ഇന്ത്യയിലെ തപാൽ സംവിധാനം ( Postal System in India ) : Postal Index Number (PIN) / PIN Code ഇന്ത്യയിലെ തപാൽ സംവിധാനം ( Postal System in India ) : Postal Index Number (PIN) / PIN Code


ഇന്ത്യയിലെ തപാൽ സംവിധാനം ( Postal System in India ) : Postal Index Number (PIN) / PIN Codeഇന്ത്യയിലെ തപാൽ സംവിധാനം ( Postal System in India ) : Postal Index Number (PIN) / PIN CodeClick here to view more Kerala PSC Study notes.

    Postal Index Number (PIN) / PIN Code is a 6 digit code of Post Office numbering used by India Post. The PIN Code system in India was introduced on 15 August 1972 by Shriram Bhikaji Velankar. The system was introduced to simplify the manual sorting and delivery of mail by eliminating confusion over incorrect addresses, similar place names and different languages.

    There are 9 PIN regions in the country. The first 8 are geographical regions and the digit 9 is reserved for the Army Postal Service. The first digit indicates one of the regions. The first 2 digits together indicate the sub region or one of the postal circles. The first 3 digits together indicate a sorting district. The last 3 digits refer to the delivery Post Office. 

PIN zones cover the Indian states and union territories:

  • 1 - Delhi, Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Chandigarh
  • 2 - Uttar Pradesh, Uttarakhand
  • 3 - Rajasthan, Gujarat, Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli
  • 4 - Goa, Maharashtra, Madhya Pradesh, Chhattisgarh
  • 5 - Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka
  • 6 - Tamil Nadu, Kerala, Puducherry, Lakshadweep
  • 7 - Odisha, West Bengal, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Meghalaya, Andaman and Nicobar Islands, Assam, Sikkim
  • 8 - Bihar, Jharkhand
  • 9 - Army Post office (APO) and Field Post office (FPO)

Reference : http://www.indiapost.gov.in/

Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Branches Of Science

Open

The following table contains branches of science and their meaning. .

Term Meaning .
Beauty kalology .
Puzzles enigmatology .
Rubbish garbology .
Sleep hypnology .
Smell osmology .
Wealth aphnology .
അസ്ഥി ഓസ്റ്റിയോളജി .
ഇലക്ഷൻ സെഫോളജി .
ഉരഗങ്ങൾ ഹെർപ്പറ്റോളജി .
ഉറക്കം ഹൈപ്നോളജി .
ഉറുമ്പ് മെർമിക്കോളജി .
കണ്ണ് ഒഫ്താല്മോളജി .
കൈ ചിറോളജി .
കൈയക്ഷരം കാലിയോഗ്രാഫി .
.

RectAdvt Term Meaning .
ഗുഹ സ്പീലിയോളജി .
ചിരി ജിലാട്ടോളജി . L...

Open

Questions related to Sound

Open

ഒരു സെക്കന്റിൽ വസ്തുവിന് ഉണ്ടാകുന്ന കമ്പനങ്ങളുടെ എണ്ണം ? ആവൃത്തി.
ചെവിയുടെ ഡയഫ്രത്തിനുണ്ടാകുന്ന കമ്പനമാണ് ? തീവ്രത അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചത.
മനുഷ്യന്റെ ശ്രവണ പരിധി ? 20 Hz മുതൽ 20000 Hz വരെ.
മനുഷ്യരിൽ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന തൊണ്ടയിലെ ഭാഗം ? ലാരിംഗ്‌സ്.
ശബ്ദം ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മാധ്യമം ? ഖരം.
ശബ്ദം തരംഗങ്ങൾ എന്തുതരം തരംഗങ്ങളാണ് ? അനുദൈർഘ്യ തരംഗങ്ങൾ.
ശബ...

Open

Animals and Scientific Names

Open

Animals and Scientific Name ( ജീവികളും ശാസ്ത്ര നാമവും ).

Animal Scientific names .
അണലി വൈപ്പെറ റസേലി .
ആന എലിഫന്റസ്‌ മാക്സിമസ്‌ .
ഈച്ച മസ്ക്ക ഡൊമസ്റ്റിക്ക .
ഒട്ടകപക്ഷി സ്‌ട്രുതിയോ കാമെലസ്‌ .
കടുവ പാന്തെറ ടൈഗ്രിസ്‌ .
കട്ടുപോത്ത്‌ ബോസ്‌ ഗാറസ്‌ .
കരിമീൻ എട്രോപ്ലസ്‌ സുരാറ്റൻസിസ്‌ .
കുതിര എക്വസ്‌ ഫെറസ്‌ കബല്ലസ്‌ .
തവള റാണ ഹെക്സാഡക്റ്റെയില .
തേനീച്ച ഏപ്പിസ്‌ ഇൻ...

Open