ഇന്ത്യയിലെ തപാൽ സംവിധാനം ( Postal System in India ) : Postal Index Number (PIN) / PIN Code ഇന്ത്യയിലെ തപാൽ സംവിധാനം ( Postal System in India ) : Postal Index Number (PIN) / PIN Code


ഇന്ത്യയിലെ തപാൽ സംവിധാനം ( Postal System in India ) : Postal Index Number (PIN) / PIN Codeഇന്ത്യയിലെ തപാൽ സംവിധാനം ( Postal System in India ) : Postal Index Number (PIN) / PIN CodeClick here to other Kerala PSC Study notes.

    Postal Index Number (PIN) / PIN Code is a 6 digit code of Post Office numbering used by India Post. The PIN Code system in India was introduced on 15 August 1972 by Shriram Bhikaji Velankar. The system was introduced to simplify the manual sorting and delivery of mail by eliminating confusion over incorrect addresses, similar place names and different languages.

    There are 9 PIN regions in the country. The first 8 are geographical regions and the digit 9 is reserved for the Army Postal Service. The first digit indicates one of the regions. The first 2 digits together indicate the sub region or one of the postal circles. The first 3 digits together indicate a sorting district. The last 3 digits refer to the delivery Post Office. 

PIN zones cover the Indian states and union territories:

  • 1 - Delhi, Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Chandigarh
  • 2 - Uttar Pradesh, Uttarakhand
  • 3 - Rajasthan, Gujarat, Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli
  • 4 - Goa, Maharashtra, Madhya Pradesh, Chhattisgarh
  • 5 - Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka
  • 6 - Tamil Nadu, Kerala, Puducherry, Lakshadweep
  • 7 - Odisha, West Bengal, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Meghalaya, Andaman and Nicobar Islands, Assam, Sikkim
  • 8 - Bihar, Jharkhand
  • 9 - Army Post office (APO) and Field Post office (FPO)

Reference : http://www.indiapost.gov.in/

Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
First in India, Women.

Open

Delhi's First woman chief secretary: Shailja Chandra.
Delhi’s First Mayor: Aruna Asaf Ali (1958).
Fastest Asian to swim across the English Channel: Anita Sood.
First Asian woman magistrate appointed in United Kingdom: Kantha Talwar.
First Asian woman mayor in United Kingdom: Lata Patel.
First Indian Woman to go in space: Kalpana Chawla.
First Indian woman President of Indian National Congress: Sarojini Naidu (1925).
First Indian woman boxer to win an international event : M.C.Merykom.
First Indian woman producer and director: Fatima Begum, who produced and directed Bulbul-e-Parastan in 1926.
First Indian woman to become Miss Universe: Sushmita Sen (1994).
First Indian woman to become Miss World: Reita Faria (1966).
First Indian woman to climb Mt. Everest: Bachendri Pal.
First Indian woman to reach the final of an Olympic event: P.T.Usha.
First Indian woma...

Open

Onam

Open

Onam, the biggest and the most important festival of the state of Kerala is celebrated with joy and enthusiasm all over the state by people of all communities. Onam is an annual Hindu festival with origins in the state of Kerala in India. It falls in the Malayalam calendar month of Chingam, which in Gregorian calendar overlaps with August–September. .

The festival commemorates the Mahabali, Vamana (Vishnu avatar), Kashyapa and Parashurama-related mythologies of Hinduism. Onam carnival continues for ten days, starting from the day of Atham and culminating on Thiruvonam. Atham and Thiruvonam are the most important days for Onam festivities. The day of Atham is decided by the position of stars. Onam festival commences from lunar asterism (a cluster of stars smaller than a constellation) Atham (Hastha) that appears ten days before asterism Onam or Thiruvonam.


Questions related Onam. അത്തം മുതൽ ഉത്രാ...

Open

Major newspapers in India and its founders

Open

ഇൻഡ്യയിലെ പ്രധാന പത്രങ്ങളും, അതിൻ്റെ സ്ഥാപകരും Newspapers Founders .
അൽ ഹിലാൽ മൗലാനാ അബ്ദുൾ കലാം ആസാദ് .
ഇന്ത്യൻ ഒപ്പീനിയൻ മഹാത്മാഗാന്ധി .
ഇന്ത്യൻ മിറർ ദേവേന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ .
ഉത്ബോധനം സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ .
കേസരി ബാലഗംഗാധര തിലക്‌ .
കോമ്രേഡ് മൗലാനാ മുഹമ്മദ് അലി .
കോമൺ വീൽ ആനി ബസന്‍റ് .
കർമ്മയോഗി അരവിന്ദഘോഷ് .
ദ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസ് കെ എം പണിക്കർ .
ധ്യ...

Open