ഇന്ത്യയിലെ തപാൽ സംവിധാനം ( Postal System in India ) : Postal Index Number (PIN) / PIN Code ഇന്ത്യയിലെ തപാൽ സംവിധാനം ( Postal System in India ) : Postal Index Number (PIN) / PIN Code


ഇന്ത്യയിലെ തപാൽ സംവിധാനം ( Postal System in India ) : Postal Index Number (PIN) / PIN Codeഇന്ത്യയിലെ തപാൽ സംവിധാനം ( Postal System in India ) : Postal Index Number (PIN) / PIN CodeClick here to view more Kerala PSC Study notes.

    Postal Index Number (PIN) / PIN Code is a 6 digit code of Post Office numbering used by India Post. The PIN Code system in India was introduced on 15 August 1972 by Shriram Bhikaji Velankar. The system was introduced to simplify the manual sorting and delivery of mail by eliminating confusion over incorrect addresses, similar place names and different languages.

    There are 9 PIN regions in the country. The first 8 are geographical regions and the digit 9 is reserved for the Army Postal Service. The first digit indicates one of the regions. The first 2 digits together indicate the sub region or one of the postal circles. The first 3 digits together indicate a sorting district. The last 3 digits refer to the delivery Post Office. 

PIN zones cover the Indian states and union territories:

  • 1 - Delhi, Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Chandigarh
  • 2 - Uttar Pradesh, Uttarakhand
  • 3 - Rajasthan, Gujarat, Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli
  • 4 - Goa, Maharashtra, Madhya Pradesh, Chhattisgarh
  • 5 - Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka
  • 6 - Tamil Nadu, Kerala, Puducherry, Lakshadweep
  • 7 - Odisha, West Bengal, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Meghalaya, Andaman and Nicobar Islands, Assam, Sikkim
  • 8 - Bihar, Jharkhand
  • 9 - Army Post office (APO) and Field Post office (FPO)

Reference : http://www.indiapost.gov.in/

Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
List of World Heritage Sites in India

Open

Agra Fort .
Ajanta Caves .
Ancient Buddhist Site, Sarnath, Varanasi, Uttar Pradesh .
Bhitarkanika Conservation Area .
Buddhist Monastery Complex, Alchi, Leh, known as Alchi Chos-kor .
Buddhist Monuments at Sanchi .
Champaner-Pavagadh Archaeological Park .
Chhatrapati Shivaji Terminus formerly Victoria Terminus .
Churches and Convents of Goa .
Churchgate - Extension to Mumbai CST .
Desert National Park .
Dholavira: a Harappan City, Gujarat, Disstt, Kachchh .
Elephanta Caves .
Ellora Caves .
Excavated Remains at Nalanda .
Fatehpur Sikri .
Golconda Fort, Hyderbad, Andhra Pradesh .
Great Himalayan National Park .
Great Living Chola Temples .
Group of Monuments at Hampi .
Group of Monuments at M...

Open

Questions about Sree Narayana Guru : Kerala Renaissance

Open

Sree Narayana Guru (ca. 1854 – 20 September 1928), was a social reformer of India. He was born into a family of the Ezhava caste in an era when people from such communities, which were regarded as Avarna, faced much injustice in the caste-ridden society of Kerala. He led a reform movement in Kerala, rejected casteism, and promoted new values of spiritual freedom and social equality. Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Narayana_Guru .

The first malayale to appear in the Indian postal stamp Answer:  Sree Narayana Guru The first malayale to appear in the Sri Lankan postal stamp Answer: Sree Narayana Guru() The only foreign country visited by Sree Narayana Guru Answer: Sri Lanka The first malayalie to be inscribed on a coin of Reserve Bank of India Answer: Sree Narayana Guru Sree Narayana Jayanti Boat race  conducted in Answer: Kumarakam(Kottayam) Sree Narayana Trophy Boat race conducted in Answer: Kannetti kayal(karunagapalli)  The temple which&nbs...

Open

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിതകൾ

Open

INC യുടെ പ്രസിഡന്റായ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത : സരോജിനി നായിഡു.
INC യുടെ പ്രസിഡൻറായ ആദ്യ വനിത : ആനി ബസന്റ്.
UN ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ പ്രസിഡന്റായ ആദ്യ വനിത : വിജയലക്ഷ്മി പണ്ഡിറ്റ്.
UN ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ മലയാളത്തിൽ പ്രസംഗിച്ച ആദ്യ വനിത : മാതാ അമൃതാനന്ദമയി.
W.H.O യിൽ പ്രസിഡൻറായ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത : രാജ്കുമാരി അമൃത്കൗർ.
ആദ്യ വനിത അംബാസിഡർ : വിജയലക്ഷ്മി പണ്ഡിറ്റ്.
ആദ്യ വനിത കേന്ദ്ര ക്യാ...

Open