗോംഗോ, കോംഗോ
 • മൗണ്ട് മെരാപി, മദ്ധ്യ ജാവ, ഇന്തോനേഷ്യ
 • മൗണ്ട് റെയ്നിയർ, വാഷിങ്ടൻ സംസ്ഥാനം, അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ
 • മൗണ്ട് ലോഅ, ഹവായി, അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ
 • വെസൂവിയസ്, നേപ്പിൾസ് പ്രോവിൻസ്, ഇറ്റലി
 • സകുരാജീമ, കഗീഷിമ പ്രിഫക്റ്റർ, ജപ്പാൻ
 • സാൻ മരിയ, ഗ്വാട്ടിമാല
 • സൻറ്റോറിനി, ഗ്രീസ്


ഇന്ത്യയിലെ ഏക അഗ്നിപർവ്വതം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു? ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ.

കിളിമാഞ്ചാരോ അഗ്‌നിപർവ്വതം ഏതു രാജ്യത്താണ്? താൻസാനിയ

Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Important Years in Kerala PSC Exams

Open

ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ നിയമം പാസാക്കിയ വർഷം : .

1993 സെപ്തംബർ 28.

ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നവർഷം : 1993 ഒക്ടോബർ 12.

സംസ്ഥാന മനുഷ്യവകാശ കമ്മിഷൻ നിലവിൽ വന്നത് : 1998 ഡിസംബർ 11.

യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ രൂപീകൃതമായത് : .

1926 ഒക്ടോബർ 1.

സംസ്ഥാന പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷൻ രൂപീകൃതമായത് : .

1956 നവംബർ 1.

ഗാർഹീക പീഡന നിരോധന നിയമ...

Open

List of famous awards

Open

Award Name Award Area .
Abel Maths .
Arjuna Sports .
Ashok Chakra Civilians .
Avicenna Prize Ethics in Science .
Bharat Ratna Art, Science, Public Service, Sports .
Bhatnagar Science .
Bihari Award Literature .
Bowelay Agriculture .
Dada Sahib Phalke Film .
Dhanwantri Medical Science .
Dronacharya Award Sports Coaches .
Grammy Music .
Heinz Award Arts & Humanities, Environment,Human Condition,Public Policy,Technology, Economy and Employment .
Jnanpith Literature .
Juliet Curie Award Peace .
Kalidas Samman Classical Music, Classical Dance and Arts .
Kalinga Science .
Man Booker Literature .
Merlin Magic .
Nobel Prize Peace, Literature, Economics, Physics, Chemistry, Medical Science .
Norman Borlaug Award Field Research & Application ....

Open

മലയാള സാഹിത്യം - മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ

Open

ആത്മനിഷ്ഠ ഖണ്ഡകാവ്യം - മലയവിലാസം ഏകാങ്ക നാടകം - മുന്നാട്ടുവീരൻ ഓഡിയോനോവൽ - ഇതാണെന്റെ പേര്‌ കുറ്റാന്വേഷണ നോവൽ - ഭാസ്കരമേനോൻ ഖണ്ഡകാവ്യം - വീണപൂവ് ചമ്പു - ഉണ്ണിയച്ചീചരിതം ചവിട്ടുനാടകം - കാറൽമാൻ ചരിതം.. ചെറുകഥ - വാസനാവികൃതി തനതു നാടകം - കലി തുള്ളൽ കൃതി - കല്യാണസൗഗന്ധികം നോവൽ - കുന്ദലത പാട്ടുകൃതി - രാമചരിതം മിസ്റ്റിക് നോവൽ - എന്റെ ഗീത യാത്രാവിവരണം - വർത്തമാനപുസ്തകം രാഷ്ട...

Open